Ministerstva zemědělství a zahraničí schválila umístění zemědělských diplomatů do pěti zemí

Pět agrárních diplomatů bude zastupovat proexportní zájmy českých zemědělců a potravinářů na zastupitelských úřadech v Rusku, na Ukrajině, v Číně, Srbsku a Saúdské Arábii, umístění schválila Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství. Obsazení pozic těchto zemědělských radů vzejde z otevřených výběrových řízení.Schválený materiál navazuje na společné memorandum o spolupráci, které podepsali ministři Marian Jurečka a Lubomír Zaorálek v polovině června. Na jeho základě budou vybraní odborníci v oblasti zemědělství, potravinářství a navazujících technologií vysíláni na velvyslanectví v průběhu roku 2015. Formálně budou tito pracovníci podřízeni velvyslanci České republiky v dané zemi.

„Zřízení pozic agrodiplomatů jsme vyhodnotili jako nejefektivnější způsob proniknutí českých zemědělsko-potravinářských firem na zahraniční trhy. Také v souvislosti s řešením dopadů ruských sankcí je vyslání zemědělských diplomatů významnou aktivitou, protože naši producenti a obchodníci hledají nové exportní příležitosti mimo Evropu. A tito odborníci by jim v tom měli aktivněpomáhat,“ řekl ministr zemědělství Jurečka.

„Posílení týmů zastupitelských úřadů České republiky ve vybraných zemích o experty v oblasti zemědělství je dalším z řady praktických kroků, které v rámci ekonomické diplomacie realizuje Ministerstvo zahraničních věcí s cílem zlepšení podpory českého exportu. Výběru těchto destinací předcházela podrobná diskuze, při níž jsme vzali v potaz i stanovisko firemního sektoru,“ uvedl ministr zahraničních věcí Zaorálek.

Pětice vybraných zemí má předpoklad budoucího růstu národních hospodářství, velký exportní potenciál pro české výrobky a zároveň je součástí regionů, o které je zvýšený zájem ze strany českých potravinářských firem. V případě Srbska a Saúdské Arábie budou aktivity zemědělských diplomatů přesahovat i do okolních států. V případě Západního Balkánu to bude zejména Bosna a Hercegovina a Makedonie, na Arabském poloostrově pak země sousedící se Saúdskou Arábií.

Pokud se v budoucnu výrazněji změní geopolitická nebo ekonomická situace v daných regionech, Ministerstvo zemědělství je připraveno změnit destinace působení zemědělských diplomatů, případně rozhodnout i o rozšíření jejich sítě. Na doporučení MZV jsou v hledáčku resortu zemědělství Spojené státy americké, Japonsko nebo některé ze zemí severní Afriky (Maroko, Alžírsko), případně z Latinské Ameriky (Brazílie, Mexiko).

Příloha ke stažení:

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme