Monako: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Monacké knížectví
(francouzsky Principauté de Monaco)

Složení vlády je uvedeno na internetových stránkách monacké vlády www.gouv.mc v kapitole Gouvernement et Institutions.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:  38 tis.

Průměrný roční přírůstek:  0,7 % (za posledních 5 let)

Demografické složení:

48,9 %  muži
51,1 %  ženy

Věková struktura:

22,1 %  pod 25 let
52,0 %  25-64 let
25,9 %  nad 64 let

Národnosti:

24,9 %  francouzská
22,5 %  monacká
21,9 %  italská
30,7 %  jiné

Náboženské skupiny:

86,0 %  křesťanská
  1,7 %  židovská
  0,4 %  muslimská
  0,2 %  jiných vyznání
11,7 %  bez vyznání

Zdroj:  Náboženské skupiny odhad za rok 2010 Pew Research Centre, ostatní údaje IMSEE

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Nominální HDP/obyv. v EUR

69 383

72 091

67 786

70 881

 

Přírůstek objemu HDP v %

5,4

3,4

– 3,5

6,1

 

Míra inflace v %

0,0

0,3

1,2

2,1

1,3

Míra nezaměstnanosti (monacká statistika nevykazuje)

Zdroj: IMSEE

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

v mil. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

1 173

1 251

1 226

1 292

1 346

Výdaje

1 144

1 215

1 189

1 254

1 342

Saldo

29

36

37

38

4

Zdroj: IMSEE

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Monako tyto údaje nevykazuje a je v tomto ohledu zahrnuto do francouzských statistik.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Monako nemá centrální banku. Banky se tam řídí pravidly francouzské centrální banky a na dohledu nad finančním sektorem se podílejí instituce SICCFIN, CCAFAMAF a AMCO. Hlavními bankami jsou:

 • Barclays Bank
 • CFM Indosuez
 • Bank Julius Bär
 • UBS
 • Société Générale
 • Compagnie monégasque de banque
 • EFG Bank

a hlavními pojišťovnami:

 • Allianz
 • AXA
 • Generali
 • MMA

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V daňovém systému Monaka je méně daní než v okolních zemích a není tam zejména daň z příjmu. Hlavními daněmi jsou:

 • daň ze zisku 28 % s výhledem jejího snížení na 25 % do roku 2022
 • daň z přidané hodnoty ve výši francouzských sazeb
 • dědická/darovací daň 0 až 16 % dle stupně příbuznosti

Přehled daní a poplatků je uveden na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Fiscalité.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni 27. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem