Monako: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Monacké knížectví
(francouzsky Principauté de Monaco)

Složení vlády je uvedeno na internetových stránkách monacké vlády www.gouv.mc v kapitole Gouvernement et Institutions.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:  38 tis.

Průměrný roční přírůstek:  1,1 % (za posledních 5 let)

Demografické složení:

44,6 %  muži
55,4 %  ženy

Věková struktura:

23,3 %  do 20 let
51,4 %  ve věku 21-64 let
25,3 %  nad 64 let

Národnosti:

24,2 %  monacká
22,2 %  francouzská
17,0 %  italská
36,6 %  jiné

Náboženské skupiny:

86,0 %  křesťanská
  1,7 %  židovská
  0,4 %  muslimská
  0,2 %  jiných vyznání
11,7 %  bez vyznání

Zdroj:  Náboženské skupiny odhad za rok 2010 Pew Research Centre, ostatní údaje IMSEE

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

Nominální HDP/obyv. v EUR

65 703

69 383

72 091

67 786

 

Přírůstek objemu HDP v %

7,3

5,4

3,4

– 3,5

 

Míra inflace v %

0,5

0,0

0,3

1,2

2,1

Míra nezaměstnanosti

 

 

2,3

2,2

 

Zdroj: IMSEE

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

v mil. EUR

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

1 111

1 173

1 251

1 226

1 218

Výdaje

1 086

1 144

1 215

1 189

1 215

Saldo

25

29

36

37

3

Zdroj: IMSEE

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Monako tyto údaje nevykazuje a je v tomto ohledu zahrnuto do francouzských statistik.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Monako nemá centrální banku. Banky se tam řídí pravidly francouzské centrální banky a na dohledu nad finančním sektorem se podílejí instituce SICCFIN, CCAFAMAF a AMCO. Hlavními bankami jsou:

 • Barclays Bank
 • CFM Indosuez
 • UBS
 • Bank Julius Bär
 • Compagnie monegasque de banque    
 • Société Générale
 • Banque J. Safra Sarasin

a hlavními pojišťovnami:

 • Allianz
 • Axa
 • Aviva
 • Gan
 • MMA

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V daňovém systému Monaka je méně daní než v okolních zemích a není tam zejména daň z příjmu. Hlavními daněmi jsou:

 • daň ze zisku 31 % s výhledem jejího snížení na 25 % do roku 2022
 • daň z přidané hodnoty ve výši francouzských sazeb
 • dědická/darovací daň 0 až 16 % dle stupně příbuznosti

Přehled daní a poplatků je uveden na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Fiscalité.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem