Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny (obsahová náplň živnosti)

Obsahová náplň živnosti řemeslné „Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny“.

Činnosti spojené s montáží, opravami, rekonstrukcemi, revizemi a zkouškami vyhrazených tlakových zařízení, například parních a kapalinových kotlů, jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku, tlakových nádob stabilních, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě, nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa,  kovových tlakových nádob na plyny k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než  +50 °C, nebo plynů, u nichž při teplotě  +50 °C je absolutní tlak (tenze par) vyšší než 0,3 MPa. Opravy a  revize hasicích přístrojů.

V rámci živnosti lze dále provádět montáž, opravy, revize a zkoušky nevyhrazených tlakových zařízení a přípravné a dokončovací práce související s prováděním montáží a oprav tlakových zařízení.

Obsahové náplně dalších řemeslných živností

Doporučujeme