Mosambik: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(leden-březen)

Vývoz

1 709

760 

626

 1 403  2 107 2 409  1 254

Dovoz

18 250

37 140

41 419

48 804 31 529 38 066  7 636

Obrat

19 959

37 900

42 045

 50 207  33 636 40 475  8 890

Bilance

-16 541

– 36 380

-40 793

 – 47 401  -29 422 -35 657  -6382

Zdroj: ČSÚ, údaje v tis. USD

Ve vzájemné obchodní výměně mezi ČR a Mosambikem se v roce 2019 projevil významný nárůst mosambických dovozů, které z 85 % tvoří hliník. Dovoz za rok 2019 dosáhl 38 066 tis. USD a na začátku roku 2020 hodnoty 1 254 tis. USD. Vedle hliníku se z Mosambiku dováží také tabák, grafit, zinek, cukr, drahokamy, polodrahokamy a nitě. Dlouhodobě lze zaznamenat nárůst na straně českých vývozů, které ve sledovaném období 2019 dosáhly 2 409 tis. USD a na začátku roku 2020 (za první tři měsíce) dokonce 1 254 tis. USD. Hlavní položkou českého vývozu jsou rozbušky pro těžební průmysl, dále ocelové nádoby na stlačený plyn, procesorové jednotky a použité oděvy.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2019 a na začátku roku 2020 byly nejvýznamnějšími položky českého vývozu do Mosambiku:

 • elektrické rozbušky

 • nádoby na stlačený či zkapalněný plyn

 • procesorové jednotky

 • obnošené oděvy

 • diskové jednotky

 • elektrické vodiče

 • kabely

 • kostky/cihly

 • čelní lopatové nakladače

 • pásová rypadla

 • hygienické výrobky

 

Mosambický dovoz do ČR zahrnuje nejvíce:

 • hliník (82 %)
 • tabák
 • přírodní grafit v prášku
 • slitiny zinku
 • dráty z hliníku
 • pevné elektrické kondenzátory
 • třtinový cukr a bílý cukr
 • drahokamy a polodrahokamy
 • nítě
 • sezamová semena

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Mosambikem.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Preferovanou formou obchodního styku jsou jednorázové dodávky českých výrobků, často zprostředkované západoevropskými či blízkovýchodními subjekty. S výjimkou omezených investic českých občanů v oblasti cestovního ruchu nejsou známy případy užší investiční spolupráce českých a mosambických firem.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí a spolupráce Mosambiku /září, 2015/
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstven obrany ČR a Ministerstvem národní obrany Mosambiku /květen, 2015/
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (podepsaná dne 12. 5. 1982 v Maputu) změněná na základě jednostranného potvrzení sukcese ČR ze dne 17. 9. 2004; publikováno ve Sb. 1987-08-28 71/1987 a 2006-05-16 51/2006;
 • Statut mezivládní smíšené komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci /Československá socialistická republika – Mosambik/ (podepsaná dne 28. 11. 1980 v Praze, nepublikováno);
 • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky (podepsaná dne 26. 11. 1980 v Praze, publikováno ve Sb. 1981-12-22 115/1981);
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 3. 7. 1978 v Maputu, publikace č. 1980-02-04 10/1980);

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytuje Mosambiku rozvojovou pomoc v rámci tzv. malých lokálních projektů (MLP), které dosahují hodnoty max. 500 000,-Kč. Mosambik nepatří mezi prioritní země české zahraniční rozvojové pomoci, a proto jsou realizovány jen tyto malé projekty. V minulých letech tato pomoc směřovala např. na výstavbu studní a rozvoj zemědělské činnosti na ostrově Inhaca u hlavního města Maputa, na vybavení základních škol a jiné zemědělské projekty. V roce 2019 úspěšně proběhl projekt na podporu organického farmaření v provincii Sofala ve střední části Mosambiku. Na rok 2020 bohužel nebyl žádný projekt schválen.

Česká republika také poskytla humanitární pomoc Mosambiku v době obrovských záplav v roce 2017 a také na jaře 2019 z důvodu ničivého cyklonu ve střední části země okolo města Beira. Humanitární pomoc často probíhá ve spolupráci s místními pobočkami neziskových organizací, které při takovýchto katastrofách pomáhají přímo v místě.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem