Mosambik: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

EU patří k nejvýznamnějším donorům rozvojové a humanitární pomoci Mosambiku a rovněž k největším obchodním partnerům.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegação da União Europeia na República de Moçambique
Avenida Julius Nyerere, 2820 PO Box 1306, Maputo, Moçambique
Tel.: + 258 21 481000 Fax: + 258 21 491866
E-mail: DELEGATION-MOZAMBIQUE@eeas.europa.euWeb: http://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/index_pt.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Členské země EU (EU28) vyvezly v roce 2019 do Mosambiku zboží v hodnotě 900,1 mil. USD a dovezly v hodnotě 1 440 mil. USD.

Největšími obchodními partnery Mosambiku ze zemí EU28 jsou tradičně Nizozemí, Portugalsko, Polsko, Itálie, Belgie, Německo a Španělsko.

Obchodní bilance mezi EU a Mosambikem je dlouhodobě v deficitu ve prospěch Mosambiku. EU totiž dováží z Mosambiku velké zásoby hliníku a staví ji to tedy do pozice největšího exportního trhu Mosambiku. Dalšími komoditami dovozu do EU jsou zemědělské produkty a mořské produkty (cukr, tabák, ořechy, zelenina a krevety). Vývoz EU do Mosambiku zahrnuje produkty zpracovatelského průmyslu, strojní zařízení, dopravní prostředky a chemikálie. 

Mosambik je součástí Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a některými zeměmi uskupení SADC, která se začala předběžně provádět s Mosambikem od 4. února 2018. S ostatními zeměmi byla dohoda prováděna již od konce roku 2016.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová pomoc EU se podílí až 2/3 na celkové přijímané rozvojové pomoci Mosambiku a dosahuje až 20 % jeho státního rozpočtu. 

Mosambik je jednou ze signatářských zemí dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi AKT. V současnosti čerpá podporu v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (EDF) na období 2015-2020 a v rámci svého Národního orientačního programu (NIP), který byl v listopadu 2015 podepsán komisařem Mimicou a bývalou náměstkyní Nyeleti Mondlane v Bruselu, získal grant ve výši 734 mil. EUR se zaměřením na řádnou správu a rozvoj venkova.

Přímá rozvojová podpora však byla Mosambiku pozastavena v roce 2016 v návaznosti na odhalení tajných půjček z předchozích let a nebyla obnovena ani v roce 2018. Pro rok 2019 byl nicméně připraven poměrně ambiciózní program na podporu zemědělství a zahájení projektů na výstavbu silniční sítě v provincii Sofala a Zambezia a také výstavba malých vodních a solárních elekráren.

Dalším významným programem finanční a technické podpory je PROMOVE zahrnující 6 komponentů: doprava, energetika, agrobusiness, výživa, biodiverzita a obchod. 

I. doprava (124 mil. EUR) 

II. energetika (94 mil. EUR) 

III. agrobusiness (68 mil. EUR)

IV. výživa (30 mil. EUR)

V. biodiverzita (13 mil. EUR)

VI. obchod (12 mil. EUR)

Více podrobností k programům rozvojové spolupráce na stránkách Delegace EU v Maputu

V případě zájmu o zapojení se do projektů Delegace EU v Maputu a do konkrétních tendrů – viz odkaz na tendry Delegacee EU v Maputustránky Evropské komise

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem