MPO podporuje export českých firem desítkami akcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu nepomáhá českým podnikatelům pouze nabídkou tradičních služeb agentury CzechTrade či nově otevřeného Klientského centra pro export, ale především organizováním veletrhů, odborných seminářů a konferencí i podnikatelských misí do zahraničí. Pro firmy ročně připravuje desítky akcí.

Jen v loňském roce Mládkův rezort připravil nebo se podílel na přípravě osmdesáti akcí na podporu exportu a českého zahraničního obchodu. Seznam událostí v letošním roce najdete na stránkách MPO.

Čeští vystavovatelé se v roce 2014 pod záštitou MPO zúčastnili 35 veletrhů a výstav v teritoriích, která jsou zajímavá pro tuzemský byznys a ani letos nebude počet akcí nižší. Kromě tradičních evropských lokalit se poslední dobou obrací česká pozornost zejména na Blízký východ, Indii a další asijské země včetně Číny.

Rusko stále prioritou?

Přes zhoršené vztahy Západu s Ruskem v důsledku ukrajinské krize se pod záštitou MPO čeští výrobci a exportéři představili také na několika tradičních akcích v Rusku či bývalých zemích SSSR – například na veletrhu elektrozařízení Elektro v Moskvě, veletrhu pro hutnictví  St. Petersburg Technical Fair či veletrhů Ecwatech (vodohospodářství) a Automechanika (automobilový průmyslu) opět v ruské metropoli. Prezentaci českých firem v Rusku pomohly také akce spojené s pořádáním zimní olympiády v Soči, kde byly výrobky se značkou Made in Czech Republic k vidění v Českém domě.

Letos je četnost kontaktů s ruskou stranou přece jen nižší. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla by ovšem české firmy ruský trh opouštět neměly. „Rusko pro nás nepřestává být prioritní. Je velké množství oborů a sektorů, které jsou v Rusku stále uplatnitelné,“ uvedl náměstek.

„Obecně spoléháme na to, že podnikatelské rozhodování firem, do kterých zemí budou investovat, nestojí pouze na tom, jestli dal stát této oblasti štítek prioritního teritoria, ale udělají si i svoje analýzy s tím, že navrch mohou od státu čekat podporu. Pro sektory, které u nás mají vysoký potenciál, budeme hledat trhy, na kterých jsou uplatnitelné. To jsou pro nás klíčové, perspektivní trhy,“ dodal Vladimír Bärtl.

Podnikatelské mise

Kromě veletrhů a výstav, jež se týkaly všech ekonomických odvětví a které loni a na počátku letošního roku umožnily českým firmám prezentaci například v Hanoji, Istanbulu, Dubaji, Kuala Lumpuru, indickém Bangalore či v Mexico City, pořádá MPO každoročně také řadu odborných seminářů a konferencí na témata typu podmínky pro podnikání či ekonomický potenciál jednotlivých zemí či teritorií. Tradičně organizuje i hospodářská fóra zástupců ČR a zahraničních partnerů.

Samostatnou kapitolou jsou cesty ministra či jeho náměstků a dalších zástupců české politické scény – a to v doprovodu představitelů firem – do zemí, kde čeští podnikatelé potřebují navazovat na dlouhodobou a dobrou spolupráci, stejně jako tam, kde je teprve potřeba byznysu otevřít dveře. V loňském roce šlo například o dubnovou podnikatelskou misi do Srbska a Slovinska (za účasti prezidenta Zemana), cestu ministra průmyslu a obchodu do Vietnamu (vzájemný obchod loni narostl o desítky procent), nebo Mládkovu červnovou návštěvu Číny (v Suzhou bylo otevřeno nové česko-čínské technologické centrum).

Poslední významnější misí byla únorová návštěva prezidenta Zemana na Blízkém Východě, jíž se zúčastnil i náměstek Bartl. Čtyři desítky českých podnikatelů se v Ammánu setkaly s představiteli 50 jordánských firem na česko-jordánském obchodním fóru. České firmy mohou v Jordánsku počítat především s kontrakty v oblasti energetiky.

Ještě perspektivnějším trhem se zdají být Spojené arabské emiráty. „Tématem jednání náměstka Bärtla s jeho protějšky bylo rozšíření vzájemného obchodu, včetně zájmu emirátské strany o vývoz našich automobilů. K námětům pro další spolupráci patří i návrh na ustanovení bilaterálního smíšeného orgánu pro vzájemnou ekonomickou spolupráci,“ uvádějí zástupci MPO. Čeští vystavovatelé následně zaujali návštěvníky mezinárodního veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu IDEX 2015, jehož se v Abú Dhabí zúčastnili zástupci dvou desítek českých firem. Odhadované kontrakty by v budoucnu mohly dosáhnout částky zhruba 360 milionů korun.
Další aktivity MPO při podpoře exportu

Upgrade exportní strategie

Ministerstvo se významně podílí také na reformulaci exportních záměrů ČR, které by měly mít spíše než teritoriální tzv. sektorový charakter. V praxi to znamená, že zájem se spíše než na jednotlivá teritoria zaměří na odvětví, v nichž mohou české podniky se svými výrobky uspět. Jedná o přechod k určování klíčových trhů prostřednictvím oborových příležitostí.

„My jsme si na začátku při revizi exportních strategií udělali několik kulatých stolů s podnikateli, zástupci odborů a hospodářského výboru sněmovny. Byli tam zástupci velkých firem ze Svazu průmyslu a dopravy, ale i zástupci Asociace malých a středních podniků. Jednohlasně zní požadavek zdůraznit sektorový přístup, je to i v souladu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, které se s námi na optimalizaci exportní strategie podílí. Nechceme se strategicky zbavovat pohledu na klíčová teritoria, ale tato teritoria budou definována na základě slibných sektorů. Nebudeme mít plošně několik prioritních oblastí, ale klíčové budou všechny, kde mohou naše firmy se svými výrobky a službami uspět,“ prozrazuje Bärtl.

A jaká odvětví mají pro Česko obecně největší exportní potenciál?

„Vycházíme z toho, co je notoricky známým faktem a skutečností, tzn. dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu, v dopravním sektoru, v energetice a strojírenství. Na druhou stranu, velké firmy mají své nástroje a dokáží se prosadit v zahraničí i bez pomoci státu. Mají k tomu nástroje i kapacity. I to je důvod, proč je naše podpora cílena zejména na malé a střední firmy,“ doplňuje náměstek.

Podle Bärtlových slov je pro ČR důležité zaměřovat se na obory, které mají vysokou přidanou hodnotu, nezaměnitelné know-how a tím pádem i větší šanci stát se konkurenceschopnými. „Jako příklad můžeme uvést český letecký průmysl, který si udržuje dlouhodobě velice dobré renomé i konkurenceschopnost. Dále je to chemický či strojírenský průmysl, nanotechnologické obory, IT, nebo zdravotnická technika,“ dodává Vladimír Bärtl.

Jakub Procházka

Podpora exportu v roce 2018

Červenec 2018

 • Náměstek ministryně Vladimír Bärtl přijal velvyslance Státu Izrael

Červen 2018

 • Náměstek Eduard Muřický přijal velvyslance Egyptské arabské republiky
 • Náměstek Bärtl zahájil Česko-ghanské podnikatelské fórum
 • Kulatý stůl na téma česko-mexické spolupráce (nejen) v automobilovém sektoru přinesl řadu námětů
 • Česko-myanmarská obchodní a ekonomická spolupráce se rozvíjí
 • Kulatý stůl na téma těžební sektor v Chile a v ČR
 • Třetí zasedání česko-tchajwanských bilaterálních hospodářských konzultací

Duben 2018

 • Náměstek ministra Vladimír Bärtl zahájil seminář zaměřený na exportní potenciál Etiopie

Březen 2018

 • České firmy se mohou zapojit do obnovy Iráku
 • Informace z exportního semináře věnovaného Jordánsku
 • Kulatý stůl k otázkám lokalizace českých společností v Ruské federaci
 • Informace ze semináře zaměřeného na obchodní příležitosti a turismus v Namibii
 • Možnosti spolupráce českých firem s Filipínami (seminář)

Únor 2018

 • Náměstek ministra Vladimír Bärtl přijal nového vedoucího diplomatické mise Iráku

Leden 2018

 • Náměstek ministra Vladimír Bärtl jednal s velvyslancem Jordánského hášimovského království

Podpora exportu v roce 2017

Prosinec 2017

 • Ministr Jiří Havlíček jednal s korejským ministrem obchodu, průmyslu a energetiky
 • Náměstek ministra Vladimír Bärtl zahájil konferenci zaměřenou na Jihoafrickou republiku a Nigérii
 • 9. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Srbskem
 • Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl vedl jednání v Argentině

Září 2017

 • Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček jednal v Bulharsku a zúčastnil se podnikatelského fóra
 • Náměstek ministra průmyslu a obchodu jednal s čínskou delegací v oboru informačních technologií

Srpen 2017

 • Ministr průmyslu Jiří Havlíček zahájil v Astaně Kazachstánsko-české podnikatelské fórum
 • Ministři průmyslu a obchodu ČR a Japonska jednali o prohloubení obchodní a investiční spolupráce

Červenec 2017

 • Ministr Jiří Havlíček jednal v Astaně s kazachstánským ministrem energetiky

Červen 2017

 • Ministr Jiří Havlíček se v Tokiu zúčastnil česko-japonského podnikatelského fóra
 • Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček v Kyjevě jednal s ukrajinskou vicepremiérkou

Květen 2017

 • Informace ze zasedání Česko-gruzínské Smíšené komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci
 • Ministr Jiří Havlíček jednal v Moskvě s ministrem průmyslu a obchodu Ruska Denisem Manturovem
 • Ministr průmyslu a obchodu jednal s bavorskou ministryní hospodářství o vzájemné spolupráci
 • Náměstek ministra Vladimír Bärtl se setkal se švýcarskou tajemnicí pro ekonomiku

Duben 2017

 • Podpis Dohody o hospodářské spolupráci s ministrem průmyslu, obchodu a zásobování Jordánska
 • Náměstek ministra Vladimír Bärtl se sešel s ministrem zahraničních věcí a obrany Kapverd Tavaresem
 • Třetí zasedání česko-jihoafrického Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci

Březen 2017

 • Náměstek ministra průmyslu a obchodu Bärtl jednal v Argentině o možnostech uplatnění českých firem
 • Náměstek ministra průmyslu a obchodu Bärtl vedl delegaci českých firem při jednáních v Paraguayi
 • MPO hostilo 9. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rozšiřování ekonomické spolupráce s Tuniskem

Leden 2017

  • Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl na jednáních v Chilské republice
  • Jak investovat a podnikat v Íránu?

Doporučujeme