MPO se s MZV dohodlo na spolupráci při podpoře českého exportu

Ministři Nováková a Petříček podepsali dohodu o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie a o vysílání a podmínkách působení pracovníků agentur CzechTrade a CzechInvest v zahraničí.Dohodu v Černínském paláci podepsali 11. prosince ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček spolu se státními tajemníky obou rezortů Robertem Szurmanem a Miloslavem Staškem. Definuje podmínky vysílání a působení pracovníků agentur CzechTrade a CzechInvest na zastupitelských úřadech a potvrzuje principy vzájemné spolupráce mezi oběma resorty pro cílenou a efektivní podporu českého exportu a ekonomické diplomacie z roku 2014.

„Koordinovaná a jasně teritoriálně cílená podpora, kterou nyní můžeme společně s ministerstvem zahraničí díky této dohodě poskytnout našim firmám, je podle mého názoru důležitá především proto, že umožní efektivnější využití synergií mezi oběma našimi resorty, a to ve prospěch našich podnikatelů a firem,“ uvedla po podpisu dohody ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

„Ekonomická diplomacie je významným nástrojem pro zvyšování prosperity a prosazování ekonomických zájmů v zahraničí. Vzhledem k proexportnímu zaměření České republiky je efektivní koordinace vnějších ekonomických vztahů nedělitelnou součástí podpory našeho budoucího růstu a prosperity a Ministerstvo průmyslu a obchodu je v tomto směru pro nás klíčovým partnerem,“ sdělil po podpisu dohody ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

„V oblasti zahraniční obchodní politiky budeme rozvíjet proaktivní ekonomickou diplomacii, která napomůže lepšímu prosazování českých ekonomických zájmů. Prioritou v této oblasti je zejména využití oborových příležitostí, společné organizování obchodních podnikatelských misí a zajištění základních služeb pro české exportéry v celé zahraniční síti zdarma, ať jsou již poskytovány agenturami či zastupitelskými úřady,“ doplnil šéf české diplomacie.

Dohoda také potvrzuje principy vzájemné koordinace aktivit mezi ministerstvy průmyslu a zahraničních věcí, a to včetně jednotlivých prvků Jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export. „Věřím, že nyní máme s ministerstvem zahraničí nejen dobrý základ, ale také silný potenciál pro posílení a rozvoj naší exportní pozice v zahraničí a doufám, že výsledky naší práce budou oceněny především těmi, pro koho jsou určeny, a to jsou naši exportéři,“ dodala ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Dohoda byla uzavřena v souladu s podmínkami jednotného působení vysílaných zaměstnanců agentur, a to nejen v souladu se zákonem o zahraniční službě, ale také mezinárodním právem. Jejím cílem je rovněž usnadnit spolupráci v zahraničí mezi zastupitelskými úřady České republiky a vyslanými pracovníky agentur.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Doporučujeme