e – Databáze produktů ESF má pomoci čerpat prostředky EU i podpořit zaměstnanost

Na 350 produktů obsahuje nová internetová databáze (e-Databáze) Evropského sociálního fondu (ESF). Firmy, neziskové organizace i další návštěvníci si z tohoto webového portálu mohou zdarma stáhnout vzdělávací programy, manuály, studijní podklady, školicí dokumenty či videa, které vznikly díky projektům ESF v České republice a v zahraničí. Týkají se zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a sociální integrace v ČR.

Internetovou databázi (e – Databázi) Evropského sociálního fondu (ESF) naleznete na adrese http://esfdb.esfcr.cz.

Vytvoření databáze iniciovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Má za cíl pomocí moderních prostředků a originálních produktůpodpořit zaměstnanost a efektivní čerpání prostředků Evropské unie (EU).

V současné době databáze obsahuje produkty, které vznikly v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR (CIP EQUAL). Šlo o program zaměřený vývoj inovací pro zvyšování zaměstnanosti a boj proti diskriminaci na trhu práce, který se v letech 2004–2009 realizoval ve všech státech Evropské unie. Postupně se databáze bude doplňovat o další inovativní produkty z ostatních programů ESF, které se v České republice realizovaly v letech 2004–2009 (Operační program Rozvoj lidských zdrojů a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha) a rovněž o produkty z aktuálního programu ESF, který se v gesci MPSV realizuje v programovém období 2007-2013 (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost).

Efektivním pracovním nástrojem a pomůckou tak nová databáze může být především pro neziskové organizace, vzdělávací zařízení, školy, ministerstva, úřady práce i komerční firmy, které působí v oblasti zvyšování zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a sociální integrace. Cílem tohoto interaktivního nástroje je pomoci lidem, kteří jsou postiženi dlouhodobou nezaměstnaností, právě je propustili nebo hrozí, že o zaměstnání přijdou. Většinou se jedná o osoby s nízkou kvalifikací, ženy, lidi s různým postižením, etnické minority, sociálně vyloučené skupiny, mládež, starší občany apod. Produkty si lze, při splnění licenčních podmínek, stáhnout bezplatně. A uživatelé je mohou rovněž hodnotit či se zapojit do diskuse o přínosu jednotlivých inovací. 

Podobné databáze inovativních produktů pro zvyšování zaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci existují také na „evropské“ úrovni. Provozují je Evropská komise i jednotlivé členské státy EU, například Rakousko, Francie, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, Itálie a Irsko. Další informace lze najít na adrese http://ec.europa.eu/employment_social/equal/products/index_en.cfm nebo  pod záložkou „O databázi“ na  http://esfdb.esfcr.cz/o-databazi#maji_podobne .

Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Jedná se o klíčový finanční nástroj pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. ESF má za hlavní cíl rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost, podporovat sociální začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. V programovém období 2007–2013 je pro Českou republiku z Evropského sociálního fondu určeno celkem 3,8 mld. EUR.

Doporučujeme