Ministři zahraničí a průmyslu a obchodu podepsali dohodu o spolupráci ve prospěch české ekonomiky

Podpisem dohody otevřeli oba ministři novou kapitolu spolupráce. Jejím hlavním cílem je hledání a uplatňování účinných nástrojů a forem podpory českých exportérů v zahraničí a ekonomických subjektů se zájmem o investování v České republice.

Ministr zahraničních věcí Jan Kohout a ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala podepsali dne 25. července 2013 v Černínském paláci Ujednání MZV ČR a MPO ČR o zásadách spolupráce při budování, provozování a řízení sítě zahraničních zastoupení organizace zřízené ministerstvem průmyslu a obchodu.

Zájmem obou ministerstev je poskytovat co nejlepší služby a zároveň odstraňovat duplicity, které vedou k neefektivnímu zacházení se státními prostředky. Model spolupráce bude dále vylepšován na základě zkušeností z jeho fungování v praxi.

Ujednání vytyčuje zásady spolupráce obou resortů před otevřením zahraničních kanceláří, řeší technicko-organizační otázky registrace kanceláří a jejich pracovníků v zemi působení a stanovuje parametry vzájmeného fungování zahraničních kanceláří se zastupitelskými úřady. V některých případech budou ekonomičtí experti působit přímo v prostorách zastupitelských úřadů, zejména v oblastech s naročnými podmínkami, například v Iráku.

„Toto ujednání je především o českém exportu a pro český export. Při jeho sjednávání se obě ministerstva řídila výlučně potřebami české ekonomiky a nutností zabezpečit jejich efektivní prosazování v zahraničí prostřednictvím orgánů státní správy a jimi zřízených institucí, které úzce spolupracují, vědí o sobě, mají jasně definované úkoly a postupují ve vzájemném partnerství. Jsem přesvědčen, že díky tomuto ujednání a dennodenní vzájemné komunikaci obou ministerstev budeme schopni poskytnout našim firmám kvalitnější servis, a to ve více částech světa. Zároveň se jím vytváří prostor pro hledání dalších možností, jak ještě lépe upravit vzájemný vztah mezi oběma ministerstvy,“ zdůraznil ministr Cienciala.

„Začíná nová etapa spolupráce v oblasti hájení ekonomických zájmů České republiky. Oba naše resorty budou v tandemu úzce spolupracovat ve prospěch české ekonomiky. Stojí tak bok po boku, jako výkonná ekonomická ministerstva,“ řekl ministr zahraničí Jan Kohout.

Doporučujeme