Export v kostce – Nabídka služeb CEBRE

Česká podnikatelská reprezentace při EU (dále CEBRE) byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu.

K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Misí CEBRE je prostřednictvím pro-aktivních profesionálních služeb CEBRE umožnit českým podnikatelům a zaměstnavatelům zajímajícím se o EU využít labyrintu EU ve svůj prospěch.

Strategickými cíli CEBRE je:

  • podporovat aktivity zakladatelů při bruselském lobbingu
  • posilovat spolupráci zakladatelů s bruselskými partnery
  • prezentovat CEBRE jako společnou platformu zakladatelů hájící zájmy podnikatelů v EU
  • podporovat větší zapojení podnikatelů do projektů financovaných EU
  • zvýšit vizibilitu zakladatelů a CEBRE v Bruselu.

Co může CEBRE podnikateli nabídnout?

CEBRE může působit všude tam, kde se zájmy firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE je možno získat informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu je možno doškolit manažery v evropské problematice, prostřednictvím CEBRE je možno vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie a díky CEBRE získat také přehled o nabídce všech dostupných podpůrných programů EU pro Českou republiku.

Všechny služby CEBRE je možno objednat přímo v ČR, a to za ceny přístupné i malým a středním podnikům. Úplný katalog služeb je k dispozici na webové stránce CEBRE.

CEBRE – kontaktní spojení:
CZECH HOUSE, level 6
rue du Trone 60, 1050 Brussels, Belgium
Alena Mastantuono, ředitelka
e-mail: alena.vlacihova@cebre.cz
tel.: + 32 2/502 07 66 nebo +32 2/502 80 91, + 420 246 031 707 (nově pro volání z ČR)
fax: + 32 2/513 10 82
e-mail: brussels@cebre.cz
web: www.cebre.cz

Export v kostce – souhrnná nabídka služeb státu pro exportéry (6,3 MB)

Pro další informace o službách volejte 800 133 331.

Doporučujeme