Nahlížení do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je specializovaným informačním systémem. Obsahuje ucelené údaje o nemovitostech v České republice. Informace obsažené v katastru nemovitostí lze využívat pro celou řadu účelů, od čistě soukromých, obecně informačních až po řadu odborných úkonů.Informace z katastru nemovitostí slouží k ochraně práv souvisejících s užíváním nemovitostí i se zákonem stanovenými daňovými povinnostmi. Součástí katastru nemovitostí je rovněž evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Základní územní jednotkou je katastrální území. V té souvislosti se hovoří o tzv. katastrálním operátu (tj. souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení katastru), který mimo jiné tvoří:

  • Soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu.
  • Soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech, stanovených zákonem.

Údaje z katastru nemovitostí poskytují jednotlivá pracoviště katastrálních úřadů ve formě veřejných listin. Vedle toho lze celou řadu údajů čistě informační hodnoty získat přímo na internetu.

K takovému účelu slouží veřejně přístupná on-line aplikace Nahlížení do katastru, která patří k nejpoužívanějším službám, které na svých stránkách poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

Využíváním on-line aplikace Nahlížení do katastru je možno bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v katastru nemovitostí, včetně informací o jejich vlastnictví a včetně informací o stavu či průběhu některých řízení na pracovištích katastrálních úřadů (změna vlastnického práva, omezení a jiné zápisy).

Informace lze vyhledávat podle jednoho z třech kritérií, které si zvolíte podle toho, které informace znáte:

  • Parcela
  • Budova
  • Jednotka

Mapové informace

Nahlížení do katastru nemovitostí zpřístupňuje nejen textové informace o hledané parcele, budově či jednotce, ale také obraz katastrálních map z celého území České republiky. V lokalitách, kde dosud není katastrální mapa v digitální podobě, jsou k dispozici rastry katastrálních map doplňované ve dvoutýdenních intervalech o orientační zobrazení změn z geometrických plánů. Uživatelé tak mají přístup k průběžně aktualizovaným komplexním informacím z katastru nemovitostí přímo od svého pracovního stolu. Mohou využít i webovou mapovou službu umožňující zobrazit mapy přímo v uživatelově aplikaci a kombinovat je s jinými mapovými produkty.

Nastavení počítače

Pro správnou funkčnost aplikace je vyžadována podpora Cookies. Pro funkčnost grafické části aplikace (zobrazování map) je navíc vyžadována podpora JavaScriptu. Aplikace nevyžaduje Java Virtual Machine. Všechny mapy se otevírají v novém okně, proto je nutné mít vypnuté blokování nových oken pro doménu cuzk.cz.

V případě technických potíží je k dispozici přehledný dokument často kladených dotazů.

Doporučujeme