Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků a provádění ohňostrojných prací

Obsahová náplň živnosti vázané „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 nebo F4 a provádění ohňostrojných prací podle zákona o pyrotechnice.

V rámci živnosti lze dále nakupovat, prodávat, ničit a zneškodňovat pyrotechnické výrobky kategorie P1, T1, F1 až F3 a provádět ohňostroje podle zákona o pyrotechnice.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme