Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací (CSR)

Vládní program Národní ceny kvality je zaměřen na oceňování organizací, které dosahují excelentních výsledků. Vedle prokazování správných praxí a výjimečných výsledků za aplikaci modelů EFQM a CAF byl program rozšířen i o cenu za společenskou odpovědnost. Jedná se o výzvu pro organizace, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale i pro jejich zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost.

Společenská odpovědnost = klíč k udržitelnému úspěchu

Přístupy moderního managementu se v posledních obdobích výrazně mění. Čím dál více je zřejmé, že veřejnost vnímá organizace nejen jako výrobce a dodavatele výrobků a služeb, ale posuzuje i jejich vliv na místní komunitu a jejich ochotu spolupodílet se na řešení problémů udržitelného rozvoje. Prioritní proto pro organizace není okamžitá maximalizace zisku, nýbrž jeho dosahovaní v dlouhodobé perspektivě („udržitelný zisk“). Vedle korektního vztahu ke svým zákazníkům a dalším obchodním partnerům směřují proto organizace svoji pozornost i na uspokojování požadavků ostatních zainteresovaných stran (občanů, organizací státní správy i územní samosprávy, občanských sdružení aj.) a na péči o životní prostředí.

Všeobecně uznávaná ocenění

Model hodnocení CSR v rámci Národní ceny byl inspirován platnými mezinárodními standardy, stávající metodikou hodnocení organizací v rámci Národní ceny kvality i specifiky českých organizací podnikatelské i neziskové sféry. Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost je schopen dále splnit i kriteria Evropské ceny za společenskou odpovědnost i získat auditorské osvědčení podle standardu GRI, který je v současné době celosvětově prestižním oceněním konceptu společenské odpovědnosti.

Účast v Národní ceně ČR za CSR

Cena byla poprvé vyhlášena v roce 2009. 

Cena je reálná pro ty, kteří se konceptem stejně již po delší dobu zabývají, třeba i bez využití specifických standardů – pouze využívají široké informační základny (internet a webové stránky subjektů, jejichž posláním je šíření myšlenek a poskytování informací) a zpráv řady organizací ze světa i z tuzemska a snaží se je implementovat uvnitř organizace. Realizují svůj přístup a jsou ochotny se v rámci metodiky hodnocení porovnat. 

Uzávěrka přihlášek je každý rok 31. března.

Více informací a přihlášky na stránkách Sdružení pro oceňování kvality

Zpracováno ze stránek Národní politiky jakosti, www.narodnicena.cz

Doporučujeme