Národní cena kvality ČR

Program Národní ceny ČR za jakost přijala vláda České republiky svým usnesením č. 806/2001 Sb. S přijetím nové strategie Národní politiky kvality na období let 2008 – 2013 byla cena přejmenována na Národní cenu kvality ČR. Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a kvality všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. Model Národní ceny kvality ČR vychází z Modelu Excellence EFQM, který je používán v Evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích Evropy.

Program Národní ceny kvality ČR organizuje Sdružení pro oceňování kvality; cyklus programu je u Modelů Excelence EFQM a CAF roční. Je zahajován v listopadu roku předchozího a končí vyhlášením vítězů a úspěšných finalistů v jednotlivých kategoriích v listopadu příslušného roku. Nový ročník vyhlašuje předseda Rady kvality ČR; ceny vítězům a ocenění finalistům předávávají vrcholní představitelé státu a Rady kvality ČR.

Od roku 2006 se Národní cena kvality ČR vyhlašuje jak pro podnikatelský, tak i pro veřejný sektor.

Do programu Národní ceny kvality ČR jsou od r. 2009 zařazeny Modely START a START PLUS, které jsou zjednodušenou formou modelu EFQM. Do těchto modelů se firmy mohou přihlásit kdykoli v průběhu roku. V případě splnění požadavků jednotlivých modelů obdrží firma příslušné osvědčení, jehož předání proběhne dle dispozic uchazeče, obvykle při lokálně významné akci.

Zdroj: Národní informační středisko podpory kvality

Doporučujeme