Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR

Dobrá a včasná příprava je cílem ke zdárnému a bezproblémovému zavedení eura. Přijetí právních norem, vypracování metodických pokynů a vyjasnění potřebných otázek nemá řešení ze dne na den, proto již bylo vytvořeno institucionální zázemí pro přípravu České republiky na euro.

Zavedení eura je krok, na který je třeba se dobře připravit. S přípravami je nutné začít v dostatečném předstihu, neboť identifikace a vyjasnění souvisejících otázek, stejně jako přijetí potřebných právních norem a vypracování metodických pokynů není možné provést ze dne na den. Z tohoto důvodu již bylo vytvořeno institucionální zázemí pro přípravu České republiky na euro. Je tvořeno Národní koordinační skupinou pro zavedení eura v České republice v čele s národním koordinátorem a pracovními skupinami. Ustavení těchto orgánu upravuje vládou schválený dokument Institucionální zajištění přijetí eura v České republice. Jejich složení a působnost pak podrobněji specifikuje Národní plán zavedení eura v České republice spolu se Statutem NKS a Jednacím řádem NKS a jejích pracovních skupin.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme