Národní program reforem České republiky 2011 – II. Východiska hospodářské politiky

Národní program reforem představuje příspěvek České republiky k plnění cílů Strategie Evropa 2020, které si stanovily státy Evropské Unie nad rámec unijních kompetencí v oblasti dobrovolné koordinace hospodářských politik. Vychází z priorit definovaných politickou vůlí vlády.II.1. Makroekonomický vývoj v ČR

Obsah dokumentu:

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik pro ČR jsou spojeny se stavem hospodaření vládního sektoru a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.

HDP vzrostl v roce 2010 o 2,3 %. Vlivem konsolidačních fiskálních opatření se pro rok 2011 očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 1,9 %. Růst v tomto roce by měl být tažen zejména zahraničním obchodem, v menší míře také tvorbou hrubého kapitálu. Očekáváme, že v roce 2012 se HDP zvýší o 2,3 %, v dalších letech by se měl ekonomický růst zrychlovat až na 4,0 % v roce 2014.

Pro rok 2011 počítáme s růstem spotřebitelských cen mírně nad 2 %, tedy v těsné blízkosti inflačního cíle ČNB. Míra inflace v letech 2012 a 2013 bude výrazně ovlivněna plánovanými úpravami DPH, v roce 2014 by měl vývoj spotřebitelských cen odpovídat inflačnímu cíli.

Očekáváme, že se situace na trhu práce bude pozvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po dvou letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit o 0,2 %, v roce 2012 pak o 0,5 %. V dalších letech by měla zaměstnanost růst jen nepatrně rychleji. Míra nezaměstnanosti by letos měla dosáhnout 6,9 %, v dalších letech by měla mírně klesat až na 5,5 % v roce 2014. Po dvou letech stagnace by se v letošním roce měl objem mezd a platů zvýšit o 2,1 %. V následujících letech by mzdy a platy měly v souladu s vývojem nominálního HDP růst dynamičtěji, v roce 2014 o téměř 6 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni, predikce je však zatížena zvýšenou mírou nejistoty v souvislosti s nedávnou revizí údajů za roky 2009 a 2010.

Hlavní makroekonomické indikátory
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
      Předb. Predikce Predikce Výhled Výhled
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 3535 3689 3626 3670 3718 3904 4095 4335
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 6,1 2,5 -4,1 2,3 1,9 2,3 3,3 4,0
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 5,0 3,6 -0,2 0,5 0,7 1,9 3,3 4,2
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,5 1,1 2,6 0,3 -3,4 -2,5 -1,3 0,1
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 0,8 -1,5 -7,9 -4,6 0,7 3,2 5,6 7,2
Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP proc. body, s.c. 1,1 1,3 -0,6 1,0 1,8 1,1 0,6 0,2
Deflátor HDP růst v % 3,4 1,8 2,5 -1,1 -0,5 2,7 1,6 1,8
Průměrná míra inflace % 2,8 6,3 1,0 1,5 2,1 3,2 1,5 2,0
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,9 1,6 -1,4 -1,0 0,2 0,5 0,6 0,7
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 5,3 4,4 6,7 7,3 6,9 6,5 6,1 5,5
Objem mezd a platů (domácí koncept) růst v %, b.c. 9,4 8,7 0,0 0,1 2,1 4,4 4,9 5,9
Podíl BÚ na HDP % -3,2 -0,6 -3,2 -3,8 -4,0 -3,4 -3,6 -4,1
Předpoklady:   
Směnný kurz CZK/EUR   27,8 24,9 26,4 25,3 24,1 23,5 22,8 22,2
Dlouhodobé úrokové sazby (10 let) % p.a. 4,3 4,6 4,7 3,7 4,1 4,3 4,0 4,0
Ropa Brent USD/barel 72,7 97,7 61,9 79,7 95,0 95,5 96,8 93,3
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2,8 0,4 -4,1 1,7 1,7 2,0 2,3 2,3

Zdroj: Ministerstvo financí, duben 2011

Doporučujeme