Národní program reforem České republiky 2011 – II. Východiska hospodářské politiky

Národní program reforem představuje příspěvek České republiky k plnění cílů Strategie Evropa 2020, které si stanovily státy Evropské Unie nad rámec unijních kompetencí v oblasti dobrovolné koordinace hospodářských politik. Vychází z priorit definovaných politickou vůlí vlády.II.1. Makroekonomický vývoj v ČR

Obsah dokumentu:

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik pro ČR jsou spojeny se stavem hospodaření vládního sektoru a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.

HDP vzrostl v roce 2010 o 2,3 %. Vlivem konsolidačních fiskálních opatření se pro rok 2011 očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 1,9 %. Růst v tomto roce by měl být tažen zejména zahraničním obchodem, v menší míře také tvorbou hrubého kapitálu. Očekáváme, že v roce 2012 se HDP zvýší o 2,3 %, v dalších letech by se měl ekonomický růst zrychlovat až na 4,0 % v roce 2014.

Pro rok 2011 počítáme s růstem spotřebitelských cen mírně nad 2 %, tedy v těsné blízkosti inflačního cíle ČNB. Míra inflace v letech 2012 a 2013 bude výrazně ovlivněna plánovanými úpravami DPH, v roce 2014 by měl vývoj spotřebitelských cen odpovídat inflačnímu cíli.

Očekáváme, že se situace na trhu práce bude pozvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po dvou letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit o 0,2 %, v roce 2012 pak o 0,5 %. V dalších letech by měla zaměstnanost růst jen nepatrně rychleji. Míra nezaměstnanosti by letos měla dosáhnout 6,9 %, v dalších letech by měla mírně klesat až na 5,5 % v roce 2014. Po dvou letech stagnace by se v letošním roce měl objem mezd a platů zvýšit o 2,1 %. V následujících letech by mzdy a platy měly v souladu s vývojem nominálního HDP růst dynamičtěji, v roce 2014 o téměř 6 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni, predikce je však zatížena zvýšenou mírou nejistoty v souvislosti s nedávnou revizí údajů za roky 2009 a 2010.

Hlavní makroekonomické indikátory
  20072008200920102011201220132014
   Předb.PredikcePredikceVýhledVýhled
Hrubý domácí produktmld. Kč, b.c.35353689362636703718390440954335
Hrubý domácí produktrůst v %, s.c.6,12,5-4,12,31,92,33,34,0
Spotřeba domácnostírůst v %, s.c.5,03,6-0,20,50,71,93,34,2
Spotřeba vládyrůst v %, s.c.0,51,12,60,3-3,4-2,5-1,30,1
Tvorba hrubého fixního kapitálurůst v %, s.c.0,8-1,5-7,9-4,60,73,25,67,2
Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDPproc. body, s.c.1,11,3-0,61,01,81,10,60,2
Deflátor HDPrůst v %3,41,82,5-1,1-0,52,71,61,8
Průměrná míra inflace%2,86,31,01,52,13,21,52,0
Zaměstnanost (VŠPS)růst v %1,91,6-1,4-1,00,20,50,60,7
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)průměr v %5,34,46,77,36,96,56,15,5
Objem mezd a platů (domácí koncept)růst v %, b.c.9,48,70,00,12,14,44,95,9
Podíl BÚ na HDP%-3,2-0,6-3,2-3,8-4,0-3,4-3,6-4,1
Předpoklady:  
Směnný kurz CZK/EUR 27,824,926,425,324,123,522,822,2
Dlouhodobé úrokové sazby (10 let)% p.a.4,34,64,73,74,14,34,04,0
Ropa BrentUSD/barel72,797,761,979,795,095,596,893,3
HDP eurozóny (EA12)růst v %, s.c.2,80,4-4,11,71,72,02,32,3

Zdroj: Ministerstvo financí, duben 2011

Pravidelné novinky e-mailem