Než se obrátíte na ČOI – informace pro spotřebitele

S čím se obrátit na ČOI a v kterých případech na jiný úřad? Následující přehled přináší nejčastější případy podání, s nimiž se spotřebitelé na Českou obchodní inspekci obracejí.

Česká obchodní inspekce prošetří podání spotřebitele, když prodávající:

  • nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil
  • nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se dohodl
  • neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace nebo o právech při rozporu věci s kupní smlouvou
  • nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi
  • používá nekalé obchodní praktiky: například uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě, uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele o koupi, tj. spotřebitel zakoupí výrobek nebo službu, které by se znalostí těchto informací nezakoupil. Klamavou obchodní praktikou je i prodej padělků.
  • neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje
  • nabízí neoznačené výrobky (např. textil, obuv nebo křišťálové sklo bez označení materiálového složení)
  • nabízí výrobky bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce
  • nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné
  • prodává pohonné hmoty, které budí podezření, že nesplňují požadavky na jakost

a když při uzavření úvěrové smlouvy spotřebitel neví, nebo si není jistý, zda smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné informace.

Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce hledejte v těchto sekcích:

Nejčastější případy, které Česká obchodní inspekce není oprávněna řešit

Nesouhlas spotřebitele se způsobem vyřízení reklamace

V případě, že byla reklamace zamítnuta jako neoprávněná, je třeba se obrátit na soud. Jedná se o spor mezi prodávajícím a kupujícím, jehož řešení není v kompetenci ČOI. Je třeba se pokusit o mimosoudní dohodu s prodávajícím (viz zde), a pokud není dohoda možná, je třeba podat žalobu k soudu.

Podání a dotazy týkající se zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků

Příslušným orgánem dozoru je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.cz)

Nesouhlas s výší vyúčtování za služby elektronických komunikací

Např. při reklamaci vyúčtování za telefon, kterou operátor zamítl, je příslušným orgánem dozoru Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz)

Podpis smlouvy (např. o spotřebitelském úvěru), která obsahuje rozhodčí doložku:

Vyslovit neplatnost rozhodčí doložky, která zbavuje spotřebitele možnosti obrátit se v případě sporu na soud, může opět pouze soud. Je třeba podat žalobu.

Účtování příliš vysokých poplatků nebo úroků z poskytnuté částky

Spor s poskytovatelem spotřebitelského úvěru může vyřešit pouze soud nebo rozhodce.

Nesouhlas s rozúčtováním nákladů spojených s bydlením

Rozhodnutí sporu o úměrné výši nákladů na tepelnou energii, vytápění, teplou užitkovou vodu nebo nákladů na vodné a stočné přísluší opět soudu – podrobnější informace na stránkách veřejného ochránce práv zde)

Otázky tvorby a struktury cen energií

Ceny a vyúčtování energií – elektřina, plyn jsou v dozorové pravomoci Energetického regulačního úřadu a (www.eru.cz) a Státní energetické inspekce (www.cr-sei.cz).

Doporučujeme