Nigérie

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Abuji

e-mail: commerce_abuja@mzv.cz 

www.mzv.cz/abuja

Nigérie je největší ekonomikou v subsaharské Africe, významným vývozcem ropy a členem OPEC. Uhlovodíky generují asi 50 % vládních příjmů a více než 80 % státních příjmů pochází z exportu. Zemědělství a služby jsou významným zdrojem HDP. Nejistota obchodního prostředí je v mnoha oblastech chronická. Inflace (cca 19 %) a nezaměstnanost (cca 38 %) tento problém dále prohlubují. Růst nigerijské ekonomiky v roce 2022 poklesl na 3,3 %, v roce 2023 se předpokládá další zpomalení na 3,2 %, a to kvůli očekávanému poklesu cen ropy, obrovským nedostatkům infrastruktury, problémům s dodávkami energie, vysoké inflaci, nedostatku cizí měny a zpřísnění měnové politiky. Na konci května 2023 byly zrušeny státní dotace na benzín. Již dříve zvýšená DPH (7,5 %) by měla do roku 2027 dosáhnout 15 %. Nedostatek hotovosti způsobený nepovedenou měnovou reformou centrální banky narušil v prvním čtvrtletí 2023 dodavatelské řetězce. Fiskální deficit by se měl při očekávaném zvýšení daní v letech 2024-2027 snížit v průměru na 4,9 % HDP. Na konci roku 2023 má být v Lagosu uvedena do provozu rafinerie s kapacitou 650 tis. barelů denně. Už v roce 2024 by mohly rafinované produkty nahradit dosavadní dovoz na místních trzích. V zemi žije dle odhadů přes 218 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele (PPP) dosahuje zhruba 5,8 tis. USD.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 3,6 3,3 3,2 3,0 2,9
Veřejný dluh (% HDP) 19,0 25,5 32,4 36,2 38,8
Míra inflace (%) 17,0 18,8 17,9 13,7 12,9
Populace (mil.) 213,4 218,5 223,8 229,2 234,6
Nezaměstnanost (%)
HDP/obyv. (USD, PPP) 5 410,0 5 830,0 6 090,0 6 240,0 6 390,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,8 4,1 0,9 1,5 4,4
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -3,2 6,2 3,9 3,0 5,7
Průmyslová produkce (% změna) -1,1 -5,6 4,0 6,0 5,0
Exportní riziko OECD 7/7 6/7 6/7 6/7
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Čína 24,7
Nizozemsko 10,3
Indie 8,8
Belgie 7,3
Spojené státy americké 6,1
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 52,0
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 15,7
Pšenice (vč. špaldy) a sourež nemleté 2,7
Zlato (ne mincovní, ne rudy a koncentráty zlata) 1,9
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 1,9
Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 1,5
Zdroj: EIU

Energetika

Nigérie se dlouhodobě potýká s nedostatkem elektrické energie a velmi častými výpadky proudu, které budou pravděpodobně i přes snahu vlády nadále pokračovat. Generátor je nezbytným vybavením všech obytných i veřejných budov, ale i dílen a výrobních závodů. Problémem je zejména přenosová soustava, která je zastaralá a soukromí investoři, kteří ji privatizovali, provádějí modernizaci velmi pomalu a pozvolna. Podle posledních informací roste poptávka po mini-hydroelektrárnách, zařízení pro jejich výstavbu, ekologických zdrojích energie, transferu technologií a vzdělávání v této oblasti.

Nigérie je vybavena velkými zdroji ropy, plynu, vodních a solárních zdrojů a má potenciál vyrábět 12 522 MW elektrické energie ze stávajících elektráren. Ve většině dní však dokáže distribuovat jen kolem 4 000 MW, což je na zemi s více než 200 miliony obyvatel nedostatečné. Experti se domnívají, že v roce 2022 by mohlo být v energetickém sektoru dosaženo velkého pokroku, zejména pokud bude vláda schopna dotáhnout do konce svou dohodu s německým energetickým gigantem Siemens Group.

Přístup k elektřině je bezpochyby katalyzátorem pro každou zemi v jejím úsilí o industrializaci. Pro národ, jako je Nigérie, kde malé a střední podniky tvoří velké procento jeho ekonomických aktivit, musí mít energetický sektor dobrou pozici ve své touze po ekonomické prosperitě.

Země plánuje do roku 2030 vyrábět 30 000 MW, přičemž 3 000 MW bude pocházet z obnovitelných zdrojů a 27 000 MW z jejích elektráren. Výroba elektřiny se však osm let po privatizaci sektoru stále pohybuje těsně nad 5 000 MW i přes instalovanou kapacitu 13 000 MW. V roce 2021 byla dokončena první fáze (nultá fáze – Phaze Zero) národního programu hromadného měření (NMMP – National Mass Metering Programme), který federální vláda vyhlásila 30. října 2020. Mezi klíčové cíle NMMP patří zvýšení míry měření reálné spotřeby elektrické energie a odstranění svévolně odhadovaného účtování. Je také zaměřena na posílení hodnotového řetězce měřidel zvýšením místní výrobní, montážní a zaváděcí kapacity.

Deficit infrastruktury napříč hodnotovým řetězcem energetického sektoru zůstává dalším problémem, který v roce 2021 i nyní ovlivňuje stabilní dodávky elektřiny v zemi. Celý hodnotový řetězec tohoto odvětví od výroby po přenos a distribuci nutně potřebuje modernizaci infrastruktury, aby bylo dosaženo uspokojení energetické potřeby obyvatelstva. Existuje tedy potenciál pro české firmy pro dodávky dílů a zařízení pro solární či vodní elektrárny –  turbíny, solární panely a technologie na ukládání energie. Investice do programů obnovy zastaralých distribučních sítí, zabezpečení zásobování velkých městských oblastí či preventivní údržby mohou znamenat příležitosti pro dodavatele součástek, systémových řešení, mechanických dílů či dalších systémů distribuce elektrické energie, kteří umí realizovat dodávky na klíč v oblastech silnoproudu a přenosových soustav.

Zemědělství a potravinářství

Vláda v Nigérii si klade za hlavní cíl reformu zemědělství a rozvoj potravinářského průmyslu s důrazem na místní výrobu, a to zejména díky rychlému růstu počtu obyvatel. Podle odhadů by do 20 let měla mít Nigérie až 500 milionů obyvatel. Dochází také k extrémně rychlému růstu velkých městských aglomerací. Tento trend je významný zejména pro vývozce potravinářského zboží a také zařízení na zpracování rostlinných plodin či masa. Nedostatek zemědělských strojů a zpracovatelských technologií, stejně jako servis a odborné vzdělávání, je velká příležitost pro české firmy.

Nigérie má ornou půdu o rozloze 34 milionů hektarů: 6,5 milionu hektarů pro trvalé plodiny a 28,6 milionu hektarů v loukách a pastvinách. Zemědělství tvoří asi 24 % HDP této subsaharské velmoci.

Vláda dlouhodobě, a nyní i v důsledku dopadů pandemie, považuje zemědělství za prioritní sektor, který hodlá rozvíjet a podporovat řadou programů. Nigérie skýtá proto pro české firmy a investory působící v oblasti zemědělství a následného zpracovatelského sektoru velký vývozní potenciál. 

Zemědělství je po těžbě ropy v Nigérii klíčovou ekonomickou aktivitou. Zemědělské činnosti poskytují obživu mnoha Nigerijcům, podle nedávného průzkumu se přibližně 70 % domácností v Nigérii účastní na produkci zemědělských plodin, zatímco asi 41 % vlastní nebo chová hospodářská zvířata. Rybaření se věnují 3 % populace.

Dle ministra zemědělství potřebuje Nigérie 300 tisíc traktorů, nyní jich má pouze 30 tisíc. Nigérie je obdařena velkými plochami orné půdy, díky nimž je zemědělství odvětvím s vysokým potenciálem pro vytváření pracovních míst, zajišťování potravin a snižování chudoby. Ačkoli v tomto odvětví dlouho převládal samozásobitelský model výroby, používáním šlechtěných sazenic a aplikací modernějších zemědělských postupů postupně rostou i výnosy. To je cílem vládních opatření na podporu komerčního a mechanizovaného zemědělství a postupného vybudování rozvinutého zemědělského a agroprůmyslového trhu. Ačkoli vláda začala navyšovat rozpočtovou kapitolu zemědělského sektoru, rozpočet stále nestačí zajistit udržitelný růst a expanzi zemědělského sektoru. Federální vláda proto spoléhá na soukromé podniky, jednotlivce a zahraniční investory.

Nigérie významně posiluje produkci kešu ořechů, jakožto strategické zemědělské komodity. Globální obchod s těmito ořechy je vzkvétajícím odvětvím, přičemž jen samotný dovoz do USA v roce 2018 dosáhl hodnoty 1,6 milionu dolarů. Ve stejném roce přispěly asijské země přibližně 44 %, zatímco Afrika přispěla k celosvětové produkci 56 %. Mezi africkými producenty zůstává Nigérie jedním z hlavních přispěvatelů, jakožto je 6. největším producentem kešu ořechů na světě. Podle nigerijské rady pro podporu exportu (NEPC) má země nevyužitý potenciál ve výši 3,4 milionu dolarů z vývozu jader kešu. Pět největších trhů s nejvyšším potenciálem pro export jsou Evropská unie, Japonsko, Kanada a Spojené arabské emiráty. Zde se otvírá prostor i pro české exportéry této pochutiny, kteří hledají kvalitní a přitom levné ořechy pro další prodej či jejich zpracování.

Za hlavní oborové příležitosti pro české exportéry a investory v oblasti zemědělství a následného zpracovatelského sektoru lze považovat v oblasti rostlinné výroby dodávky kvalitních odrůd a semen, secí, žací a další stroje, technologie na zpracování rostlinné výroby, zavlažovací systémy; u živočišné výroby dodávky genetického materiálu, krmiva, veterinární vakcíny a léčiva, stroje na zpracování masa, chladírenská technika atd.

Obranný a bezpečnostní sektor

Aktivity Boko Haram znamenají zásadní problém pro bezpečnost státu. Rozpočet Nigérie dává každoročně značné prostředky silovým resortům (policii, armádě) na nákup vybavení a výcvik. Roste zájem o investice do domácí výroby a transferu technologií. V kontextu regionální bezpečnostní situace existuje prověřený potenciál pro české firmy v oblasti dodávek techniky pro pozemní a vzdušné síly – ruční zbraně a munice, lehká i těžké obrněná technika, dělostřelecké systémy, výcvikové a bojové letouny, vrtulníky. Stejně tak existuje poptávka po výcviku pilotů a techniků či opravách a modernizaci pozemních i leteckých systémů.

V průběhu let zaznamenala Nigérie nárůst globálního indexu terorismu, protože index bezpečnosti pro rok 2021 vytvořený Institutem pro ekonomiku a mír zařadil Nigérii na 146. místo mezi 163 nezávislými národy a územími podle úrovně bezpečnosti. Nigérie se posunula o jeden stupínek ze 147 v roce 2020, i když je stále na osmém místě mezi nejméně bezpečnými zeměmi v Africe. Od roku 2019 byl index terorismu v Nigérii 8,31. Index měří přímý a nepřímý dopad terorismu na stupnici od 0 (žádný dopad) do 10 (nejvyšší dopad). Nigérie je údajně jednou ze zemí s nejvyšší úrovní terorismu na světě. V roce 2019 bylo v Nigérii zaznamenáno 1 245 úmrtí v důsledku terorismu.

V zemi působí několik militantních skupin, které vedou k útokům na civilní i vojenské cíle. Severní region byl v posledním desetiletí zasažen vlnami povstání ze strany Boko Haram (BH) a Islámského státu v provincii Západní Afriky (ISWAP). Úroveň nebezpečnosti v Nigérii za posledních několik let prudce vzrostla. Téměř v každém regionu země existují dva hlavní bezpečnostní problémy: společné střety/občanské nepokoje a únosy za výkupné.

Mezi lety 2019 a 2021 se míra nezaměstnanosti v Nigérii zdvojnásobila na přibližně 32,5 % z celkové dospělé populace. Předpokládá se, že toto číslo se v roce 2022 zvýší na 33 %. Rok 2021 byl pro Nigerijce z hlediska bezpečnosti náročný, protože země bojuje s několika formami zločinu a teroru ve všech svých 36 státech. A to i přesto, že v letech 2015 až 2021 bylo na bezpečnost vyčleněno 10 bilionů nair (24,3 miliardy dolarů). V rozpočtu na rok 2021 činila alokace do celého bezpečnostního sektoru (armáda, vnitro) 1,97 bilionu nair (4,8 miliardy dolarů), což představuje 14% nárůst z 1,78 bilionu nair (4,3 miliardy dolarů) přidělených v roce 2020. Nigerijská vláda vyčlenila oproti původnímu plánu rozpočtu na obranu 2022 dodatečných více než 1 bilionů naira (cca 2 miliardy EUR, 50 miliard CZK) na operace a akvizice obranného sektoru – nákup výstroje, výzbroje za účelem upgradu kapacit a infrastruktury.

V zemi se prakticky pro potřeby obranně-bezpečnostního sektoru nic nevyrábí, ze strany nigerijské vlády zaznívá poptávka po investicích do domácí výroby a transferu technologií.

Zdravotnictví a farmacie

Zdravotnictví je jednou z priorit nigerijské vlády. Veřejné nemocnice mají většinou zastaralé vybavení, které je třeba postupně modernizovat. Roste počet nových soukromých klinik pro náročné a movité pacienty. Pro české firmy je zde prostor pro dodávky zdravotnického materiálu, vybavení nemocnic, farmaceutických produktů a zajištění odborného vzdělávání.

Guvernér centrální banky Nigérie (CBN) Godwin Emefiele uvedl, že centrální banka od vypuknutí pandemie covidu-19 v zemi vyplatila farmaceutickým a zdravotnickým společnostem v zemi více než 83,9 mld. NGN, což se rovná částce přesahující 4,1 mld. CZK. V souvislosti s pandemií byla vláda nucena uvolnit z rozpočtu na boj s covidem-19 cca 761 mld. USD (17,5 miliard CZK) a požádat o další státní půjčku ve výši 5,5 mld. USD (126,5 miliard CZK) za účelem nákupu potřebných zdravotnických pomůcek a vybavení.

Nigerijská vláda si uvědomuje tristní stav státní zdravotní péče v zemi a podhodnocené investice do zdravotnického sektoru a v reakci na pandemii připravila program uvolnění finančních prostředků na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení ve všech regionech země. Současně nigerijské ministerstvo zdravotnictví poptává chybějících 1 000 lůžek a standardní nemocniční vybavení, od komplexních řešení po jednotlivé produkty. To se týká i soukromých zdravotnických zařízení. S tím souvisí i poptávka po zajištění odborného vzdělávání/školení, jak zdravotnického, tak technického personálu (údržba strojů).

Zdravotnictví začíná v zemi být prioritní otázkou a objevuje se spousta nových projektů zaměřených na dodávky velkých nemocnic „na klíč“. Zde se objevuje i velká příležitost pro české dodavatele, kteří kromě technologie mohou nabídnout i financování.

Stavebnictví

Nigérie investuje do výstavby infrastruktury a stavební průmysl zažívá rychlý růst. Je zde poptávka po kvalitním stavebním materiálu a technologiích. V souvislosti s výstavbou nových obytných čtvrtí roste poptávka po kvalitním obkladovém materiálu a bytové keramice. Do velkých interiérů jsou poptávány kvalitní sklářské výrobky, jako např. lustry a obdobná zdobená svítidla.

Navzdory přetrvávající postpandemické drsné ekonomické situaci, nestálému obchodnímu prostředí a rostoucím nákladům za stavební materiály se zdá, že v nigerijském sektoru nemovitostí došlo v posledních dvou letech ke stavebnímu boomu. Kromě toho údaje Národního statistického úřadu (NBS) také ukazují, že sektor nemovitostí ve třetím čtvrtletí (Q3) 2021 meziročně vzrostl o 10 procent (YOY) a od té doby si udržuje pozitivní čtvrtletní meziroční růstový trend.

Mnoho odborníků připisuje stabilitu v sektoru zvýšení stavebních aktivit federálními, státními vládami a soukromými developery. Během roku dodala federální vláda prostřednictvím Národního programu bydlení (NHP) 5000 bytových jednotek ve 36 státech federace. Otevřela také online platformu pro prodej bytových jednotek. Některé státy federace pokročily i v dodávkách sídlišť v zemi. Konkrétně vláda státu Lagos dodala za rok ne méně než 7 000 bytových jednotek. Ve velkých městech došlo k výstavbě řady obytných čtvrtí a luxusních domů. Nicméně stále chybí kvalitní avšak cenově dostupné ubytovací kapacity pro méně majetné obyvatelstvo, které tvoří většinu nigerijské populace. S tím souvisí poptávka po stavebním materiálu a technologických řešeních, umožňujících levné, avšak kvalitní bydlení, které mohou být zajímavé pro potenciální české dodavatele a investory.

Průmyslové technologie, průmysl 4.0

Nigérie investuje do výstavby infrastruktury, veřejných budov i obydlí. Dynamicky se rozvíjí rovněž těžební sektor. Tento trend bude nadále posilovat, s čímž souvisí i poptávka po stavebních strojích. Potenciál je zejména v souvislosti s rostoucí komputerizací hospodářství. V souvislosti se zájmem nigerijské vlády o těžbu dalších nerostů roste potřeba těžebních strojů a těžebních a zpracovatelských technologií.

V důsledku bohatých příjmů z ropy a potažmo možnosti dovozu se Nigérie příliš nevěnovala plnohodnotnému rozvoji místního lehkého průmyslu. S cílem dohnat tento deficit vláda podporuje rozvoj malých podniků a řemesel, které však vyžadují počáteční investice a zaškolení místních v nových technologiích a obsluze strojů. Poptávka je zejména po obráběcích strojích a technologiích v řadě průmyslových odvětví a souvisejícím odborném řemeslném vzdělávání. Nigerijská strana má bohaté zkušenosti s kvalitními moderními českými výrobky a české firmy a investory je připravena uvítat s otevřenou náručí.

V souvislosti s prohlášením prezidenta Buhariho k naplňování dohod Green Dealu jsou v rámci země čím dál tím více skloňovány bio rafinérie a ekologické zpracování ropy a plynu, a i federální vláda vyzývá zahraniční dodavatele stejného či podobného vybavení a technologií, aby se s důvěrou obrátili na lokální vlády, které v tomto a příštím roce budou vypisovat výběrová řízení zaměřená právě na bio rafinerie a energetické využití odpadu ze zpracování ropy a plynu (flair gas, LPG), která mohou být příležitostí pro české dodavatele a investory.

• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí

Doporučujeme