Nikaragua: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Nikaragua (República de Nicaragua)
Prezident republiky: Daniel Ortega Saavedra
Složení vlády:
• Viceprezidentka: Rosario Murillo Zambrana
• Ministr pro zvláštní záležitosti: Moisés Omar Halleslevens Acevedo
• Ministr zahraničních věcí: Denis Rolando Moncada Colindres
• Ministr průmyslu a obchodu: Orlando Solórzano Delgadillo
• Ministr dopravy a infrastruktury: Óscar Salvador Mojica Obregón
• Ministryně obrany: Dra. Martha Elena Ruiz Sevilla
• Ministryně životního prostředí: Fanny Sumaya Castillo
• Ministryně zdravotnictví: Carolina Asunción Dávila Murillo
• Ministryně vnitra: María Amelia Coronel Kinloch
• Ministr financí: Iván Acosta Montalván
• Ministr energetiky a hornictví: Salvador Mansell Castrillo
• Ministryně školství: Miryam Soledad Raúdez Rodríguez
• Ministr zemědělství a lesnictví: Edward Centeno
• Ministryně pro rodinnou komunitární ekonomiku: María Auxiliadora Chiong Gutiérrez
• Ministryně pro rodinu, děti a dospívající: Johana Vanessa Flores Jiménez
• Ministr mládeže: Bosco Martín Castillo Cruz
• Ministryně pro záležitosti žen: Ángela Yadira Meza Vargas
• Ministryně práce: Alba Luz Torres Briones

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

V Nikaragui žije podle posledních údajů přibližně 6,5 mil. Obyvatel (2019) a hustota osídlení činí 50 obyvatel/km2. Ve městech žije 58,5 % obyvatel. Roční přírůstek činí 1,13 %, na 1 ženu připadá průměrně 1,87 dětí. Průměrná délka života je 74 let.
Obyvatelstvo tvoří z 69 % míšenci, 17 % běloši, 9 % černoši, 5 % indiáni.
Oficiálním jazykem je španělština, kterou hovoří 95,3 % obyvatel. Na karibském pobřeží se vyskytují i indiánské jazyky, případně angličtina. Druhým nejrozšířenějším jazykem je miskito (2,2 %).
Náboženské vyznání:
• 50 % římskokatolické
• 33,1 % evangelické
• 1,6 % Moravská církev (Moravian Church)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP/ob. (USD)

5 175

5 400

5 534 5 534 5 307

HDP (mil. NIC)

170 093,2

178 017,4

186 671

179 707

180 438

Růst HDP (%)

4,8

4,7

4,9

-3,8

-5,1

Inflace (%)

3,1

3,1

5,7

3,9

6,1

Nezaměstnanost

5,9

4,5

3,7

5,5

4,87

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, The Economist Intelligence Unit

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

55 309

63 312

80 008,1

73 310,9

N/A

Výdaje

61 035

71 746

72 804,4

81 213,2

N/A

Saldo

-5 726

-8 434

7 203,7

-7 902,3

N/A

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. NIC

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (v mil. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Běžný účet

-1144,9

-870,8

-675,1

83,0

186,4

Finanční účet

-1276,6

-1021,3

-830,4

-201,3

N/A

Kapitálový účet

374,8

202,2

177,7

111,2

N/A

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. USD

Devizové rezervy (v mil. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Devizové rezervy

2 492,3

2 447,8

2 757,8

2 261,1

2 382

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

Veřejný dluh

 

2015

2016

2017

2018

2019

Veřejný dluh/HDP (%)

45,3

44,8

47,2

52,9

57,3

Zahraniční zadluženost (mil. USD)

10 509

10 985

11 461

11 618

 

11 497

Dluhová služba (mil. USD)

156,4

188,7

224,4

248,5

N/A

Zdroj: Intelligence Economic Unit

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Země je otevřená bankovnímu podnikání. Úkoly centrální banky plní Banco Central de Nicaragua, www.bcn.gob.ni.
Bankovní instituce
• Banco de Finanzas, S.A. (BDF)
• Banco de Fomento a la Producción (Banco PRODUZCAMOS) – (PRODUZCAMOS)
• Banco de la Producción, S.A. – (BANPRO)
• Banco Procredit, S.A. – (PROCREDIT)
• Banco CITIBANK de Nicaragua, S.A. – (CITIBANK)
• Banco LaFise Bancentro, S.A. – (LAFISE BANCENTRO)
• Banco de América Central, S.A. – (BAC)
• Banco de Crédito Centroamericano, S.A. (BANCENTRO)
Finanční společnosti
• Financiera FUNDESER, Sociedad Anónima – (FUNDESER)
• Financiera FAMA, S.A. – (FAMA)
• Financiera Finca Nicaragua, S.A. – (FINCA NICARAGUA)
• Financiera Nicaragüense de Inversiones, S.A. (FNI)
• Financiera Arrendadora Centroamericana, S.A. (FINARCA)
Subjekty operující s elektronickými penězi
• Transferencias Electrónicas de Centroamerica, S.A. CASHPAK – (CASHPAK)
Reprezentační kanceláře
• Banco DAVIVIENDA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA
• Banco HSBC Nicaragua, S.A. (dříve BANISTMO, S.A)
• Banco Internacional de Costa Rica, S. A. – (BICSA)
• Banco De Desarrollo Econòmico Y Social De Venezuela – (BANDES)
• Towerbank International Inc. – (TOWERBANK)

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V Nikaragui se daň z příjmu fyzických osob pohybuje od 15 % do 30 %. Sazba 30 % platí při příjmech vyšších než 500 tis. NIC. Stejně tak jsou zdaněné příjmy právnických osob, tedy sazbou 30 %. Naopak příjmy fyzických osob, které nepřekročí výši 100 tis. NIC jsou od daně osvobozeny.
Sazba daně z přidané hodnoty je 15 %. Existuje výjimečné snížení na 6 % v případě mezinárodních letů, hotelových ubytování atd. Základní suroviny (voda, energie atd.) nejsou zdanitelné, to by však měla změnit daňová reforma přijatá v roce 2019. Ta také zvyšuje daně z příjmu u některých skupin daňových poplatníků, například u velkých obchodních společností.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem