Nikaragua: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Nikaragua
 • República de Nicaragua

Složení vlády:

 • Prezident republiky: Daniel Ortega Saavedra
 • Viceprezidentka: Rosario Murillo Zambrana
 • Ministr pro zvláštní záležitosti: Moisés Omar Halleslevens Acevedo
 • Ministr zahraničních věcí: Denis Rolando Moncada Colindres
 • Ministr průmyslu a obchodu: Orlando Solórzano Delgadillo
 • Ministr dopravy a infrastruktury: José Amadeo Santana Rodríguez
 • Ministryně obrany: Dra. Martha Elena Ruiz Sevilla
 • Ministryně životního prostředí: Juana Argeñal Sandoval
 • Ministryně zdravotnictví: Dra. Sonia Castro González
 • Ministryně vnitra: María Amelia Coronel Kinloch
 • Ministr financí: Iván Acosta Montalván
 • Ministr energetiky a hornictví: Salvador Mansell Castrillo
 • Ministr školství: Miryam Soledad Raúdez Rodríguez
 • Ministr zemědělství a lesnictví: Edward Centeno
 • Ministryně pro rodinnou komunitární ekonomiku: María Auxiliadora Chiong Gutiérrez
 • Ministryně pro rodinu, děti a dospívající: Marcia Ramírez Mercado
 • Ministr mládeže: Bosco Martín Castillo Cruz
 • Ministryně pro záležitosti žen: Ángela Yadira Meza Vargas
 • Ministryně práce: Alba Luz Torres Briones

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

V Nikaragui žije podle posledních údajů přibližně 6,1 mil. obyvatel a hustota osídlení činí 48 obyvatel/km2 . Ve městech žije 58,5 % obyvatel. Roční přírůstek činí 0,97 %, na 1 ženu připadá průměrně 1,87 dětí. Průměrná délka života je 73,7 let.

Obyvatelstvo tvoří z 69 % míšenci, 17 % běloši, 9 % černoši, 5 % indiáni.

Oficiálním jazykem je španělština, kterou hovoří 95,3 % obyvatel. Na karibském pobřeží se vyskytují i indiánské jazyky, případně angličtina. Druhým nejrozšířenějším jazykem je miskito (2,2 %).

Náboženské vyznání:

 • 50 % římskokatolické
 • 33,1 % evangelické
 • 1,6 % Moravská církev (Moravian Church)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nikaragujská ekonomika kvůli napjaté vnitropolitické situaci klesla v roce 2018 o 3,8 %, což se čeká i pro r. 2019, možná i 2020. Meziroční míra inflace dosáhla 3,9 % a oproti roku 2017 tak poklesla.

 

2014

2015

2016

2017

2018

HDP/ob. (USD)

1916,8

2013,7

2083,5

2160,6

2030,5

HDP (mil. NIC)

162351,3

170093,2

178017,4

186671,0

179707,0

Růst HDP (%)

4,8

4,8

4,7

4,9

-3,8

Inflace (%)

6,5

3,1

3,1

5,7

3,9

Nezaměstnanost

6,6

5,9

4,5

3,7

5,5

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

 

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

50684,7

55309

63312

80008,1

73310,9

Výdaje

54684,1

61035

71746

72804,4

81213,2

Saldo

-3999,4

-5726

-8434

7203,7

-7902,3

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. NIC

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance v mil. USD

 

2014

2015

2016

2017

2018

Běžný účet

-844,0

-1144,9

-870,8

-675,1

83,0

Finanční účet

-1046,7

-1276,6

-1021,3

-830,4

-201,3

Kapitálový účet

298,7

374,8

202,2

177,7

111,2

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. USD

 

Devizové rezervy v mil. USD

 

2014

2015

2016

2017

2018

Devizové rezervy

2276,2

2492,3

2447,8

2757,8

2261,1

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

 

Veřejný dluh

 

2014

2015

2016

2017

2018

Veřejný dluh/HDP (%)

40,4

37,7

38,0

40,1

45,4

Zahraniční zadluženost (mil. USD)

4796,0

4804,4

5042,1

5546,1

5949,6

Dluhová služba (mil. USD)

133,9

156,4

188,7

224,4

248,5

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Země je otevřená bankovnímu podnikání. Úkoly centrální banky plní Banco Central de Nicaragua, www.bcn.gob.ni.

Bankovní instituce

 • Banco de Finanzas, S.A. (BDF)
 • Banco de Fomento a la Producción (Banco PRODUZCAMOS) – (PRODUZCAMOS)
 • Banco de la Producción, S.A. – (BANPRO)
 • Banco Procredit, S.A. – (PROCREDIT)
 • Banco CITIBANK de Nicaragua, S.A. – (CITIBANK)
 • Banco LaFise Bancentro, S.A. – (LAFISE BANCENTRO)
 • Banco de América Central, S.A. – (BAC)
 • Banco de Crédito Centroamericano, S.A. (BANCENTRO)

Finanční společnosti

 • Financiera FUNDESER, Sociedad Anónima – (FUNDESER)
 • Financiera FAMA, S.A. – (FAMA)
 • Financiera Finca Nicaragua, S.A. – (FINCA NICARAGUA)
 • Financiera Nicaragüense de Inversiones, S.A. (FNI)
 • Financiera Arrendadora Centroamericana, S.A. (FINARCA) 

Subjekty operující s elektronickými penězi

 • Transferencias Electrónicas de Centroamerica, S.A. CASHPAK – (CASHPAK)

Reprezentační kanceláře

 • Banco DAVIVIENDA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA
 • Banco HSBC Nicaragua, S.A. (dříve BANISTMO, S.A)
 • Banco Internacional de Costa Rica, S. A. – (BICSA)
 • Banco De Desarrollo Econòmico Y Social De Venezuela – (BANDES)
 • Towerbank International Inc. – (TOWERBANK)

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V Nikaragui se daň z příjmu fyzických osob pohybuje od 15 % do 30 %. Sazba 30 % platí při příjmech vyšších než 500 tis. NIC. Stejně tak jsou zdaněné příjmy právnických osob, tedy sazbou 30 %. Naopak příjmy fyzických osob, které nepřekročí výši 100 tis. NIC jsou od daně osvobozeny.

Sazba daně z přidané hodnoty je 15 %. Existuje výjimečné snížení na 6 % v případě mezinárodních letů, hotelových ubytování atd. Základní suroviny (voda, energie atd.) nejsou zdanitelné, to by však měla změnit daňová reforma přijatá v roce 2019. Ta také zvyšuje daně z příjmu u některých skupin daňových poplatníků, například u velkých obchodních společností.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem