Nová vizuální podoba oficiální účasti ČR na veletrzích a výstavách

Usnesením vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 104 byla schválena Inovační strategie České republiky 2019–2030. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto zohledňuje změny s tím související a přijímá příslušná opatření ze strategie vycházející. Jedná se především o nový Manuál vizuální identity „Czech Republic: The Country for the Future“.U veřejných zakázek je nově zmíněna nutnost respektovat nejen grafický manuál MPO, ale rovněž zmíněný Manuál vizuální identity „Czech Republic: The Country for the Future“. Na jeho základě již není možné v rámci českých oficiálních účastí používat logo Czech Republic agentury CzechTourism, ale pouze nové logo Czech Republic: The Country For The Future.

Nový manuál poskytuje podrobné informace ohledně typu písma, barevnosti i variant log v závislosti na typu zaměření akce. Vzhledem k charakteru českých oficiálních účastí bude používána především varianta loga „Czech Republic: The Country for the Future“, pokud však půjde o vhodný typ akce, lze využít i příslušnou alternativní variantu.

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na příslušné projektové manažery jednotlivých oficiálních účastí.

Dokumenty ke stažení:

Doporučujeme