Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“.

Nákup zvířat za účelem jejich dalšího prodeje a prodej zvířat určených pro zájmové chovy (akvarijních ryb, malých hlodavců a zajíců, exotických zvířat, zejména ptáků, plazů, obojživelníků a bezobratlých a podobně) a v souvislosti s tím i prodej zvířat z vlastního chovu a nákup, nabídka a prodej krmiv, chovatelských zařízení a pomůcek pro zvířata v zájmovém chovu.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme