Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy – podmínky pro ohlášení vázané živnosti

V dokumentu naleznete podmínky získání živnostenského oprávnění k činnosti obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy.zpět na dokument „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy – živnostenské oprávnění krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Krom obecných podmínek pro udělení živnostenského oprávnění musí žadatel splnit také podmínku odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí

 1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
 4. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
 5. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
 6. doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona

Odborná způsobilost zaměstnanců podle § 7, odst 6:

 1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství, nebo
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství, nebo
 4. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo
 5. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 6. doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
 7. doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu, nebo
 8. doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského zákona

Náležitosti žádost

Žádost se podává na Jednotném registračním formuláři, přikládá se zde doklad o splnění podmínek odborné způsobilosti

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Udělení živnostenského oprávnění

Příslušný úřad

 • Živnostenský úřad

Kontrolní a dozorové orgány

 • Živnostenský úřad

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Do 5 dnů.

Poplatky

 • Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, přijetí žádosti o při vstupu do živnostenského podnikání 1000 Kč,

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti povolení není omezena

Právní úprava

 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání,
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Není vyžadováno

zpět na dokument „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy – živnostenské oprávnění krok za krokem“

Doporučujeme