Zahraniční a smíšené obchodní komory pro teritoria Česko – Evropa

Následující seznam obchodních komor pro státy na evropském kontinentu zpřehledňuje subjekty vzniklé ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě § 49 zákona č. 42/1980 Sb. Jednotlivé obchodní komory jsou privátními komerční nebo zájmovými subjekty.

Jednotlivé obchodní komor jsou řazeny abecedně podle názvu. Pokud tedy vyhledáváte komoru podle příslušné země, pečlivě projděte celý seznam. Tentýž region může totiž obsluhovat i několik různých obchodních komor. Další zahraniční a smíšené obchodní komory, které však nevznikly ve spolupráci s ministerstvem lze dohledat například v obchodním rejstříku.

Komory podle zákona č. 42/1980 Sb. nejsou organizace založené ministerstvem, nejsou rozpočtovými, ani jinými organizacemi ministerstva a nejsou nijak napojeny na státní ani jiný veřejný rozpočet. Rovněž na ně není delegována žádná pravomoc ministerstva, respektive státu. Portál BusinessInfo.cz není s uvedenými obchodními komorami v žádném bližším spojení. Informace o kontaktech pocházejí z veřejných zdrojů. Redakce portálu BusinessInfo.cz nenese žádnou odpovědnost za charakter a úroveň služeb poskytovaných těmito komorami.

Severní Evropa

Zpět na začátek

Jižní Evropa

Zpět na začátek

Střední Evropa

Zpět na začátek

Západní Evropa

Zpět na začátek

Východní Evropa

Zpět na začátek

Jihovýchodní Evropa

Zpět na začátek

Obchodní komory abecedně

Britská obchodní komora
British Chamber of Commerce Czech Republic
Neoficiální název: Britská obchodní komora v ČR / British Chamber of Commerce in Czech Republic
IČ: 25605127
Adresa: Na Florenci 2116/15 – Florentinum 2nd Floor, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 224 835 161
Fax: +420 224 835 162
E-mail: britcham@britcham.cz
Internet: www.britishchamber.cz 

Česko-albánská smíšená obchodní komora
IČ: 28255453
Adresa: Minická 377/4, 180 00 Praha 8

Česko-bulharská obchodní komora
Czech-Bulgarian Chamber of Commerce
IČ: 26130874
Adresa: Bezová 1658, 147 00 Praha 4
Tel.: +420 244 062 453
Fax: +420 244 062 452
E-mail: bgchamber@asmnet.cz
Internet: www.simex.eu/cz/cbok.htm

Zpět na začátek

Česko-černohorská obchodní a průmyslová komora
IČ: 28515200
Adresa: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle

Česko-kyperská obchodní komora
Czech-Cypriote Chamber of Commerce
IČ: 28884264
Adresa: Václavské náměstí 831/21, 113 60 Praha 1
Tel.: +420 602 226 158
E-mail: info@ckok.cz
Internet: www.ckok.cz

Česko-jugoslávská smíšená průmyslová a obchodní komora v České republice
IČ: 26342120
Adresa: Pod Všemi svatými 431/24, Plzeň 1, Severní Předměstí

Česko-maďarská obchodní komora
IČ: 24682969
Adresa: Jeseniova 1169/51, Praha 3 Žižkov

Česko-makedonská obchodní & průmyslová komora
IČ: 28871537
Adresa: Na Bohdalci 574/19, Liberec XV-Starý Harcov

Zpět na začátek

Česko-německá hospodářská komora
IČ: 28908627
Adresa: Poláčkova 1976/2, Praha 4 Krč

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Deutsch-Tschechische Industrie und Handelskammer
IČ: 49708210
Adresa: Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 221 200
Fax: +420 224 222 200
E-mail: info@dtihk.cz
Internet: www.dtihk.cz

Česko-norská obchodní komora (ČNOK)
IČ: 26731096
Adresa: V. P. Čkalova 478/18, 160 00 Praha 6

Zpět na začátek

Česko-polská obchodní komora
Neoficiální název: Česko-polská smíšená obchodní komora / Czesko-Polska Mieszana Izba Handlowa
IČ: 25833901 
Adresa: Janáčkova 10, 702 00 Ostrava 
Tel.: +420 596 612 230
Fax: +420 596 612 231
E-mail: cpok@opolsku.cz
Internet: www.opolsku.cz

Česko-pobaltská obchodní komora
IČ: 28287550 Adresa: Panská 361/13, Brno-střed, Brno-město

Česko-slovinská smíšená průmyslová a obchodní komora v České republice
IČ: 26342863
Adresa: Pod Všemi svatými 431/24, Plzeň 1, Severní Předměstí

Zpět na začátek

Česko-srbská obchodní komora
IČ: 26480069
Adresa: Na příkopě 958/25, Praha 1 Staré Město

Česko-rumunská obchodní komora
IČ: 26187973
Adresa: Nedokončená 154, 100 00 Praha 10

Česko-rumunská smíšená obchodní a průmyslová komora v Praze 
Camera de comerţ şi industrie mixtă ceho-română
IČ: 27954005
Adresa: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
Tel./Fax: +420 224 941 105
E-mail: cccr@seznam.cz
Internet: www.crok.biz

Česko-řecká obchodní komora
IČ: 25667033
Adresa: Nekázanka 880/11, 100 00 Praha 1

Zpět na začátek

Česko-ukrajinská smíšená průmyslová a obchodní komora v ČR (ČUSPOK)
чесько-українська змiшана промислова i торгiвельна палата в чеськiй республiцi / чешско – украинская совместная промышленная и торговая палата в чешской республике
IČ: komora nemá právní subjektivitu
Adresa: Purkyňova 22, 301 00 Plzeň – střed
Tel.: +420 776 190 506
E-mail: obchodnikomory@volny.cz
Internet: cuspok.webnode.cz

Francouzsko-česká obchodní komora
Chambre de Commerce Franco-Tchèque
IČ: 64572358
Adresa: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, kancelář se nachází v budově International Business Center (IBC)
Tel.: +420 224 833 090
Fax: +420 224 833 093
E-mail: info@ccft-fcok.cz
Internet: www.ccft-fcok.cz

Zpět na začátek

HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika
Handelskammer Schweiz-Tschechische Republik (HTS)
IČ: 25600583
Adresa: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Budova Lighthouse
Tel.: +420 222 516 614
Fax: +420 222 513 685
E-mail: info@hst.cz
Internet: www.hst.cz

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
Camera di Commercio Italo-Ceca
IČ : 26754665
Adresa: Husova 159/25, Praha 1 Staré Město
Tel.: +420 222 015 300
Fax: +420 222 015 301
E-mail: info@camic.cz
Internet: www.camic.cz

Zpět na začátek

Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora
Chamber of Trade and Industry for CIS Countries / Торгово-промышленная палата по странам СНГ
IČ: 25634763
Adresa: Freyova 27, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 266 721 812, +420 266 721 814, +420 266 721 815, +420 266 721 817
Fax: +420 266 721 813
E-mail: kordacova@komora.cz
Internet: www.komorasns.cz

Nizozemsko-česká obchodní komora
Netherlands Czech Chamber of Commerce (NCCC)
IČ: 49627236
Adresa: Gotthardská 27/6, 160 00 Prague 6
Tel.: +420 774 002 021
E-mail: nlchamber@nlchamber.cz
Internet: nlchamber.cz

Obchodní komora česko-italská
IČ: 63496801
Adresa: Platnéřská 90/13, Praha 1 Staré Město

Obchodní komora česko-lucemburská
IČ: 25146106
Adresa: Petrohradská 893/34, 100 00 Praha 10

Rusko-česká smíšená obchodní komora
IČ: 29127467
Adresa: Na Zátorce 350/5, 160 00 Praha 6

Zpět na začátek

Severská obchodní komora v České republice
Nordic Chamber of Commerce

dříve Swedish Chamber of Commerce in the Czech Republic
IČ: 62413350
Adresa: Václavské náměstí 51, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 774 123 370
Fax: +420 226 015 885
E-mail: info@nordicchamber.cz
Internet: www.nordicchamber.cz

Slovensko-česká obchodní komora
IČ: 25780441
Adresa: Široká 5, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 777 149 425
E-mail: scok@scok.cz
Internet: www.scok.cz

Smíšená obchodní komora České republiky a Slovenské republiky
IČ: 24138061
Adresa: Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

Zpět na začátek

Smíšená obchodní komora „Východ“
Mixed Chamber of Commerce East
Смешанная торговая палата „ВОСТОК“
IČ: 00246310
Adresa: Evropská 487/257, 161 00 Praha – Liboc
Tel.: +420 235 354 006
Fax: +420 235 354 639
E-mail: sokv@iol.cz

Středoevropská, východoevropská a středoasijská obchodní komora (SVSOK)
Central European, East European and Central Asian Chamber of Commerce
IČ: 27189244
Adresa: Na Zátorce 9, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 233 323 504
Fax: +420 233 323 504
E-mail: svsok@svsok.eu
Internet: www.svsok.eu

Ukrajinsko-česká obchodní komora (UKRCHAM)
Informace o komoře budou doplněny
Iniciátorem vzniku komory byla Nizozemsko-česká obchodní komora (NCCC)

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme