Obchodní rejstřík v online podobě

Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon.

Od 1. 1. 2014 v OR velké změny – text zatím neprošel úpravou

Obchodní rejstřík je důležitou povinností každé právnické osoby. Jeho dobrá veřejná napomáhá transparentnímu podnikatelskému prostředí a hraje pochopitelně důležitou roli i v prevenci před nekalými podnikatelskými záměry. Všechny subjekty v rejstříku uvedené mají rovněž k datům o nich zde uvedených určité zákonné povinnosti. Povinností každé právnické osoby je především udržovat svůj zápis v obchodním rejstříku aktuální.

Online verzi Obchodního rejstříku je možné navštívit na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. K rychlému vyhledávání jednotlivých subjektů je třeba zadat některý ze základních údajů, tedy:

  • název subjektu
  • obec

Pokud znáte i další údaje, můžete doplnit také:

  • spisovou značku
  • soud, u něhož subjekt veden

Podle potřeby lze vyhledávání přepínat do samostatných modulů pro hledání:

  • osob
  • společníků-právnických osob
  • rejstříkové soudy
  • evidence úpadců

Vyhledávací formulář obsahuje i jiná další volitelná pole, užitečná pro rychlé a efektivní vyhledávání. Pracuje se v jednoduchém, ale příjemném grafickém prostředí; ovládání formuláře je intuitivní a není k němu třeba studovat žádnou složitou nápovědu. Ta je však pro všechny případy k dispozici.

Přímo z titulní stránky Obchodního rejstříku vedou aktivní prolinky na hlavní stranu portálu BusinessInfo, který je určen malým a středním podnikatelům a rovněž do samostatné sekce tohoto portálu, do návodu Jak založit firmu/společnost. Přímo u Obchodního rejstříku je k dispozici Databáze vzorů podání obchodnímu a jiným rejstříkům.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme