Ochrana duševního vlastnictví

V rámci problematiky duševního vlastnictví si Inovační strategie stanovila za úkol zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví, a to prostřednictvím úzké spolupráce se všemi stupni vzdělávání přednáškami i vytvořením vzdělávacích programů.Přejít na obsah Inovační strategie České republiky 2019-2030

 • Institucionální odpovědnost: MPO/Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
 • Manažerská odpovědnost: předseda Úřadu pro průmyslové vlastnictví

Výchozí stav

V ČR se ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi nedostatečně využívá nástrojů ochrany duševního vlastnictví (DV), což se projevuje nízkým počtem udělovaných národních a zahraničních patentů.

Povědomí o potřebě chránit DV je stále slabé, přičemž v řídicích dokumentech, a to ani ve strategických a koncepčních dokumentech výzkumu, vývoje a inovací, nebyla této problematice dosud věnována dostatečná pozornost. Spolupráce se všemi typy škol při tvorbě vzdělávacích programů není systematická, existuje pouze podpora a ad hoc aktivity v přednáškové činnosti.

Cíle:

 • zvýšit povědomí o ochraně DV – nastavení těsnější spolupráce se všemi stupni vzdělávání jak v přednáškové činnosti, tak především při tvorbě vzdělávacích programů,
 • zvýšit povědomí o ochraně DV ve výrobní a aplikační sféře a to již ve fázi výzkumu,
 • zvýšit využívání ochrany duševního vlastnictví, zejména patentů s komerčním potenciálem,
 • využívat patentové informace před formulací vědeckých, výzkumných a inovativních záměrů,
 • cíle a následná opatření Koncepce podpory ochrany DV, zejména patentů, promítnout do ostatních řídicích dokumentů EU a ČR.

Nástroje

 • vytvoření ucelené Koncepce podpory ochrany duševního vlastnictví, zejména patentů
 • dlouhodobě podporovat provoz center transferu technologií a znalostí na VO a VŠ,
 • nastavení finančních podpor dle stanovených cílů Koncepce podpory ochrany DV,
 • poskytování vzdělávacích služeb pro všechny stupně vzdělávání v oblasti DV,
 • motivace k využívání licenční politiky pro dosažení špičkové úrovně,
 • podílení se na formulaci řídicích dokumentů EU a ČR tak, aby v nich byly promítnuty cíle Koncepce podpory ochrany DV,
 • nastavení nástrojů finanční podpory pro efektivní využívání systému ochrany DV,
 • nastavení nástrojů podpory vymáhání práv z DV,
 • evidování a propagace finanční podpory ochrany a vymáhání práv DV.

Doporučujeme