Ochranná známka Společenství

Mezi druhy ochranných známek v Evropě patří ochranné známky národní, mezinárodní či tzv. komunitární. Komunitární ochranná známka je ochrannou známkou Společenství, která poskytuje jednotnou ochranu v celé EU a není již třeba mít národní registraci.

Druhy ochranných známek v Evropě

Národní

 • platná v jedné zemi, v národním jazyce, specifické procedury dle země
 • nižší ceny
 • podléhají národním soudům

Mezinárodní

 • pro několik zemí, které podléhají Madridskému protokolu (67 zemí), nebo Madridské smlouvě (54 zemí), sídlo firmy musí být v zemi, která je pokryta protokolem nebo smlouvou
 • soudí národní soudy
 • v podstatě dva kroky, nejdříve na národní úrovni, potom na mezinárodní, ochranná známka musí být užívána ve všech zemích, ve kterých je zaregistrovaná

Komunitární – Ochranná známka Společenství (OzS)

Základní principy OzS

 • jednotný právní systém poskytuje silnou a jednotnou ochranu v celé EU
 • není třeba mít národní registraci
 • dává majitelům výlučná práva umožňující jim zakázat, aby třetí strany užívaly značku pro vlastní potřebu nebo obchodní účely
 • jednoduché formální požadavky: jedna přihláška, jeden jazyk při podání přihlášky (lze si vybrat ze všech úředních jazyků EU), jedno administrativní centrum
 • přihláška se podává u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) – www.ohim.eu
 • soudí Soud pro OzS, platí princip: kdo má zapsanou OzS, ten je jejím vlastníkem
 • lze žádat o senioritu – pokud je majitel OzS již vlastníkem starší identické národní ochranné známky, jeho dřívější práva jsou zachována i v případě, že se vzdají národní známky
 • fáze
  • podání přihlášky (přihlašovací poplatek 900 € za 3 třídy zboží, v případě elektronického podání pouze 750 €, za každou další třídu se platí 150 €)
  • zkoumá se, zda obdobná značka již není zaregistrovaná a neexistují tudíž překážky zápisu ochranné známky
  • zápis (poplatek 850 € za 3 třídy, za každou další třídu se platí 150 €), platnost 10 let
  • po zápisu se OzS musí používat alespoň v jedné zemi EU je možné žádat o prodloužení o dalších 10 let (poplatek 1500 € v papírové formě, 1350 € elektronicky)

databáze ochranných známek

Kontakt

Enterprise Europe Network,
Centrum pro regionální rozvoj ČR,
Vinohradská 46,
120 00 Praha 2,

RNDr. Jitka Ryšavá,
Tel.: 221 580 290,
E-mail: rysava@crr.cz ,
Fax: 221 580 292,

http://www.crr.cz/een

www.enterprise-europe-network.cz

Doporučujeme