Oddělení zemí SNS Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Oddělení zemí SNS Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nabízí pomoc podnikatelům v oblasti podpory vývozu do zemí SNS a při řešení obchodních bariér v těchto zemích.

Pomoc při podpoře vývozu z ČR do zemí SNS

 • Zprostředkování informací (zejména teritoriálních a oborových příležitostí) a služeb státu na podporu obchodu a investic prostřednictvím sítě obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR v zemích SNS (ZÚ Moskva, GK Sankt-Peterburg, GK Jekatěrinburg, ZÚ Kyjev, GK Doněck, ZÚ Minsk, ZÚ Astana, ZÚ Taškent);
 • Podpora projektů v rámci zasedání mezivládních komisí (RF, Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán) a společných pracovních skupin (Moldavsko, RF – Moskva, RF – Sverdlovská oblast, RF – Republika Baškortostán, RF – Sankt-Peterburg, RF – Leningradská oblast);
 • Podpora v rámci podnikatelských misích s účastí zástupců MPO ČR;
 • Informace o možnostech participace na výstavách v zemích SNS s oficiální účastí ČR;
 • Informace o možnostech účasti na různých workshopech a konferencích se zaměřením na obchod se zeměmi SNS.

Pomoc při odstraňování obchodních bariér při obchodu se zeměmi SNS

 • Obhajoba zájmů českých podnikatelů při jednáních Evropské unie se zeměmi SNS, a to především v následujících oblastech:
  • snižování celních sazeb při dovozu do zemí SNS;
  • snižování jiných tarifních překážek dovozu;
  • omezování netarifních překážek obchodu jako např. certifikací, celního řízení, byrokracie atd.;
  • investic, služeb a jiných zdánlivě neřešitelných překážek obchodu.

Kontakt

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor evropských zemí
Oddělení zemí SNS
Politických vězňů 20
Praha 1
tel.: +420 224 852 006
fax: +420 224 852 573
e-mail: sns@mpo.cz

Doporučujeme