OOPP 

Zajištění ochrany spotřebitele, vhodnosti užití, ergonomických aspektů a požadavky ochrany životního prostředí při používání OOPP.

Odvětví / profesní oblast:

  • Lesnický a dřevařský průmysl. Regulovaná i neregulovaná oblast.

Správce značky:

  • Sdružení dobrovolného hodnocení osobních ochranných pracovních prostředků (SDH OOPP)

Kontaktní osoba:

  • Jiří Kučera

Kritéria pro udělení:

Značka je udělována výrobkům, které splňují jednak požadavky zák. č. 22/1997 Ab., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 172/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jednak požadavky nadstavbové, zejména z hlediska uživatelů. Jedná se o systém hodnocení třetí nezávislou stranou. Kontroly provádí autorizovaná osoba pověřená dozorčí radou v intervalech 12 měsíců.

Doba platnosti:

  • 3 roky