Organizační výbor NKS

Součást článku Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR. Významnou součástí Národní koordinační skupiny je i organizační výbor, který se přímo podílí na plnění úkolů jednotlivých pracovních skupin a to zejména v oblasti metodiky a konzultace.Úspěšné plnění úkolů Národní koordinační skupiny je podmíněno patřičnou komunikací, koordinací, monitorováním vyhodnocováním činností, které jsou jí uloženy vládou v podobě Národního plánu zavedení eura a jeho pravidelných aktualizací. Organizační výbor hraje důležitou roli při konkrétním rozpracovávání každoročního plánu práce Národní koordinační skupiny a následném vytváření podkladových materiálů pro hodnocení její činnosti.

Přímo se podílí i na zajištění plnění úkolů jednotlivých pracovních skupin, zejména po metodické a konzultativní stránce. Vedle toho zajišťuje komunikaci s odbornou veřejností, výzkumnými institucemi, orgány státní správy i profesními a zájmovými sdruženími. Stejně tak se podílí na zahraničních kontaktech a získávání zahraničních zkušeností s procesem zavádění eura, zejména prostřednictví organizování Twinning projektu a členství zaměstnanců Organizačního výboru v pracovních skupinách Evropské komise: Public Administration Network II a DIRCOM. Organizační výbor zpracovává i vlastní metodické texty, pořádá semináře a konference. Funguje v rámci organizační struktury ministerstva financí a vyjma popsaných aktivit zajišťuje rovněž administrativní zázemí pro národního koordinátora.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme