Osvědčení o původu hejna – podmínky pro získání souhlasu

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení souhlasu k výkonu odborné činnosti Osvědčení o původu hejna (Oprávněná osoba podle z. č. 154/2000 Sb. paragraf 11 odst. 4).zpět na dokument „Osvědčení o původu hejna – udělení souhlasu krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Ministerstvo udělí souhlas k výkonu odborné činnosti uvedené v z. č. 154/2000 § 11, odst. 4, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené pro její výkon v tomto ustanovení.

Náležitosti žádosti

Fyzické osoby v žádosti uvedou:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo, rodné číslo, adresa, telefon, e-mail

Právnické osoby v žádosti uvedou:

 • obchodní firma anebo název, identifikační číslo, adresa, telefon, e-mail
 • K žádosti se přikládá doklad o minimálně pětileté praxi v mezinárodním testování, přičemž předmětem testování musí být drůbež.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Rozhodnutí o udělení souhlasu

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

 • Česká plemenářská inspekce

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a schválí Ministerstvo zemědělství.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 60 dní od podání žádosti

Poplatky

 • Podle zákona č. 634/2004 Sb. , správních poplatcích, 2000 Kč,-

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena


Právní úprava

 • Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)


Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady č. 91/174

zpět na dokument „Osvědčení o původu hejna – udělení souhlasu krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme