Osvobození zdravotnických služeb od DPH

Informace k uplatnění § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. ledna 2005.Podle § 58 odst. 1 zákona jsou od daně osvobozeny zdravotnické služby, kterými se rozumí služby zdravotní péče a služby související, které jsou poskytovány oprávněnými subjekty (státními i nestátními zdravotnickými zařízeními) pacientům a osobám, jímž je taková péče určena, bez ohledu na to, kdo je hradí (zdravotní pojišťovny, pacienti, jiné fyzické a právnické osoby).

Služby, které nesplňují výše uvedená kritéria určená § 58 zákona, od daně z přidané hodnoty osvobozeny nejsou. Jedná se například o následující činnosti: zpracování klinických studií, sterilizace nástrojů pro cizí subjekty, stravování (mimo stravování, které je uskutečňováno v rámci zdravotnických služeb), praní prádla pro jiné subjekty, nájem chladícího boxu na patologii, exkurze a stáže (pokud je zdravotnickým zařízením účtována úhrada), laboratorní vyšetření pro veterinární účely.

Doporučujeme