Ověřování DIČ prostřednictvím systému VIES

Součástí oficiálních internetových stránek Evropské komise je snadno ovladatelná a praktická funkce, s jejíž pomocí si můžete ověřit platnost DIČ přiděleného pro účely DPH v jiném členském státě EU.Daňové identifikační číslo (DIČ) svého obchodního partnera z Evropské unie si pro účely daně z přidané hodnoty (DPH) můžete snadno ověřit on-line. K tomuto účelu slouží systém VIES (VAT Information Exchange System), jehož formulář najdete na stránkách Evropské komise.

Jak systém VIES funguje

Systém VIES je elektronický systém pro výměnu informací v oblasti DPH. Umožňuje ověřit konkrétní DIČ. Poskytuje však i další užitečné informace. Slouží k celkovému zabezpečení výměny informací o pravdivém dodání zboží do jiného členského státu a k ověření identifikačních údajů osob registrovaných k DPH v rámci unie.

Od vstupu České republiky do Evropské unie je ČR součástí jednotného vnitřního trhu. Jednotlivé členské státy jsou provázány volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Tento vnitřní a zároveň mezinárodní trh si pochopitelně vyžádal specializované kontrolní mechanismy. Pro přesnější kontrolu daňových úniků byla zavedena kontrola uplatňování nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného státu EU.

Systém VIES umožňuje správcům daně jednotlivých států EU ověřit, zda měl prodávající právo osvobodit zdanitelné plnění. V zemi určení systém VIES pochopitelně zároveň umožňuje zkontrolovat, zda kupující nabyté zboží řádně přiznal a zdanil.

Doporučujeme