Ověřování DIČ v členských státech Evropské unie

Aby bylo možné ověřovat v rámci Evropské unie (EU) jednotlivá DIČ – daňová identifikační čísla ze všech členských států, umožňuje každý stát EU získat potvrzení platnosti DIČ svého obchodního partnera registrovaného k DPH v jiné členské zemi spolu s kódem této země. Vyhledávání a ověřování DIČ je možné i přímo na internetu.V rámci vnitrounijních transakcí má plátce uskutečňující dodání do jiného členského státu nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) pouze v případě, že pořizovatel zboží je v jiném členském státě registrován k DPH, tj. bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH. Pro uplatnění nároku na osvobození je pak prodávající subjekt povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka vydaného v jiné členské zemi EU.

Za tímto účelem musí každý členský stát umožnit osobám poskytujícím vnitrounijní plnění získat potvrzení platnosti DIČ svého obchodního partnera registrovaného k DPH v jiné členské zemi spolu s kódem této země.

Přístup do registrů osob registrovaných k DPH v jiných členských zemích Evropské unie je české daňové správě k dispozici ode dne vstupu ČR do EU, tj. od 1. 5. 2004. Již před tímto datem bylo možné informaci, zda je zadané DIČ pořizovatele z členské země Evropské unie registrované v příslušném státě, získat na serveru Evropské komise . V současné době je však možné tytéž informace získat také na portále Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V duboucnosti by obdobná funkce pro ověřování DIČ plátců daně z přidané hodnoty členských států Evropské unie měla být zavedena i v rámci české internetové aplikace Registr plátců DPH, která je spravována Ministerstvem financí ČR.

Praktický seznam internetových adres důležitých ekonomických a statistických úřadů členských stíátů Evropské unie je k dispozici na stránkách BusinessInfo.cz.

Doporučujeme