Ověřování výsledků zeměměřických činností

Ověřování výsledků zeměměřických činností je činností, při které fyzická osoba s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností garantuje, že jimi ověřené výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí a pro státní mapov�� dílo a ve výstavbě náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům.Úřední oprávnění (pro ověřování výsledků zeměměřických činností) uděluje na žádost Český úřad zeměměřický a katastrální a pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu Ministerstvo obrany po splnění zákonných podmínek:

  1. ukončení vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu
  2. pětileté praxe v ČR po absolvování vysokoškolského vzdělání
  3. vykonání zkoušky odborné způsobilosti

Formulář žádosti o udělení úředního oprávnění, termíny zkoušek a další informace pro žadatele o udělení úředního oprávnění jsou k dispozici na webu ČÚZK

• Fáze podnikání: Zahájení podnikání

Doporučujeme