Panama (vč. volné zóny): Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Vedle uvedených tradičních výrobků lze za perspektivní považovat vývozy malých energetických celků, čističek a úpraven pitné vody a spaloven odpadu. Nutným předpokladem je však zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či dlouhodobého úvěru. Zajímavá je možnost účasti na rekonstrukci Panamského průplavu.

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

  1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
  2. Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

Je vhodné projednávat případné iniciativy se ZÚ Bogota, nebo s honorárním konzulem v hlavním městě Panamy, který může doporučit vhodné zástupce.

 

Energetika, doprava a infrastruktura:

 

Vláda aktualizuje program investičních pobídek, který má navázat na deklarovanou podporu zahraničních investic. Hlavními odvětvími je rozšiřování Panamského průplavu, výroba a distribuce elektrické energie a výstavba infrastruktury. Současná infrastruktura je nedostatečná, potřeba výstavby nových silnic a dálnic je příležitostí pro firmy z tohoto oboru.

 

Těžba nerostů a lesnictví:

 

Jedná se o důležitá odvětví, na kterých má panamská vláda zájem. Jako příklad lze uvést těžbu ropy. Zajímavé jsou možnosti při zalesňování.

 

Cestovní ruch:

 

V oboru existuje celá řada investičních pobídek, počínaje osvobozením od daní a dovozního cla na importované zařízení, lodě, suchozemská vozidla, aj. Turistika je vysoce perspektivní oblastí budoucího rozvoje Panamy

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Vzhledem k probíhající pandemii COVD-19 byly na rok 2020 všechny akce zrušeny, jedná se o náhradních termínech na rok 2021.

 

Přehled plánovaných akcí lze nalézt na následujícím odkazu: http://www.portalferias.com/ferias-panama/

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme