Panama (vč. volné zóny): Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

  1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
  2. Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vedle uvedených tradičních výrobků lze za perspektivní považovat vývozy malých energetických celků, čističek a úpraven pitné vody a spaloven odpadu. Nutným předpokladem je však zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či dlouhodobého úvěru. Zajímavá je možnost účasti na rekonstrukci Panamského průplavu.

 

Je vhodné projednávat případné iniciativy se ZÚ Bogota, nebo s honorárním konzulem v hlavním městě Panamy, který může doporučit vhodné zástupce.

 

Energetika, doprava a infrastruktura:

 

Vláda aktualizuje program investičních pobídek, který má navázat na deklarovanou podporu zahraničních investic. Hlavními odvětvími je rozšiřování Panamského průplavu, výroba a distribuce elektrické energie a výstavba infrastruktury. Současná infrastruktura je nedostatečná, potřeba výstavby nových silnic a dálnic je příležitostí pro firmy z tohoto oboru.

 

Těžba nerostů a lesnictví:

 

Jedná se o důležitá odvětví, na kterých má panamská vláda zájem. Jako příklad lze uvést těžbu ropy. Zajímavé jsou možnosti při zalesňování.

 

Cestovní ruch:

 

V oboru existuje celá řada investičních pobídek, počínaje osvobozením od daní a dovozního cla na importované zařízení, lodě, suchozemská vozidla, aj. Turistika je vysoce perspektivní oblastí budoucího rozvoje Panamy

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Vzhledem k probíhající pandemii COVD-19 byly na rok 2020 všechny akce zrušeny, jedná se o náhradních termínech na rok 2021.

 

Přehled plánovaných akcí lze nalézt na následujícím odkazu: http://www.portalferias.com/ferias-panama/

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem