Panama (vč. volné zóny): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Zahraničněobchodní obrat mezi ČR a Panamou je poměrně velmi nízký a zdaleka neodpovídá potenciálu, který obě ekonomiky představují.

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

  1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
  2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
  3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
  4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
  5. Smluvní základna mezi oběma státy 
  6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2019 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Panamou 20,3 mil. USD, což představuje nárůst oproti roku 2018, ale také representuje výrazný pokles po roce 2017, kdy obrat představoval přes 26 mil. USD. Z toho český export činil 6,7 mil USD a dovoz 13,6 mil. USD.

Objem dvoustranného obchodu neodpovídá možnostem a potenciálu obou zemí. Objemu obchodu je dále dán postupným ukončením dodávek energetického zařízení (turbíny, turbosoustrojí, generátory, montážní služby) ze strany Doosan Škoda Power pro elektrárnu Paco. Tento export činil více než 28 mil. USD (jednalo se o kontrakt pro elektrárnu El Paco, kterou jako EPC kontraktor realizovala společnost SK Engineering and Construction z Korejské republiky a česká společnost Doosan Škoda Power, vlastněná jihokorejskou společností DHIC-Doosan Heavy Industries and Costruction, dodávala turbíny a turbosoustrojí 2×153 MW).

Z osobních jednání tituláře s představiteli panamské vlády je patrný zájem obou stran na navýšení dvoustranné obchodní výměny do budoucna při udržení vyrovnané obchodní bilance a maximálního využití benefitů, které poskytuje exportérům obou zemí dohoda o volném obchodu mezi EU a Střední Amerikou (v platnosti od 1.8. 2013).

V roce 2018 pokračovalo působení podniku Doosan Skoda Power, který v Panamě dokončil dodávky parních turbín a turbosoustrojí pro tepelnou elektrárnu Paco v Punta Rincón v provincii Colón. Hodnota kontraktu činila téměř 30 mil. USD a daný vývoz energetické technologie a souvisejících inženýrských a montážních služeb představoval 60 % celkového vývozu ČR do Panamy v roce 2015. Doosan Skoda Power v daném komerčním případu vystupoval jako subdodavatel pro jihokorejského EPC kontraktora SK Engineering & Construction, který získal zakázku výstavby tepelné elektrárny o výkonu 2 x 160 MW pro uhelný důl Paco patřící panamské akciové společnosti Minero Panama SA, jež je dceřinou firmou kanadské společnosti Inmet Mining Corp. V jednání jsou další tři kontrakty pro projekty elektráren Bocatermica, Blue Star a Termogas.

 

V oblasti energetiky se dokázala na panamském trhu prosadit rovněž společnost Mavel, jež v minulosti dodala malé horizontální turbíny pro 3 vodní elektrárny na kaskádě řeky Piedra (o výkonu 5 MW každá z nich).

V oblasti vodohospodářství usiluje s podporou ZÚ Bogota o vstup na panamský trh společnost Intecha.

Velmi aktivně působí na panamském trhu rovněž česká společnost ERA Pardubice, stejně jako společnost Technistone.

V roce 2018 rovněž za spolupráce se ZK CzechTrade začala s průzkumem panamského trhu společnost Kovobel, Bohemia Crystal, Dominant CZ či Simplex CZ.

V oblasti nemovitostí je velmi aktivní na panamském trhu společnosti Vendelo Latin America či Panama Home Realty, vlastněné českým kapitálem.

O proniknutí na panamský trh od roku 2016 usilovala rovněž společnost Czech Royal Beer, avšak po dlouhých jednáních nakonec nedošlo k dohodě s místním partnerem. Na druhou stranu, v roce 2018 ukončila své působení v oblasti zabezpečení a monitoringu vozidel v Panamě společnost Sherlog.

Působení českých firem v Panamě významně podpořila účast českých firem (v rámci PROPED) na všeobecném veletrhu Expocomer 2019, který se konal v Panama City ve dnech 27.3. – 30.3. 2019.Tato účast navázala na loňskou první účast ČR na tomto nejvýznamnějším veletrhu ve Střední Americe. V únoru roku 2020 se rovněž uskutečnily politické konzultace státního tajemníka Miloslava Staška, které měly výrazný ekonomický podtext.    

Obchodní výměna ČR – Panama (mil. USD)

 

  2015  

2016

 

2017

 

2018

 

2019

           
Vývoz ČR 4,7 9,1 11,0 6,5 6,7
           
Dovoz ČR 5,2 8,9 15,8 12,0 13,6
         
           
Obrat 10,0 18 26,8 18,5 20,3
           
Bilance -0,5 0,2 -4,8 -5,5 -6,9
           

 

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Panamy:

 

Pokud jde o zbožovou strukturu vývozu ČR na panamský trh, dle datábaze Datasur v loňském roce převládaly v českém exportu mechanické stroje (HS 84, 2,1 mil. USD) elektronika a elektrotechnické přístroje – holící strojky, telefony, přístroje pro příjem a vysílání hlasu, elektrické kabely (HS 85, 1,4 mil. USD), keramické výrobky (HS 69, 927 tis. USD), dále sklo a výrobky ze skla (HS 70, 151 tis. USD), plasty a výrobky z plastů (HS 39, 200 tis. USD), lékařský nábytek (HS 94, 91 tis. USD), optické, měřící a kontrolní přístroje (HS 90, 120 tis. USD), výrobky ze železa a oceli (HS 73, 126 tis. USD), slad (HS 11, 1,3 mil USD), hračky, sportovní potřeby a společenské hry (HS 95, 454 tis. USD).

 

Naopak v panamském vývozu do ČR v uplynulém období jednoznačně dominovaly zemědělské položky. Více než 85 % exportu představovaly banány (HS 08, 5,8 mil. USD), dále kosmetika – toaletní vody a parfémy (HS 33, 132 tis. USD), alkoholické nápoje (HS 22, 156 tis. USD), bavlna (HS 52, 125 tis. USD) a káva (HS 09, 120 tis. USD).

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude mít námořní nákladní doprava, cestovní ruch a obchodní služby.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Joint-venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce dosud neexistují. Významným distributorem českých exportních artiklů je firma TESA, distributor vozů Škoda.

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 

Vzájemná smluvní základna se opírá o existenci „Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic“ platné od roku 2000 a „Dohody o zrušení vízové povinnosti“ platné od roku 2004, „Dohodu o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi ČR a Panamou“ (podepsána v Panamě, dne 14. 2. 2000). Dne 4. 7. 2012 byla v Panamě podepsána mezi oběma zeměmi „Dohoda o zabránění dvojímu zdanění“. Z dříve podepsaných dohod čekají na renegociaci Dohoda o kulturní

spolupráci mezi ČSSR a Panamskou republikou (podepsána v Panamě, 17. 10. 1977) a Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSSR a Panamskou republikou (podepsána v Panamě, 17. 4. 1979).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Panama není zařazena mezi prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce. Proto se rozvojová spolupráce vůči této zemi v posledních letech omezuje pouze na malé lokální projekty a poskytování stipendií ke studiu na českých vysokých školách.

 

V roce 2017 Zastupitelský úřad ČR se sídlem v Kolumbii realizoval v Panamě malý lokální projekt zaměřený na pomoc dětem v jedné z nejchudších oblastí Panamy (oblasti Caňazas a Ňurum v provincii Veraguas).

 

Na školní rok 2016/2017 poskytla ČR Panamě dvě vládní stipendia v češtině v magisterském studijním programu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme