Panama (vč. volné zóny): Vztahy země s EU

Evropská unie je v Panamě reprezentována Zastoupením EU v Panamě, které sídlí na adrese:

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

  1. Zastoupení EU v zemi 
  2. Obchodní vztahy země s EU 
  3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1. Zastoupení EU v zemi

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, Piso 14. Panamá City, Panamá

Telefon: (+507) 2653223 Fax: (+507) 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

 

Z členských zemí EU má svá velvyslanectví v Panamě pouze Itálie, Nizozemsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Francie, Španělsko a Portugalsko.

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Panama je smluvní stranou Asociační dohody EU – střední Amerika uzavřené v honduraské Tegucigalpě dne 29. června 2012. Zatímco Evropský parlament dohodu ratifikoval 11. prosince 2012, na straně středoamerických zemí dosud ratifikační proces probíhá. Asociační dohoda EU – střední Amerika je ambiciózní komplexní dohodou postavenou na třech pilířích: politickém dialogu, spolupráci a ekonomické integraci. Politický dialog umožňuje udržování stálé platformy mezi oběma regiony umožňující výměnu pohledů na jakákoliv témata, jako např. lidská práva, správné vládnutí, roli zákona, demokracii a ochranu životního prostředí. Spolupráce se soustředí na pomoc regionu formou rozvojových programů. Obchodní část dohody si klade za cíl vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a střední Amerikou včetně vytvoření vhodných podmínek pro růst investic a kapitálu. Obchodní ustanovení asociační dohody se začala pro Panamu provizorně aplikovat od 1. srpna 2013 (stejně tak jako pro Honduras a Nikaraguu). Obsahují snížení cel, netarifních překážek obchodu, liberalizaci trhu se službami, ochranu zeměpisných označení (GIs), otevření trhu s veřejnými zakázkami, u TBTs (technical barriers to trade) a SPS (sanitary and phytosanitary measures) se obě strany zavázaly plnit závazky vyplývající z dohod WTO a v některých oblastech jít nad rámec těchto dohod.

 

Vývoj obchodu zbožím EU – Panama

 

Rok

 

Hodnota v mil. Euro

Dovozy

Přírůstek

(%)

 

Podíl na dovozu EU (%)

 

Hodnota v mil. Euro

Vývozy

Přírůstek

(%)

 

Podíl na vývozu EU (%)

 

Bilance

2014 438 -33,5 0,0 2.318 -19,3 0,1 1.880
2015 564 24,1 0,0 2.521 8,3 0,1 1.956
2016 590 4,5 0,0 2.176 -13,7 0,1 1.586
2017 528 -10,5 0,0 2.194 0,8 0,1 1.666
2018 729 38,1 0,0 2.527 15,2 0,1 1.799
2019 795 10,0 0,0 2.602 2,0 0,1 1.807

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU – Latinská Amerika v letech 2014 – 2020 je definována v tzv. Víceletém orientačním programu EU pro Latinskou Ameriku (Multi-Annual Indicative Programme), sestávajícího ze dvou komponentů – iniciativ na kontinentální úrovni otevřených všem státům a podpory sub-regionu Střední Ameriky. Na období 2014 – 2020 je v unijním rozpočtu na tyto programy v Lat. Americe alokováno celkem 925 mil. EUR.

 

Vzhledem ke svému stupni rozvoje nepatří Panama k prioritním zemím bilaterální rozvojové spolupráce EU, nadále však může čerpat prostředky z tematických a regionálních rozvojových programů. Přehled probíhajících a ukončených projektů je k dispozici na stránkách Zastoupení EU v Panamě.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme