Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2013

Cílem publikace je poskytnout široké odborné veřejnosti informace o vývoji a dosažených výsledcích jednotlivých výrobních oddílů zpracovatelského průmyslu za období let 2007 až 2013Panorama zpracovatelského průmyslu 2013 obsahuje roční údaje, přebírané od Českého statistického úřadu, za období 2007 až 2012 a dále pak vlastní odhady MPO za rok 2013. Jedinečnost této publikace spočívá především ve skutečnosti, že jsou zde uváděna data na 3 místa CZ–NACE a jsou tudíž solidní základnou pro sledování konkurenceschopnosti nejen jednotlivých oddílů, ale i skupin zpracovatelského průmyslu. Výpočet údajů za rok 2013 provedl Odbor ekonomických analýz MPO a v publikaci je uveden jako vlastní odhad MPO.

Publikace je strukturována po oddílech (2 místa CZ–NACE) a skupinách uvnitř oddílů (3 místa CZ–NACE) v rámci klasifikací: CZ–NACE (produkční ukazatele) a CZ–CPA (zahraniční obchod). V každém oddíle je uvedena jeho charakteristika, jeho relace k ostatním průmyslovým oddílům zpracovatelského průmyslu a hlavní ekonomické ukazatele. Rovněž jsou zde uvedeny údaje o zahraničním obchodu, včetně jeho teritoriální struktury.

Publikace ke stažení:

Panorama zpracovatelského průmyslu 2013

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme