Papua Nová Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna  ČR – PNG 2015-2019
   2015 2016 2017 2018 2019
Vývoz  887 1296 6365 5753 1724
Dovoz  104 149 223 359 484
Saldo
784 1147 6142 5394 1240
Obrat 991 1445 6588 6112 2208

Zdroj: ČSÚ (v tis USD)

Celková bilance vzájemného obchodu ČR s PNG v roce 2019 pokračovala v kladných hodnotách. Obrat zahraničního obchodu meziročně výrazně poklesl (o 64 %) a činil 2,2 mil USD. Tento pokles byl způsoben 70% poklesem vývozu do PNG, kam v roce 2019 ČR vyvezla zboží za 1,7 mil USD (oproti 5,7 mil USD v roce 2018). Naopak dovoz opět vzrostl o téměř 35 %, což je pokračování trendu posledních pěti let. Vzájemný obchod ČR a PNG je vzhledem k relativně malému celkovému objemu charakterizován poměrně velkými meziročními výkyvy co do množství i skladby produktů. V letech 2017 a 2018 byl výjimečně zaznamenán vývoz z ČR v takto vysokém objemu, což lze spojovat s českými subdodávkami určenými pro výstavbu zdravotnických zařízení ve městech Goroka a Wewak.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 Nejvýznamnější položky dovozu do PNG 2019 
Kód
zboží
Název zboží Hodnota USD(tis.)

0901

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

151

0905 Vanilka 86

1511

Olej palmový frakce i rafinovaný chem neuprav

50

8418

Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná

46

1516

Tuky oleje živočišné rostlinné frakce

14

8413

Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

5
1211

Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap

4

1604

Přípravky,konzervy z ryb,kaviár,jeho náhražky

1

9701

Obrazy malby kresby ručně zhotovené koláže

0
8512 Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační 0

Zdroj: ČSÚ

 Nejvýznamnější položky vývozu do PNG 2019 
Kód
zboží
Název zboží Hodnota USD(tis.)

7308

Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

373
8502

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

205

8704

Motorová vozidla pro přepravu nákladu

165

8479

Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn

103

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny

89

8705

Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruovaná především pro dopravu osob nebo nákladu

83

8427

Vozíky stohovací vidlicové aj s zaříz manipul

70

9027

Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory

59

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě

51

9026

Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů

49

Zdroj: ČSÚ

Skladba dovozu z PNG do ČR odpovídá exportnímu profilu PNG. V roce 2019 dominuje opět káva a vanilka (meziroční nárůst o 20-25 %), palmový olej či tuky a oleje. Největší položkou českého exportu do PNG v roce 2019 byl obecně stavební materiál a dále také nákladní vozidla a jiné stroje a vozidla na přepravu materiálu. Trend lze spojovat s českými subdodávkami určenými pro výstavbu nového zdravotnického zařízení Boram General Hospital v East Sepik Province. 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB statistiky vzájemné výměny služeb s PNG nezveřejňuje.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné české investice v PNG.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné bilaterální smlouvy s PNG.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2017 byl v PNG zrealizován malý lokální projekt – výstavba zdravotnické ordinace – v lokalitě Ohu, provincii Madang, s rozpočtem 245 tisíc Kč, který financovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Středisko bylo vybudováno entomologickým výzkumným centrem „New Guinea Binatang Research Centre“, vedeným českým vědcem prof. Vojtěchem Novotným, který ve zmíněné lokalitě provádí výzkum a to i za účasti studentů z České republiky. Prostředky na projekt pokryly výstavbu domu sestávajícího z čekárny a ordinace, nákup základních lékařských přístrojů, nábytku, nádrže na pitnou vodu, solárního elektrického panelu a mini generátoru. Ordinace má bezprostředně sloužit přibližně tisícovce místních obyvatel, spádově však bude obsluhovat nejméně 2500 lidí žijících v oblasti.

Česká republika realizovala v PNG malý lokální projekt rozvojové spolupráce již v roce 2007. Jednalo se o projekt „Schola Ludus: nová šance pro děti z novoguinejské vesnice Nagada“. Projekt zahrnoval výstavbu dvou budov školy a rezervoáru na pitnou vodu. Škola byla slavnostně otevřena 1. března 2008. Evidovány jsou ojedinělé projekty neziskových organizací a církví na podporu školní výuky, výživy dětí a rozvoj přidružených oblastí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem