Paraguay

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoAsunción
Počet obyvatel7,45 mil.
Jazykšpanělština, guaraní
Náboženství95 % křesťanství
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuSantiago Peña
Hlava vládySantiago Peña
Název měnyguaraní (PYG)
Cestování
Časový posun– 4 hod (v létě -6 hod)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Ľubomír Hladík
Ekonomický úsekMgr. Radek Hovorka
Konzulární úsekMgr. Filip Kanda
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 44,89
Hospodářský růst (%) 0,30
Inflace (%) 9,80
Nezaměstnanost (%) 7,60

Diplomatické styky mezi Československem a Paraguayskou republikou byly na úrovni velvyslanectví navázány dne 14. února 1936, přičemž nebyly nikdy formálně přerušeny. ČR je v Paraguayi zastupována prostřednictvím velvyslanectví se sídlem v Buenos Aires, velvyslanectví Paraguaye pro ČR sídlí ve Vídni. Honorární konzulát ČR v Asunciónu byl otevřen v srpnu 1993. V Praze funguje Honorární konzulát pro Paraguay.

Hlavou státu je prezident, který má pětiletý mandát, bez možnosti opětovného zvolení.

Paraguay zůstává v Latinské Americe spíše méně významným hospodářským partnerem ČR. V minulosti nepříliš stabilní politická a ekonomická situace omezovala možnosti paraguayských dovozců rozvíjet nové obchodní aktivity. V posledních letech země nicméně provádí pragmatickou politiku s cílem maximálně zjednodušit zahraničním firmám investice v Paraguayi, což se odráží i ve zvýšeném zájmu českých firem o tento trh. Problémem nadále zůstává vysoká míra korupce, bezpečnostní hrozby ze strany povstaleckých skupin a slabé instituce.

Paraguay je velmi závislá na vývozu několika málo zemědělských komodit. Při nízkých cenách těchto komodit na světových trzích či v případě špatného počasí pak paraguayská ekonomika zažívá horší časy. Paraguay primárně vyváží sóju a díky spoluvlastnictví dvou velkých vodních elektráren také přebytečnou elektrickou energii do Argentiny a Brazílie. Podíl těchto dvou položek na celkovém vývozu se každý rok mění v závislosti na sezóně, zemědělských cenách a nákupu elektřiny ze strany sousedních zemí. Vždy se však pohybují v rozmezí 18 – 25 %. Jde o naprosto dominantní skupiny zboží. Dalšími důležitými položkami exportu jsou rostlinné oleje, maso a cereálie, každá z nich se na paraguayském vývozu podílí 10 – 15 %. Vývoz z Paraguaye je tak velice silně koncentrován do několika mála položek. Systém maquillas nejvíce využívá Brazílie.

V dovozech jsou nejdůležitější nákupy chemických a plastových výrobků, strojů a zařízení, ropných produktů, elektroniky a automobilů. Specifikem Paraguaye je značný podíl reexportů na celkové obchodní bilanci. To je dáno blízkostí trhů, které patří k největším v Latinské Americe a kromě legálního se jejich prostřednictvím odehrává i nelegální byznys. V naprosté většině případů spotřební zboží (oblečení, elektrospotřebiče, alkohol a cigarety) z těchto trhů směřuje do Brazílie. Největší obchody se odehrávají v Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero a Saltos del Guaírá.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Paraguay (MZV) (239B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Paraguay (343.74 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Paraguayská republika (República del Paraguay)

Prezident: Santiago Peña (od roku 2023)

Prezident je zároveň předsedou vlády, vybírá si své ministry. Kongres se skládá ze dvou komor: Senátu se 45 členy volenými na dobu 5 let a Poslanecké sněmovny s 80 členy volenými taktéž na 5 let.

Paraguayské administrativě se příliš nedaří udržet klid v zemi a bojovat s jejími typickými nešvary, jako jsou organizovaný zločin, nelegální obchod, korupce či práce načerno.

1.2. Zahraniční politika země

Paraguay je členem sdružení MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay). Země dlouhodobě poukazuje na nutnost flexibilního a otevřeného přístupu v nadcházejících letech. Problémem však je fakt, že regionální integrace v posledních letech pro neshody mezi jednotlivými zeměmi stagnuje. Je zřejmá celková fragmentace, stará schémata nefungují a nová nevznikají. Nástup koronavirové pandemie tento trend ještě prohloubil.

Paraguayská vláda již dříve uznala Juana Guaidóa za legitimního prezidenta Venezuely a stala se prvním členem Limské skupiny, který přerušil diplomatické vztahy s touto zemí.

Paraguay dlouhodobě podporuje Tchaj-wan ve sporu s Čínou. Hospodářské a obchodní vztahy s touto zemí se prohloubily a díky pomoci, kterou Paraguay od této asijské země dostává, se podařilo financovat různorodé projekty. Tchaj-wan je hlavním podporovatelem paraguayské ekonomiky. Plánuje se taktéž dohoda, která umožní výměnné pobyty studentům. Paraguay s Čínou napřímo neobchoduje.

1.3. Obyvatelstvo

Paraguay prodělala za posledních 150 let značnou demografickou expanzi. Ke dnešnímu dni má přes okolo 7,5 mil. obyvatel a s průměrným ročním přírůstkem přes 1 procento patří k zemím se stále rostoucí populací. V roce 2050 by se počet obyvatel mohl dostat až na úroveň kolem 12 milionů. Paraguay je stále mladá společnost, 30 % lidí je mladší 15 let. Většina populace žije ve městech, především na východě a jihu země. 55 % obyvatel má evropské předky, 38 % pochází z původních obyvatel a kolem sedmi procent Paraguayců má africké předky. Paraguay je zemí s největším podílem křesťanů v Latinské Americe, ke křesťanství se hlásí přes 93 % obyvatel, s velkým odstupem následují judaismus a islám.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Paraguay v posledních letech vykazovala stabilní růst, nicméně dále zůstává rozvojovou zemí, která se musí spoléhat na zemědělské produkty a s tím související problémy (fluktuace cen na světových trzích, závislost na počasí). Vláda usiluje o diverzifikaci ekonomiky, což se jí částečně daří, hlavně díky soukromým investicím do průmyslu a vládním výdajům na infrastrukturní projekty. Podíl průmyslu a služeb na HDP se postupně zvyšuje.

Nezaměstnanost se dlouhodobě pohybuje na relativně nízkém čísle. Paraguay dlouhodobě udržovala nízkou inflační úroveň, avšak meziroční inflace na začátku roku 2022 přiblížila po mnoha letech 10 %. Velkým problémem Paraguaye zůstává tzv. práce načerno. Odhaduje se, že až 34 % zaměstnanců není oficiálně přihlášeno na odpovídajících úřadech.


Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -0,914,110,304,304,20
HDP/obyv. (USD/PPP) 13 039,3414 120,0014 940,0015 990,0016 760,00
Inflace (%) 1,774,799,804,804,40
Nezaměstnanost (%) 7,007,217,606,606,70
Export zboží (mld. USD) 11,4914,0913,8814,2114,53
Import zboží (mld. USD) 10,0413,0915,1914,0614,23
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 1,230,63-1,60-0,20-0,06
Průmyslová produkce (% změna) -0,304,50N/AN/AN/A
Populace (mil.) 7,137,227,317,407,49
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 5/75/75/75/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -2,90
Veřejný dluh (% HDP) 32,70
Bilance běžného účtu (mld. USD) -2,15
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Paraguayské veřejné finance se vyznačují značnou rozpočtovou opatrností, která se projevuje v malých deficitech. Dluh Paraguaye byl ještě v roce 2019 považován za udržitelný vzhledem k tomu, že nepředstavoval více než 20 % jeho HDP. Vláda má za standardní situace limitovaný deficit státního rozpočtu na úrovni 1,5 % HDP, který nesmí překročit. Vinou pandemie Covid-19 dluh za několik měsíců vzrostl a rok 2020 zakončil na hodnotě 33 % HDP. Paraguay je i přesto jednou z nejméně zadlužených zemí na světě.


2.3. Bankovní systém

Největší banky v Paraguayi podle výše bankovních aktiv

Citibank

Banco GNB Paraguay

Banco Do Brasil

Banco De La Nacion Argentina

Banco Itau Paraguay

Banco Sudameris

Banco Basa

Visión Banco

Banco Itapua

Banco Familiar

Banco Atlaa

2.4. Daňový systém

Paraguay má nejnižší daňové zatížení mezi zeměmi Mercosuru. Daň ve výši 10 % se aplikuje na zisky firem i příjmy fyzických osob. Stejnou sazbu má i DPH (na vybrané položky se uplatňuje DPH 5 %).

Zahraniční firmy mohou využít systém tzv. maquilas, což je nástroj na podporu domácí zaměstnanosti. „Maquillas“ je výrobní systém, kde společnosti se sídlem v Paraguayi na základě smlouvy se zahraniční společností vyrábějí či provádějí servis zboží (úplně nebo částečně). Takto vyrobené zboží nesmí zůstat v zemi, je určeno k exportu. Systém, který byl původně zaveden v Mexiku za účelem využití levné pracovní síly v automobilovém průmyslu, byl v Paraguayi vytvořen v roce 1997 zákonem č. 1064.

V roce 2020 vstoupila v platnost daňová reforma, která snižuje efektivní daňové zatížení zahraničních společností z 27,3 % na 23,5 %.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Paraguay je sice v mnoha ekonomických ukazatelích stabilní, ale pořád se jedná o jednu z nejchudších zemí v Jižní Americe, která je závislá na zemědělské produkci.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,100,200,200,210,20
Export do ČR (mld. CZK) N/AN/AN/A0,020,04
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,10-0,15-0,14-0,19-0,16

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
773Prostředky k rozvodu elektrické energie j. n.42,7921,00
891Zbraně a munice42,5521,00
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.40,0220,00
625Pneumatiky pryžové a duše11,356,00
874Přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící j. n.9,565,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
223Kopra, palmové ořechy a jádra, semeno lnu, skočce ap.26,0062,78
074Čaj pravý a cesmínový (maté)3,317,98
292Suroviny rostlinného původu j. n. (bambus, semena ap.)2,024,88
058Ovoce konzervované a výrobky ovocné (ne šťávy)1,343,22
011Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené1,162,80

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

V současné době neuplatňuje EU na zboží z Paraguaye žádná ochranná opatření. Paraguay je pro EU 104. exportní trh na světě, v importu zaujímá Paraguay 74. místo mezi dovozci do EU. Evropská unie je pro Paraguay 3. nejdůležitější trh, v dovozu je EU 4. nejdůležitější obchodní partner.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 652,80607,90594,70742,50797,30
Export do EU (mil. EUR) 491,60376,30305,40299,30553,10
Saldo s EU (mil. EUR) 5,20106,20177,30255,60-244,20

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Paraguay je součástí sdružení MERCOSUR a zároveň sousedem velkých ekonomik Brazílie a Argentiny. Zahraniční obchod je tak propojený právě s těmito zeměmi.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 11 018,1010 188,709 175,1010 935,00N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 10 332,209 911,608 112,509 631,90N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -685,90-277,20-1 062,60-1 303,10N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Paraguay je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Latinské Americe. Navzdory solidnímu růstu a dobrým makroekonomickým ukazatelům zůstávají toky přímých zahraničních investic nízké. Od roku 2004 dosahují v průměru 1,3 % HDP ročně, což je výrazně pod regionálním průměrem. V zemi nedochází k výrazným investicím ze strany českých subjektů.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Vztahy mezi EU a Paraguayí se řídí Rámcovou dohodou o spolupráci podepsanou v roce 1992. V návaznosti na tuto dohodu se konají pravidelná zasedání smíšené komise. Jako člen sdružení MERCOSUR je Paraguay rovněž smluvní stranou Rámcové dohody o spolupráci mezi EU a Mercosurem podepsané v roce 1995, která obsahuje ustanovení o obchodní spolupráci. Paraguay se plně účastní vyjednání o obchodní dohodě mezi EU a zeměmi MERCOSUR.

Smlouvy s ČR

ČR má od roku 1998 s Paraguayí platnou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic. Od roku 2018 oba státy jednají o smlouvě o hospodářské a průmyslové spolupráci.

3.4. Rozvojová spolupráce

Paraguay je s ohledem na svoji ekonomickou a sociální realitu čistým příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, jejíž výše se pohybuje mezi 300 – 500 mil. USD ročně. Zdroji jsou multilaterální instituce (Světová banka, EU), státy (největšími donory USA a Německo) a nevládní organizace (např. Oxfam). Nejvíce pomoci směřuje do následujících oblastí: zemědělství, malé farmy a farmaření původních obyvatel, rozvoj lidského kapitálu, snižování nerovnosti a chudoby, podpora demokratických institucí, podpora podnikání žen a prevence násilí na ženách.

ČR již několik let Paraguayi poskytuje rozvojovou pomoc. V roce 2023 prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Buenos Aires realizuje projekt se zaměřením na stavbu výcvikového centra pro paraguayské dobrovolné hasiče. V roce 2022 ČR poskytla finanční pomoc za účelem rekonstrukce tří rurálních škol.

Paraguay patří též mezi příjemce rozvojové pomoci EU, která na období 2014-20 na tyto účely vyčlenila 168 mil. EUR. S ohledem na rozvojové problémy, se kterými se země potýká, směřuje největší díl pomoci do těchto oblastí: rozvoj lidského kapitálu a vzdělávání, zlepšení podnikatelského prostředí, sociální inkluze, posilování demokratických institucí a prevence násilí a kriminality.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Paraguay patří ekonomicky a finančně mezi nejstabilnější země v Jižní Americe. Příležitosti pro vývoz podporují nízké daňové náklady a levná pracovní síla. V zemi existuje systém tzv. maquila, velká část vývozu prochází právě přes tento systém. Jedná se o výrobní systém, kde společnosti se sídlem v Paraguayi na základě smlouvy se zahraniční společností vyrábějí či provádějí servis zboží (úplně nebo částečně). Takto vyrobené zboží nesmí zůstat v zemi, je určeno k exportu. Dovoz investičního zboží navíc vstupuje do země s nulovým clem. Proces registrace v Paraguayi je relativně snadný. Kupní síla Paraguayců je však relativně nízká.

▶ Energetika

Paraguay je jedním z hlavních výrobců obnovitelné energie na světě. Vodní elektrárny vyrobí více elektřiny než spotřebitelé v Paraguayi spotřebují. S ekonomickým růstem se zvyšuje spotřeba domácností. Investice do přenosových a distribučních sítí jsou ale stále nutné.

▶ Zemědělství a potravinářství

Země má v zemědělství velký potenciál, 55 % její plochy pokrývá orná půda. Paraguayský vývoz je tvořen až ze 40 % zemědělskými produkty. Zemědělství a navazující průmyslové obory tvoří i podstatnou část HDP (30 %). Aplikace nových technologií v zemědělství je však pro Paraguay i přes zmíněnou závislost na zemědělství velkou výzvou, do této oblasti neinvestuje mnoho.


4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Paraguay je zemí s horkým a vlhkým klimatem, čemuž se přizpůsobuje i způsob a rytmus obchodních jednání. Paraguayští obchodníci se snaží vyhýbat riziku a k dohodě přistupují pomalu a postupně, situaci pečlivě analyzují. Osobní vystupování je většinou skromné a neokázalé, v osobním kontaktu velice zdvořilé. Paraguay je zemí s jednoznačnou dominancí křesťanství, nelze očekávat, že by Váš partner dal přednost obchodnímu jednání před státním nebo církevním svátkem, případně významnou rodinnou událostí. Paraguayci mají rádi děti, průměrná rodina má více než dvě děti a věnuje jim ve srovnání s Evropou až nadměrnou pozornost a péči.

4.2. Oslovení

Klasickým prodejním kanálem v Paraguayi je využití místního zástupce, specializovaného na danou komoditu. Pokud se rozhodnete firmu či asociaci oslovit emailem, je nutné ještě zavolat a připomenout se. V opačném případě by emailu pravděpodobně nikdo nevěnoval pozornost. Lidé z obchodní komunity se většinou navzájem velice dobře znají.

4.3. Obchodní schůzka

Je nezdvořilé plánovat schůzky na brzy ráno. Ideální čas je kolem 10:00. V průběhu většiny roku panuje v Paraguayi veliké horko (až 37 °C), takže setkání okolo oběda může být značně limitující. Je naprosto běžné zařadit do programu polední přestávku na občerstvení, výměnu oblečení a nabrání sil na pokračování jednání. V letních měsících (prosinec, leden, únor) zaměstnanci i vedoucí pracovníci obvykle čerpají dovolenou.

Je normální pozdravit polibkem, silným stiskem ruky či objetím. Než se pustíte do obchodních témat, připravte se na delší společenský rozhovor. Začít přímo s obchodními záležitostmi je považováno za nezdvořilé. Mezi vhodná témata pro konverzaci patří sport, zábava (filmy, hudba) a rodina. K prolomení ledů jsou rodinné záležitosti vhodné, neboť navozují důvěru mezi partnery. Vyvarujte se politických záležitostí. V Jižní Americe jsou politické rozdíly daleko hlubší, než jsme zvyklí z českého prostředí.

Obchodní oběd či večeře patří k naprosto zásadním částem obchodního jednání a jsou samozřejmou součástí programu zahraničních návštěv v Paraguayi. Je téměř nemyslitelné, aby Vás partner po skončení jednání zanechal na hotelu a odjel za svým programem. Dostane-li se Vám pozvání na grilování masa u někoho doma (tzv. asado), jde o znak hlubšího vztahu a určitě pozvání přijměte s náležitým poděkováním.

Nehodí se dávat drahé a cenné dárky. Vaši partneři spíše ocení nějaký český předmět spojený s křesťanskou vírou, např. sošku některého českého patrona nebo svatého a vysvětlení historických a náboženských souvislostí.

Na první obchodní schůzku se doporučuje jít standardně oblečen (oblek, košile, kravata), oblečení na následné schůzky může bez problémů kopírovat výběr oblečení Vašeho partnera. Pokud nenosí kravatu a má rozhalenou košili, bude tento způsob oblečení akceptovat i u Vás.

4.4. Komunikace

Osobní jednání je základ úspěchu. Menší detaily je možné řešit přes telefon či email. Zdaleka nejpoužívanějším komunikačním prostředkem v Paraguayi je aplikace WhatsApp, a to i v obchodním prostředí.

Jednání se zásadně vedou ve španělštině, jen málokdy dá Váš partner přednost angličtině. U formálnějších jednání je možné jednat i v angličtině, ale schopnost jednat ve španělštině je velkou výhodou.

4.5. Doporučení

Paraguay určitě patří mezi náročné země pro český export a při pokusu o vstup je zapotřebí mít zkušenosti z regionu. Je třeba zohledňovat celní a byrokratické postupy, neboť řada procesů trvá velmi dlouho. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o rozvojovou zemi s nízkou kupní silou. Na druhou stranu výhodou je dlouhodobá ekonomická a finanční stabilita a nízké daně.

4.6. Státní svátky

Státním svátkům se říká feriados. Některé z nich jsou pevné a jiné přenosné. V případě, že státní svátek připadne na víkend, posune se na pátek nebo pondělí následujícího týdne.

1. leden: Nový rok
1. březen: Den hrdinů vlasti
duben: Svatý čtvrtek a pátek
1. květen: Svátek pracujících
15. květen: Den nezávislosti
12. červen: Den míru v Chaco
15. srpen: Den založení Asunciónu
29. září: Den bitvy o Boquerón
8. prosinec: Den Panny z Caacupé
25. prosinec: Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Většina zahraničních firem působí v Paraguayi prostřednictvím místního zástupce nebo dealera. S ohledem na malý trh doporučujeme začít jednání s nějakým stávajícím obchodníkem, teprve poté případně uvažovat o někom, kdo by začínal trh rozvíjet úplně od začátku (např. když se nedomluvíte s někým již zavedeným). Trh v Paraguayi je malý a proto se dá předpokládat, že lidé na jednom trhu se dobře znají, proto je vhodné se snažit o svém partnerovi dozvědět napřed co nejvíce, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.

Zásady vstupu na trh se nijak výrazně neodlišují od těch na jiných trzích. V Paraguayi jsou důležité tradice a víra, je na to tedy potřeba myslet i při plánování marketingových aktivit. Převzetí nějaké již dlouhodobě fungující obchodní značky může být vhodnou strategií vstupu na trh. Respektování a připomínání náboženských svátků ve firemní komunikaci by mělo být dalším pravidlem, kterým doporučujeme se řídit.

Paraguayský dovozní režim je poměrně liberální. I když jsou celní sazby vázány na společný celní sazebník bloku Mercosur, uplatňuje Paraguay na velké množství zboží výjimku a neaplikuje na něj žádné clo. To se týká např. surovin a vstupů do tzv. maquilas, pokud se tam zpracují a během šesti měsíců opustí území země. Určitá omezení resp. dodatečné administrativní úkony musejí provádět dovozci zbraní a munice, textilu a oblečení, obuvi, cukru a masa. Tyto položky, doplněné o cement a zemědělské chemikálie, jsou také předmětem tzv. neautomatických dovozních licencí a dovozce si musí vždy před každým dovozem tuto licenci nechat udělit.

Celní náležitosti upravuje zákon č. 2422 z roku 2004, vztahy mezi zahraničními a paraguayskými obchodními subjekty upravuje zákon č. 194 z roku 1993.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

V Paraguayi fungují všechny standardní formy obchodních společností jako např. v ČR – a.s., s.r.o., korporace, společný podnik nebo individuální podnikání. Při založení a.s. nebo s.r.o. jsou nároky na základní kapitál minimální, u a.s. je to 1 USD (u exportních firem 10 000 USD), u s.r.o. takový požadavek vůbec neexistuje. Pokud se zakladatelé rozhodnou do vznikajícího s.r.o. kapitál vložit, vzniká povinnost polovinu vkládaného základního jmění dočasně deponovat na účet u státní banky. Po složení druhé poloviny je složená částka vložena zpět do podniku. Společnost s ručením omezeným musí ve svém označení uvádět zkratku S de RL (SRL).

Při založení pobočky zahraniční firmy je nutné doložit dokumenty o existenci mateřské firmy a ověřené rozhodnutí firmy o založení pobočky firmy v Paraguayi. Minimální vklad činí 25 000 USD. U zahraničních kapitálových investorů je minimální vklad 70 000 USD.

Vztah zahraničních firem a jejich paraguayských zástupců upravuje zákon č. 194/93. V něm je stanovena možnost udělit místní firmě výhradní zastoupení na území Paraguaye a vypsány důvody, které mohou vést k vypovězení smluvního vztahu a ukončení reprezentace ze strany tamní firmy. V případě arbitráže nebo soudního sporu musí zahraniční firma věrohodnost těchto důvodů prokázat u Rozhodčího soudu (Juzgados y Tribunales de la República).

Od roku 2006 je možné všechny operace spojené se založením firmy provádět prostřednictvím platformy SUACE, Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, http://www.suace.gov.py. Systém spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a jsou do něj zapojeny také ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti, Institut sociálního zabezpečení, Nejvyšší soud a město Asunción. Podle mezinárodních srovnání je tento systém nejrychlejší a nejlevnější v Jižní Americe, firma je obvykle založena během 10-12 týdnů. Platforma SUACE se dá používat bez poplatků.

Pokud nově vzniklá společnost není dceřinou společností nebo pobočkou, je potřebovat certifikát MIPYMES. V tomto případě doporučujeme obrátit se na místního zástupce.

Zahraniční firmy a občané budou potřebovat ověřené a apostilované kopie některých originálních dokumentů přeložených do španělštiny: zakládací listinu mateřské firmy, občanského průkazu nebo cestovní pasu, potvrzení o bezúhonnosti.

Zdroj

http://www.suace.gov.py/index.php/preguntas-frecuentes/

http://www.suace.gov.py/wp-content/uploads/2020/03/REQUISITOS-SOLICITUD-CONSTANCIA.ESP_03.03.2020-1.pdf

5.3. Marketing a komunikace

Pro marketingovou komunikaci a reklamu v Paraguayi lze používat všechny standardní kanály marketingu jako např. v Evropě nebo Severní Americe (web, sociální sítě, tištěná reklama, newslettery, reklamu v tištěných médiích aj.). Sdělení by mělo být zaměřeno na paraguayské zákazníky se znalostí místní reality, proto je vhodné komunikovat s místními reklamními a komunikačními agenturami. Také se doporučuje nechat španělsky psané texty zkontrolovat místním člověkem, který může upozornit na nevhodná nebo špatně použitá slova s ohledem na jazykové zvyklosti v Paraguayi. Jako země s jedním z nejvyšších podílů věřících v Latinské Americe je potřeba sledovat náboženský kalendář a pokud do svého reklamního sdělení vložíte náboženské téma, je třeba učinit tak s citem a porozuměním pro místní zvyklosti. Opatrně také postupujte tam, kde Vaše sdělení může zasáhnout do politiky, vyhýbejte se kontroverzním tématům, která jsou bytostně paraguayská. Opatrně také s humorem, často je nepřenositelný.

Příjem paraguayských občanů je ve srovnání např. s EU několikanásobně nižší, výnosy z prodejů tedy pravděpodobně budou také nižší. Tomu je dobré přizpůsobit marketingový rozpočet, aby kampaň nebyla na místní poměry příliš nákladná ve srovnání s příjmy. Ocení se jednoduchost a přímost.

V Paraguayi se digitální marketing rozvíjí o něco pomaleji než ve vyspělých zemích. Mezi obyvateli je však používání smartphonů naprosto běžné. Mezi nejznámější domácí agentury, které nabízejí digitální marketing, patří Hash Content, MVA, Lupe Agency a Incanta.

V zemi se nekoná žádný významný veletrh, který by měl mezinárodní nebo alespoň regionální dopad. Proto je vhodnější podpořit vlastní marketing nebo marketing místního partnera jinými aktivitami než účastí na veletrhu.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Paraguay disponuje platnou základní legislativou v oblasti duševního vlastnictví. U části z ní ale chybí donucovací prostředky a tresty, neplnění některých zákonů proto zůstává nepotrestáno. V americkém pravidelném reportu o dodržování práv duševního vlastnictví Special 301 je Paraguay pravidelně uváděna jako jedna z problémových zemí. Konkrétně jde o tržnice ve městě Ciudad del Este, přes které se pašuje velké množství padělaného zboží do Brazílie.

Národní autoritou, která zajišťuje dodržování zákonů v oblasti patentů, autorských práv, průmyslových a užitných vzorů, je DINAPI (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual). Při hledání právníka, který se orientuje v této problematice, je možné se obrátit na APAPI (Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual). Přehled platné legislativy spravuje Světová organizace duševního vlastnictví WIPO, v části Wipo Lex.

V případě, že dojde ke vstupu v platnost obchodní dohody mezi zeměmi EU a MERCOSUR, tak se razantně zvýší ochrana duševního vlastnictví.

5.5. Trh veřejných zakázek

V Paraguayi za správnost dodržování procedur při vypisování veřejných zakázek odpovídá státní organizace DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas). Řídí se zákonem č. 2051 z roku 2003. Mezinárodních tendrů se mohou účastnit i zahraniční firmy, k tendrům označeným jako národní smějí nabídky podávat pouze domácí firmy. Všechny veřejné zakázky se musí publikovat na serveru https://www.contrataciones.gov.py/ , zahraniční firmy se k účasti do zde zveřejněných tendrů musí registrovat v SIPE (El Sistema de Información de Proveedores del Estado). Článek 18 zákona 2051 dává vypisovatelům tendrů právo zvýhodňovat domácí zájemce, max. výhoda může činit deset procent z nabízené ceny.

Z režimu veřejných zakázek jsou vyjmuty dvě největší vodní elektrárny Itaupú a Yacyretá, které byly založeny na základě mezinárodních dohod s Brazílií, resp. Argentinou. Vypisované tendry je také možné sledovat na webu https://www.licitacionesparaguay.com/ , který provozuje soukromá společnost a není tedy úplný.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Při sjednávání platebních podmínek je třeba opatrnosti, neboť standardní podmínky v sobě nesou jisté riziko. Na počátku nové obchodní spolupráce je vhodné trvat na platbě předem. U nového zákazníka doporučujeme vyžádat si bankovní informaci. Administrativní překážky i dnes způsobují velké problémy, například zpoždění plateb dodavatelům. Pro platební styky doporučujeme využívat akreditiv.

Pro řešení sporů, které mohou vzniknout, se doporučuje v souladu s místními zákony ustanovit soud na neutrální půdě či v České republice.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občané ČR, kteří do Paraguaye vstupují na dobu kratší než 90 dnů, nepotřebují víza. Ujistěte se, že při vstupu do země Vám úředník do pasu vyznačí datum vstupu, při neprokázání se vstupním razítkem v pase se vystavujete riziku problémů při odjezdu ze země včetně uvalení pokuty.

Paraguay je tranzitní zemí pro pašování drog a je proto dobré se vyhnout pohraničním oblastem. Obecně je dobré konzultovat Vaše cestovní plány s někým, kdo situaci zná a může Vás včas varovat.

Klimaticky je Paraguay velice náročná země s tropickými teplotami a velkou vlhkostí. Tomu je třeba přizpůsobit harmonogram jednání, často v brzkých ranních hodinách a poté až později odpoledne a večer, kdy horko trochu ustoupí. Vodu doporučujeme pít jenom balenou a dostatečně se chránit proti slunci. V zemi se občas vyskytují tropické nemoci. Bez očkování, doporučeného nejlépe Klinikou cestovního lékařství FN Královské Vinohrady, do Paraguaye necestujte.

Na ulicích fungují pouliční směnárníci valut, v naprosté většině případů Vám nabídnou aktuální kurz a nepodvedou Vás (třeba podstrčením falešných bankovek). Také oficiální vozy taxislužby účtují reálné ceny, které ukáže tachometr a nesnaží se z cizinců získat více peněz. Mít sebou paraguayského průvodce a partnera je ale vždy dobré. Paraguayci jsou pohostinný národ a pravděpodobně Vám některý z Vašich partnerů sám nabídne doprovod i po skončení jednání nebo odvoz na další místo.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci v Paraguayi nejčastěji pracují v režimu povolení k dočasnému pobytu, které se vydává na jeden rok a lze jej pětkrát prodloužit. K jeho vydání je potřeba předložit platný pas, rodný list, oddací list nebo jiný dokument potvrzující Váš rodinný stav, výpis z rejstříku trestů za posledních pět let, potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydané tamním doktorem), potvrzení o bydlišti v Paraguayi (tzv. Certificado de vida y Residencia). V zahraničí vydané dokumenty je třeba přeložit do španělštiny a opatřit apostilou, vyplatí se je tedy mít již při odjezdu z ČR připravené tímto způsobem. Váš zaměstnavatel musí ještě předložit notářsky ověřenou informaci o místu, které budete u něj zastávat a uvést výši platu. Úspěšný proces je zakončen vydáním Carnet de Admisión Temporaria.

Pro investory existuje režim SUACE, Sistema Unificada de Aperura y Cierre de Empresas. Zahraniční zájemce o vydání k povolení pobytu musí v tomto případě doložit důkaz o vlastnictví paraguayského podniku a deklarovat výši své investice.

Paraguayské nemocnice řízené státem poskytují zdravotní péči všem zdarma (včetně cizinců). Úroveň těchto nemocnic je ale někdy problematická, s nedostatečným vybavením a dlouhými čekacími lhůtami. Cizincům se proto doporučuje uzavřít před cestou soukromé pojištění, které jim umožní přístup do soukromých zdravotnických zařízení. Ti, kdo v Paraguayi hodlají pracovat a získat statut dočasného pobytu, se musí prokázat potvrzením od doktora. Poté je jim přístup ke zdravotní péči umožněn jako všem občanům Paraguaye.

5.9. Veletrhy a akce

V Paraguayi se nekoná žádný významný veletrh, který by měl mezinárodní nebo alespoň regionální dopad.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Česká republika nemá v Paraguayi svůj stálý zastupitelský úřad. Nepůsobí tam ani žádná jiná státní organizace. ČR svoje vztahy s Paraguayí řeší prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Buenos Aires.

Embajada de la República Checa
Junín 1461 1113 Buenos Aires, C.F.
tel.: 0054 11 4807 3107
e-mail: buenosaires@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/buenosaires

V případě potřeby je možné se obrátit na honorárního konzula ČR v Asunciónu, p. Anthony Alfredo Chytil Ballon, tel. +595 21 501 864, email: asuncion@honorary.mzv.cz.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

911 – policie

131, 132 – požárníci

141 – zdravotní pohotovost

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Úřad prezidenta republiky – https://www.presidencia.gov.py

Centrální banka Paraguaye – https://www.bcp.gov.py

Statistický úřad – http://www.dgeec.gov.py

Rediex – http://www.rediex.gov.py/

Deníky a webové servery

El País – https://elpais.com/tag/paraguay/a

ABC – http://www.abc.com.py

Última Hora – https://www.ultimahora.com

Paraguay – http://www.paraguay.com

• Teritorium: Amerika | Paraguay | Zahraničí

Doporučujeme