Paraguay: Vztahy země s EU

© Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Paraguayi

Velvyslanec: Paolo Berizzi

Avenida General Santos 465 C/ Avenida España

Asunción, Paraguay

telefon: (+595) 21 206 069

email: Delegation-paraguay@eeas.europa.eu

 

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU nemá s Paraguayí uzavřenou obchodní dohodu o preferenčním vztahu, obchodní dohoda EU a bloku Mercosur stále se stále vyjednává. V současné době neuplatňuje EU na zboží z Paraguaye žádné ochranné opatření.

 

Paraguay je pro EU 104. exportní trh na světě, v importu zaujímá Paraguay 74. místo mezi dovozci do EU. EU vyváží do Paraguaye zboží v hodnotě 687 mil. €, cca 90 % tvoří průmyslové zboží: stroje a zařízení, chemické výrobky, dopravní prostředky,potraviny a nápoje, plasty a gumárenské zboží. Dováží produkty za 1 153 mil. € (2017), primárně (89 %) jde o zemědělské produkty. EU je pro Paraguay 3. nejdůležitější trh, v dovozu je EU 4. nejdůležitější obchodní partner.

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Paraguay patří mezi příjemce rozvojové pomoci EU, která na období 2014-20 na tyto účely vyčlenila 168 mil. EUR. S ohledem na rozvojové problémy, se kterými se země potýká, směřuje největší díl pomoci do těchto oblastí: rozvoj lidského kapitálu a vzdělávání, zlepšení podnikatelského prostředí, sociální inkluze, posilování demokratických institucí a prevence násilí a kriminality.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace