Paraguay: Vztahy země s EU

© Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Paraguayi
Velvyslanec: Paolo Berizzi
Avenida General Santos 465 C/ Avenida España
Asunción, Paraguay
telefon:
(+595) 21 206 069
email: Delegation-paraguay@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU nemá s Paraguayí uzavřenou obchodní dohodu o preferenčním vztahu. V současné době neuplatňuje EU na zboží z Paraguaye žádná ochranná opatření.

V červnu 2019 země EU a Mercosur (mezi nimi i Paraguay) dosáhly politické shody o budoucí obchodní dohodě. Jedná se o dohodu, která je v mnoha ohledech výjimečná a nese si řadu prvenství. Jen samotné vyjednávání, které bylo zahájeno již v roce 1999, bylo nejdelším v historii EU. Trh Mercosuru byl totiž dosud chráněn vysokými cly, a to ve výši až 35%, jejichž odstranění bude mít na řadu sektorů významný dopad. Kromě odstranění tarifních překážek lze očekávat významný dopad i z pohledu odstranění překážek netarifních. Technické a administrativní překážky vývoz do zemí Mercosur v současnosti významně ztěžují, mezi konkrétní přínosy dohody proto můžeme zařadit například sjednocení systému uznávání regulatorních standardů pro automobily. V dohodě nalezneme podobně jako u jiných obchodních dohod také kapitolu k ochraně práv k duševnímu vlastnictví, ke službám nebo veřejným zakázkám.

Paraguay je pro EU 104. exportní trh na světě, v importu zaujímá Paraguay 74. místo mezi dovozci do EU. EU vyváží do Paraguaye zboží v hodnotě 645 mil. €, cca 90 % tvoří průmyslové zboží: stroje a zařízení, chemické výrobky, dopravní prostředky, potraviny a nápoje, plasty a gumárenské zboží. Dováží produkty za 584 mil. € (2019), primárně (89 %) jde o zemědělské produkty. EU je pro Paraguay 3. nejdůležitější trh, v dovozu je EU 4. nejdůležitější obchodní partner.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Paraguay patří mezi příjemce rozvojové pomoci EU, která na období 2014-20 na tyto účely vyčlenila 168 mil. EUR. S ohledem na rozvojové problémy, se kterými se země potýká, směřuje největší díl pomoci do těchto oblastí: rozvoj lidského kapitálu a vzdělávání, zlepšení podnikatelského prostředí, sociální inkluze, posilování demokratických institucí a prevence násilí a kriminality.

Zdroj: Delegace EU v Asunciónu https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay/1664/paraguay-y-la-ue_es

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem