Partneři projektu Enterprise Europe Network Česká republika

Partnery projektu Enterprise Europe Network ČR pro druhé období fungování projektu v letech 2015 až 2020 jsou: Technologické centrum AV ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR, BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum, Jihomoravské inovační centrum; Regionální hospodářská komora Brno, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Enterprise Europe Network poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Aktivity sítě zahrnují odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu, asistenci při mezinárodním technologickém transferu, podporu při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Síť také nabízí konzultace k ochraně duševního vlastnictví.

Enterprise Europe Network působí ve více jak 50 zemích světa. V České republice je zastoupena konsorciem šesti partnerů koordinovaném Technologickým centrem AV ČR a je financována Evropskou unií z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR)

Regionální gesce v rámci EEN ČR:
Ústecký kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC)vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou pracoviště Akademie věd ČR Fyzikální ústavMikrobiologický ústavÚstav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatuÚstav molekulární genetiky a společnost Technology management, s.r.o..

TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích.

Hlavními partnery TC je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dále je to řada nadnárodních institucí – Evropská komise, Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) a Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC). Od svého založení spolupracuje TC prakticky s celou sférou výzkumných a vývojových pracovišť České republiky, s mnoha zahraničními partnery, prestižními univerzitami a soukromými podniky.

Kontaktní informace

Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
tel.: +420 234 006 100, fax: +420 234 006 251
e-mail: info.een@tc.cz
web: www.tc.cz

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR)

Regionální gesce v rámci EEN ČR: Středočeský kraj a Hlavní město Praha

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1999 je jeho hlavní náplní činnosti administrace a kontrola čerpání evropských fondů (více o roli CRR). V minulých programovacích obdobích administrovalo projekty předvstupní pomoci z programu PHARE a projekty období 2004-2006 z programů SROP, JPD 2 a INTERREG. V současném programovacím období má CRR na starosti administraci Integrovaného operačního programuoperačního programu Technická pomoc a všech programů přeshraniční spolupráce. Do naší gesce spadají zejména oblasti intervence zaměřené na rozvoj regionální infrastruktury, kde příjemci jsou orgány veřejné správy.

CRR je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dále se podílí na hodnocení krajských kol soutěží Vesnice roku (pouze v letech 2011 a 2012) a Historické město roku, kde může využít svou velkou výhodu v podobě osmi poboček v regionech.

CRR spravuje a aktualizuje výjimečné databáze regionálních informací. Jedná se o Regionální informační servis a Mapový server CRR. Nikde nenajdete tolik informací o obcích, ale i o evropských projektech, dotačních titulech či samosprávě.

Centrum pro regionální rozvoj ČR bylo založeno v roce 1996, má přes sto zaměstnanců a centrálu najdete na adrese Vinohradská 46, Praha 2. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídící a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2008 umožňují CRR rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i zákazníků při dodržení vysoké kvality. CRR ČR je držitelem stříbrné ceny za Kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 a Národní ceny kvality v modelu Start Plus za rok 2012.

Kontaktní informace

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 – Strašnice
tel.: +420 225 855 321
e-mail: crr@crr.cz
web: www.crr.cz

zpět na začátek

BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum

Regionální gesce v rámci EEN ČR: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum bylo založeno městem Plzeň v roce 1992 jako společnost podporující rozvoj inovačního podnikání v regionu.

Působí v rámci mezinárodních sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním podnikům (firmám do 250 zaměstnanců) a zahrnují například podporu zakládání nových technologicky zaměřených firem, asistenci při rozvoji již existujících firem, pomoc při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování firem do národních i evropských programů, podporu při zavádění inovací ve firmách a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchodní spolupráci, nabídku prostor pro inovační podnikání včetně komplexu navazujících služeb, informační a poradenské služby pro podnikání v EU.

Kontaktní informace

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
Riegrova 1, 306 25 Plzeň
tel.: +420 377 235 379, fax: +420 377 235 320
e-mail: bic@bic.cz
web: www.bic.cz

Jihomoravské inovační centrum (JIC)

Regionální gesce v rámci EEN ČR: Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Jihomoravské inovační centrum (JIC) se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje.

JIC zprostředkovává propojení univerzit a vědecko-výzkumných institucí s podnikatelskou sférou, s cílem maximalizovat přínos výzkumu a vývoje na regionální a národní úrovni.

JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univezita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Kontaktní informace

Jihomoravské inovační centrum, zájmové sdružení právnických osob
U Vodárny 2, 616 00 Brno
tel.: +420 511 205 330, fax: +420 541 143 011
e-mail: jic@jic.cz
web: www.jic.cz

zpět na začátek

Regionální hospodářská komora Brno

Regionální gesce v rámci EEN ČR: Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Obchodní a živnostenská komora v Brně byla založena na základě zákona č. 122 v roce 1850. Regionální hospodářská komora Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Je zapsána v obchodním rejstříku. Byla zřízena na základě Zákona 301/1992 Sb. o Hospodářské a Agrární komoře. Slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů členských firem.

RHK Brno poskytuje služby a poradenství v oblasti: vzdělávání, finančního poradenství, právního poradenství, exportního poradenství, celního poradenství, služby CzechPoint a poskytuje pronájem vlastních prostor členským firmám.

Kontaktní informace

Regionální hospodářská komora Brno
Výstaviště 1, areál BVV, 648 04 Brno
tel.: +420 532 194 911
e-mail: rhkbrno@rhkbrno.cz
web: www.rhkbrno.cz

zpět na začátek

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Regionální gesce v rámci EEN ČR: Pardubický kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. Pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR.

KHK MSK je právnickou osobou, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 558.

Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů. V rámci své působnosti zejména poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost, informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, vystavuje osvědčení, která vznikají v právních vztazích při mezinárodním obchodě, vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů. 

Kontaktní informace

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: +420 597 479 333, fax: +420 597 479 324
e-mail: info@khkmsk.cz
web: www.khkmsk.cz

zpět na začátek

Asociovaní partneři projektu Enterprise Europe Network Česká republika

Česká asociace rozvojových agentur
Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava
tel.: +420 541 212 125
e-mail: rrajm@rrajm.cz
web: www.cara.cz

Asociace inovačního podnikání České republiky
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. +420 221 082 275
e-mail: svejda@aipcr.cz
web: www.aipcr.cz

CzechInvest
Štěpánská 15, 120 00 Praha
tel.: +420 296 342 500, fax: +420 296 342 502
e-mail: info@czechinvest.org
web: www.czechinvest.org

Hospodářská komora České republiky
Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 721 300, fax: +420 266 721 690
e-mail: office@komora.cz
web: www.komora.cz

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme