Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“.Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme