Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále Platforma) byla založena Svazem průmyslu a dopravy ČR, Svazem strojírenské techniky a Asociací podniků českého železničního průmyslu jako speciálně zaměřená nezisková organizace, jejímž cílem je podpora podnikatelských aktivit českých subjektů v rozvojových zemích.Každý rok směřují miliardy do třetího světa na rozvojové projekty s cílem odstranit chudobu a podpořit trvale udržitelný rozvoj. Největším donorem je Evropská unie, Česká republika je na předním místě mezi novými členskými zeměmi. Mezi českými firmami jsou zkušení účastníci rozvojových projektů, mnoho firem by tuto možnost teprve chtělo využít. Je však jen málo českých společností, kterým se podařilo prosadit se v rozvojových projektech financovaných EU či jinými světovými dárci. České firmy přitom nabízejí technologie, výrobky a služby vysoké kvality, mají zkušenosti i reference v zahraničí.

Co je příčinou? Podle našeho názoru nedostatek informací, kontaktů a know-how v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, asistence i koordinace ze strany státu i organizací podnikatelů. Na podporu podnikatelských aktivit v rozvojových zemích založily tři velké asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz strojírenské techniky a Asociace podniků českého železničního průmyslu, speciálně zaměřenou neziskovou organizaci pod názvem „Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci“.

Cíle platformy

Cílem Platformy je:

  • zvyšovat úspěšnou účast českých firem v projektech rozvojové pomoci a spolupráce
  • podporovat dlouhodobé investice v rozvojových zemích s výhodnou pozicí pro české dodavatele technologií a služeb
  • prosadit programy rozvojové spolupráce v partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platforma hledá aktivní členy, kteří mají zájem o účast v rozvojových projektech i práci v expertních týmech Platformy i v národní Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR. Platforma nabízí prostor pro sdílení informací, zkušeností a kontaktů.

Kontakt

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
Politických vězňů 1419/11
113 42 Praha 1
tel.: +420 234 698 408
fax: +420 224 214 789
mobil: +420 603 826 261
e-mail: platforma@spcr.cz
web: http://www.ppzrs.org

Doporučujeme