Pobřeží slonoviny: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Mezi perspektivní průmyslové obory pro čs. podniky patří kromě petrochemického průmyslu hlavně zemědělství. Vláda dává také prioritu hydroelektrickým projektům s cílem zvýšit produkci obnovitelné a méně nákladné energie. Aby vláda dosáhla tohoto cíle v širším měřítku, zaměřuje se na státně-soukromé partnerství. Vládním cílem je vytvořit vyrovnaný energetický mix, který by měl povzbudit soukromou hydro-výrobu energie stejně jako další druhy obnovitelných energií. 

 

Další informace o oborových příležitostech je možné nalézt na portále Businessinfo: Oborové příležitosti – Pobřeží slonoviny

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnějšími odvětvími pro investice zůstává těžařský, zemědělsko-potravinářský průmysl, energetika a telekomunikace.

 • V chemickém průmyslu existuje poptávka po technologii výroby umělých hnojiv
 • V zemědělství je to pak poptávka po:
  • zpracovatelské technologii
  • hnojivech
  • osivech
  • ochranných postřicích pro klíčové průmyslové plodiny
  • mechanizaci
 •  Textílie
 •  Automobily
 •  Výrobky z plastů
 •  Stroje a zařízení

 

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled nejvýznamnějších událostí pro české exportéry v roce 2019 v Pobřeží slonoviny je možno nalézt na trade shows ivory coast

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 28.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem