Pobřeží slonoviny

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoAbijan
Počet obyvatel26,91
JazykFrancoužština
NáboženstvíMuslimové 42,9 % křesťané 33,9%, tradiční 19,1% 4,1% ostatní
Státní zřízeníRepublika
Hlava státuAlassane Dramane Ouattara
Hlava vládyPatrick Jerome Achi
Název měnyCFA Frank
Cestování
Časový posun– 1h (v létě -2h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Ján FÜRY
Ekonomický úsekIng. Robert Hrubý, MBA
Konzulární úsekMgr. Tomáš Hlavan
Czechtrade
Czechinvest
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 67,8
Hospodářský růst (%) 3,7
Inflace (%) 2,2
Nezaměstnanost (%) N/A

Pobřeží slonoviny je země ležící v západní Africe. Je členem Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), Africké unie (AU), Světové obchodní organizace (WTO) a signatářem dohody o Africké kontinentální zóně volného obchodu (AfCFTA). Hospodářství je z velké části řízeno trhem a do značné míry závisí na zemědělském odvětví. Ekonomika země od roku 2011 expanduje v průměru o 8% ročně, což z Pobřeží slonoviny činí jednu z nejrychleji rostoucích zemí světa. Vzhledem k odhadovanému růstu HDP v roce 2019 ve výši 6,9 % (nebo 4,2 % v přepočtu na obyvatele) patřilo Pobřeží slonoviny i nadále k nejlépe vydělávajícím ekonomikám subsaharské Afriky, což bylo způsobeno zejména expanzí střední třídy, která podporovala poptávku ve všech odvětvích. Před situací COVID-19 zůstal výhled na rok 2020 příznivý a předpokládaný růst činil přibližně 7 %. Tento údaj byl revidován směrem dolů v návaznosti na zpomalení vývozu a zavedení ochranných opatření COVID-19, která v první polovině roku 2020 zbrzdila hospodářskou činnost. Růst HDP pro rok 2020 se nyní odhaduje na 3,7 %. Oslabená celosvětová poptávka těžce zasáhla vývozní odvětví Pobřeží slonoviny: exportní zemědělství (které pokleslo o 2,2 %), zemědělsko-potravinářský průmysl (–1,3 %), lesnictví (–16,5 %), těžba (–4,8 %), ropné produkty (–26,9 %) a doprava (–1,8 %). Inflace vzrostla z 0,8 % v roce 2019 na 1,8 % v roce 2020 v důsledku vyšších cen potravin a dopravy v zemi, která trpí jednou z nejvyšších infekcí COVID-19 v západní Africe. Financování dodatečných výdajů na zdravotnictví a hospodářská podpora vedly ke zdvojnásobení rozpočtového schodku z 2,3 % HDP v roce 2019 na 5,5 % HDP v roce 2020, který byl financován především půjčkami, projekty a programy a půjčkami z regionálního finančního trhu. Schodek běžného účtu se kvůli rostoucímu dovozu a klesajícímu vývozu téměř zdvojnásobil z 1,9 % HDP v roce 2019 na 3,5 % v roce 2020. Výhled na období 2021–2022 bude podmíněn globální kontrolou pandemie COVID–19 do druhé poloviny roku 2021 a provedením Národního rozvojového plánu (PND) 2021–25, jehož cílem je udržet stabilní sociopolitické prostředí a zvýšit mobilizaci domácích zdrojů. Ekonomika Pobřeží slonoviny by se měla výrazně zotavit, neboť reálný HDP vzroste v roce 2021 o 6,2% a v roce 2022 o 6,5%, a to především díky zemědělství, stavebnictví, ropným produktům, dopravě a obchodu, investicím a spotřebě. Pobřeží slonoviny je největším světovým výrobcem a vývozcem kakaových bobů a kešu ořechů. Její dovoz tvoří ropa, rýže, nefiltrované zmrazené ryby, balené léky a rafinovaná ropa. Hlavními vývozními artikly jsou kakao, kešu ořechy, káva, dřevo, ropa, bavlna, banány, ananas, palmový olej a ryby.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná . Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Pobřeží slonoviny (290.83kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Pobřeží slonoviny (MZV) (248B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Republic of Côte d’Ivoire

Politika Pobřeží slonoviny se odehrává v rámci prezidentské zastupitelské demokratické republiky, v jejímž rámci je prezident Pobřeží slonoviny, který je zároveň hlavou státu i hlavou vlády. Prezident je volen na pět let ve všeobecném volebním právu. Předseda vlády je jmenován prezidentem na funkční období 5 let. Premiér pracuje pod prezidentem. Prezident rovněž jmenuje Radu ministrů (kabinet). Nová ústava z roku 2016 počítá s vytvořením nové funkce viceprezidenta. Do konce roku 2016 a do schválení nové ústavy byla zákonodárná moc v Pobřeží slonoviny jednokomorová. Parlament nazvaný Národní shromáždění měl 255 křesel. Její členové byli voleni v jednočlenných nebo vícečlenných okresních volbách ve všeobecných a přímých volbách na pět let. Od dubna 2018 je zákonodárný sbor dvoukomorový s vytvořením senátu, jehož členové jsou voleni na pět let. Jsou ze dvou třetin voleni ve všeobecných a přímých volbách, zatímco prezident jmenuje zbývající třetinu „z bývalých prezidentů institucí, bývalých premiérů a národních osobností“.  Občané Pobřeží slonoviny požívají velmi omezených politických práv. Prezident může rozpustit parlament nebo jeho ustanovení vetovat. V Pobřeží slonoviny existuje mnoho legálních politických stran, ale jen velmi málo z nich si zajistilo celostátní podporu. 

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika země je stále výrazně orientována na Francii, se kterou má i silné ekonomické vazby.  Stále větší vliv získává v zemi Čína, její ekonomické aktivity v Pobřeží slonoviny jsou nejvýznamnější ze všech zemí západní Afriky.  Společně s Mali a Burkinou Faso zahájilo Pobřeží slonoviny projekt speciální ekonomické zóny, který má zahrnovat fiskální a finanční pobídky. Pobřeží slonoviny také posílilo spolupráci s Ghanou na cenové politice při exportu kakaa. Obě země se v červenci dohodly na zahrnutí složky určené na zvýšení životní úrovně farmářů ve výši 400 USD k vývozní ceně za 1 tunu kakaa. Zahraniční politika bude i nadále silně ovlivňována snahou přilákat zahraniční investice a financování na financování ambiciózních plánů výdajů.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel : 26,91 milionu (2021) • průměrný roční růst populace : 2,57%

Struktura populace podle věkových skupin: Věková struktura  0-14 let: 38,53% (muži 5 311 971/ženy 5 276 219)  15-24 let: 20,21% (muži 2 774 374/ženy 2 779 012)  25-54 let: 34,88% (muži 4 866 957/ženy 4 719 286)  55-64 let: 3,53% (muž 494 000/žena 476 060)  65 let a více: 2,85% (muž 349 822/žena 433 385) Medián věku: 19,9 let

Struktura etnik:  Akan 32.1%  Ostatní (včetně evropských a libanonských) 21.2%  Voltaique nebo Gur 15%  Northern Mande 12.4%  Krou 9.8%  Southern Mande 9%  Neurčeno 0.5%

Struktura náboženských skupin (křesťanských, muslimských atd. v %)  Muslimové 42,9%  Katolická 17,2%  Evangelíci11.8%  Metodická 1,7%  Jiný křesťan 3,2%  Animist 3.6%  Jiné náboženství 0,5%

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Pobřeží slonoviny je největší ekonomikou Západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU) a představuje asi 40 % HDP měnové unie. HDP V roce 2019 byl růst odhadován na 6,2 %. Předpokládá se, že v případě, že se globální podmínky postupně normalizují, se růst v roce 2021 vrátí na 3,7 procenta, ale s četnými riziky negativního vývoje. Oživení v příštím roce je podmíněno oživením vývozu a domácí poptávky, mimo jiné pokračujícím prováděním ekonomického balíčku COVID-19 a plánů veřejných investic. Podíl zemědělství na hrubém domácím produktu Pobřeží slonoviny činil 15,69 %, průmysl přispěl přibližně 23,18 % a sektor služeb přibližně 53,88 %. V roce 2020 byla průměrná roční míra inflace ve výši 3,5 procenta. V roce 2020 bylo Pobřeží slonoviny největším světovým vývozcem kakaových bobů, kakaové hmoty  a kakaových skořápek . Nejdůležitějšími dovozy  byla surová ropa , rýže , mražené ryby, rafinovaná ropa a balené léky.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 6,96,2-1,93,74,6
HDP/obyv. (USD/PPP) 5 160,05 440,05 300,05 450,05 670,0
Inflace (%) 0,4-1,12,42,22,5
Nezaměstnanost (%) 3,23,23,5N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 11,912,511,312,713,4
Import zboží (mld. USD) 9,510,810,110,410,5
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 2,51,71,32,32,9
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 25,125,726,427,127,7
Konkurenceschopnost 114/140118/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 6/76/76/76/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,3
Veřejný dluh (% HDP) 46,2
Bilance běžného účtu (mld. USD) -2,8
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Epidemie koronaviru poškodila veřejné finance a vyvolala prudký nárůst dluhu v roce 2020 na odhadovaných 46,2 % HDP. Očekává se postupná konsolidace.. Na  straně výdajů donutil vládní plán reakce na mimořádné situace opustit plán racionalizaci výdajů v roce 2020. V roce 2021 tlaky na výdaje snad poleví, ale zůstanou vysoké, vzhledem ke stále slabé výchozí hospodářské situaci a pokračující podpůrná opatření v důsledku dopadů pandemie a rostoucí nejistotě v regionu. Od roku 2022 se očekává uvolnění výdajových tlaků, ale kapitálové výdaje vzhledem k plánům vlády v oblasti infrastruktury bude růst i nadále. Schodky budou financovány ze směsi zvýhodněných úvěrů od dárců a také vydávání mezinárodních dluhopisů. Očekává se, že veřejný dluh dosáhne na konci roku 2021 vrcholu 46,2% HDP, načež klesne na 36,8% HDP v roce 2025, vzhledem k období hospodářského růstu.

2.3. Bankovní systém

Bankovní sektor v Cote je regulován Centrální bankou států západní Afriky (BCEAO). BCEAO je společnou vydávací bankou pro členské státy WAEMU, pověřenou zejména správou jejich společné měny, tj. franku Afrického finančního společenství (CFAF), jejich devizových rezerv a prováděním jejich společné měnové politiky. Pobřeží slonoviny má lví podíl na bankovních aktivech, která vlastní osm členů UEMOA: před Beninem, Burkinou Faso, Guineou-Bissau, Mali, Nigerem, Senegalem a Togem. Sektor komerčního bankovnictví v zemi prochází privatizací, neboť vláda se snaží sektor oživit. Zahraniční banky mohou v Pobřeží slonoviny provádět operace. Vztahují se na ně obezřetnostní opatření a předpisy bankovní komise WAEMU. Navzdory velkému počtu hráčů a značné koncentraci pákového efektu mezi špičkovými institucemi vstupují na trh i nadále noví hráči. Mansa Bank, která se zaměřuje na korporátní zákazníky, získala licenci v únoru 2019 a později téhož roku otevřela své pobočky v Abidžanu s celkovým kapitálem CFA12 miliard dolarů (20,6 milionu Kč). Francouzský telekomunikační operátor Orange byl v roce 2019 dalším účastníkem bankovního segmentu Pobřeží slonoviny a plánuje nabízet mikrofinanční služby. Instituci v červenci udělila centrální banka západoafrických států (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, BCEAO), která vydává společnou měnu zóny, souhlas k zahájení poskytování půjček a vybírání vkladů v rámci regionu UEMOA. Do dubna 2020 existovalo v osmi zemích UEMOA celkem 130 bank a dalších 20 finančních institucí. Pobřeží slonoviny zůstalo zemí s nejvyšším počtem těchto bank, a to 29. 

2.4. Daňový systém

Daň z přidané hodnoty Obvyklá daň z přidané hodnoty (DPH) u Cote d’ivoire činí 18% Od DPH jsou osvobozeny: vývoz, plyn butan, krmivo pro hospodářská zvířata a hospodářská zvířata, knihy, noviny a časopisy, léky, hnojiva, osivo a zrna. Snížená sazba ve výši 9 % se vztahuje na výrobky vyrobené z pšenice tvrdé, mléka, ropných produktů a na zařízení pro výrobu solární energie. Spotřební daň se vztahuje na dovoz cigaret, alkoholických nebo nealkoholických nápojů a ropných produktů.  Firemní daně Daň společnosti Standardní sazba daně z příjmu právnických osob pro podniky na Pobřeží slonoviny činí 25 %. Sazba daně z příjmu právnických osob se vztahuje na příjmy ze zisku společností. U telekomunikačních, informačních a komunikačních společností byla sazba zvýšena o 5%. Daňová sazba pro zahraniční společnosti Společnosti-nerezidenti se stálou provozovnou (PE) podléhají stejným sazbám daně jako společnosti-rezidenti, ale pouze ze svých místních příjmů. Společnosti-nerezidenti bez stálé provozovny podléhají srážkové dani ve výši 20 % ze svých místních příjmů. Zdanění kapitálových zisků Kapitálové zisky se zahrnují do zdanitelného příjmu a zdaňují se standardní sazbou daně z příjmu právnických osob. Míra odpisů může být u nových zařízení a vybavení v prvním roce používání dvojnásobná. Goodwill z převodu aktiv je zahrnut do zdanitelného zisku, ale kladný goodwill může být odečten, pokud daňový poplatník souhlasí s reinvestováním částky během tří let následujících po těchto ziscích. Náklady na zahájení činnosti se musí odepisovat po dobu dvou až pěti let. Úrokové poplatky lze odečíst, pokud se jedná o úrok z půjčky, jejíž výše nepřesahuje základní kapitál společnosti. Úrokový náklad nesmí přesáhnout 30 % zisku společnosti před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Podrobný daňový průvodce naleznete na odkazech níže http://www.dgi.gouv.ci/index.php https://taxsummaries.pwc.com/ivory-coast/corporate/taxes-on-corporate-income 8. BUSINESS RELATIONS

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Z ekonomického hlediska patří Pobřeží slonoviny mezi nejrychleji rostoucí africké ekonomiky a je největší ekonomikou ve frankofonní Africe. Pobřeží slonoviny je také sídlem Africké rozvojové banky a přitahuje regionální migrující pracovní síly a významnou profesní komunitu emigrantů. Pobřeží slonoviny přijalo 1. srpna 2018 nový investiční kodex. Tento nový zákon přináší celou řadu inovací od revitalizace institucionálního rámce přes změnu nastavení daňových pravidel až po nové povinnosti pro investory. Hlavními investory jsou Evropská unie (vedoucím investorem je Francie) a Kanada. Investice se orientují především na těžební průmysl a finance.


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 2 626,32 637,72 802,7N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 4 150,94 170,74 199,8N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) 1 524,61 533,01 397,2N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní relace s ČR je poměrně malá. Jeden z největších kontraktů posledních let byla dodávka autobusů IVECO do Abijanu.

Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,81,31,4N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,50,70,8N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,2-0,6-0,6N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy


Smlouvy s ČR

Mezi Českou republikou a Pobřežím slonoviny neexistuje v současnosti žádná bilaterální smlouva. Do roku 2004 byla v platnosti obchodní dohoda podepsaná v roce 1982 (vypovězena byla v souvislosti se vstupem ČR do EU). V dubnu 2019 obdržel ZÚ Akkra z MZV Pobřeží slonoviny návrhy „Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Pobřeží slonoviny„, „Smlouvy o podpoře a ochraně investic v ČR a Pobřeží slonoviny“ a „Mezivládní smlouvě o ekonomické spolupráci mezi ČR a Pobřežím slonoviny„. Nyní probíhá vyjednávací proces.

3.3. Rozvojová spolupráce

Dne 15.12.2020 se NMSED M. Tlapa zúčastnil slavnostního předání 20 nemocničních lůžek Eleganza 1 v celkové hodnotě 40 tis. EUR, které společnost Linet darovala univerzitní nemocnici v Treichville.

3.4. Perspektivní obory (MOP)


▶ Zemědělství – poptávka po průmyslových hnojivech, traktorech, mechanizaci


▶ Zdravotnický sektor – nemocnice, zdravotnické vybavení, léky


▶ Doprava – autobusy, rozvoj železnice


▶ Energetika – vodní, solární elektrárny4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Vzhledem ke zkrácenému rozsahu Pobřeží slonoviny jako přiakreditované země nejsou zpracovány kulturní podmínky a specifika obchodního jednání, nicméně je možné se inspirovat informacemi zpracovanými pro Ghanu.  Specifika budou vycházet hlavně z francouzského kulturního vlivu.

4.2. Oslovení

N/A

4.3. Obchodní schůzka

N/A

4.4. Komunikace

N/A

4.5. Doporučení

N/A

4.6. Státní svátky

Státní svátky a pracovní/prodejní doba 

Fixní: 1. leden (Nový rok)1. květen (Svátek práce)7. srpen (Den nezávislosti)15. srpen (Nanebevzetí)1. listopad (Všech svatých)15. listopad (Den míru, Journée nationale de la paix)7. prosinec (výročí úmrtí prvního prez. nezávis. Pobřeží, Félix/e Houphouët-Boigny/ho)25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé: Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)Mouloud (Prorokovo narození)Eid e-Kébir (tj. Eid-ul-Adhá/Tabaski, Svátek oběti)NanebevstoupeníLetniceVelikonoceLaila-Al-Qadr („Lendemain de la nuit du Destin“/zjevení Koránu, 27. den Ramadánu)


5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Základní info pro vstup na trh, rating, distribuční a prodejní kanály, faktory ovlivňující prodej, důležité právní normy a předpisy, dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, celní a devizové předpisy, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu.

Pobřeží slonoviny ratifikovalo Dohodu o usnadnění obchodu (TFA) a oznámilo WTO své opatření kategorie „A“. Celní kodex západoafrického hospodářského společenství WAEMU převažuje nad celním kodexem Pobřeží slonoviny (CD-CI) v případě sporu. Systém automatického celního odbavení (SYDAM World) je v provozu od roku 2009 a propojuje celní orgány s ministerstvem obchodu, službami státní pokladny, generálním ředitelstvím pro daně (DGI), centrální bankou západoafrických států (BCEAO), všemi schválenými celními clearingovými agenturami, dvěma hlavními přístavními orgány a Radou pro kávu a kakao.


5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Kontakt na agenturu pro podporu investic: www.cepici.gouv.ci

Zákl. kroky registrace: Složení zákl. kapitálu a notářská certifikace („attestation de dépôt“). Trvání min. 10 dní prostřednictvím banky či 15 dní prostřednictvím notářské kanceláře. Poplatek 10 % kapitálu (pokrývá notáře/18.000 F CFA; stamp duty/500 F CFA za str. textu a registraci).Předložení 2 výpisů z trestního rejstříku ředitelů společnosti. Trvání 4 dny. Poplatek3.000 FCFA).Registrace statutu (v „Direction de l´enregistrement et du timbre“, do měsíce od podpisu statutu, v opačném případě se poplatky za registraci a stamp duty zdvojnásobí). Trvání 7 dní. Poplatky: kapitál do 5 mld. FCFA: 0,6 %, vyšší suma: 0,2 %.Publikace registrace (v Journal officiel či v tištěných médiích – v případě médií je třeba na místním městském úřadě za 2.100 FCFA legalizovat 3 výtisky). Trvání do 5 dní (publikaci je třeba učinit do 15 dní od registrace). Poplatky 8.760 FCFA za řádek textu.Předložení publikace v obch. rejstříku („Registre du commerce et du crédit mobilier“). Trvání 3 dny. Poplatky 55.000 FCFA. Součástí je registrace všech souborných podkladů a získání tzv. „Déclaration de constitution de société“. Formuláře lze získat v Obchodní a průmyslové komoře. Daňová registrace na MF („Déclaration fiscale d’existence“) – získání DIČ 

Formy podniků: Společný podnik.Pobočka zahraniční společnosti: Vznik pobočky zahraniční společnosti není povolen, dokud nebude zaregistrován u Tribunal de Première Instance. Po zaregistrování se pobočka považuje za Ivorijský právní subjekt a je právně nezávislá na společnosti. Společnost s ručením omezeným: Jako součást reforem na zlepšení podnikatelského prostředí zrušila CEPICI minimální kapitál CFA 1 000 000 (asi 2 000 USD), který byl požadován pro vytvoření jakéhokoli s.r.o.. Nyní je potřeba pouze 15.000 CFA (31 dolarů) na registrační poplatek. S.r.o. musí mít alespoň jednoho jednatele. Nejsou vystaveny žádné podílové listy. Akciová společnost (Société anonyme – SA): A.S. společnosti musí mít alespoň jednoho akcionáře. Každá akcie musí mít nominální hodnotu nejméně CFA 10 000 (20 dolarů) a minimální kapitálový požadavek CFA 10 000 000 (20 000 dolarů) pro uzavřené SA a CFA100 000 000 (200 000 dolarů) pro veřejně obchodovatelné společnosti. Schůze ředitelů se musí konat pravidelně. Pokud má společnost základní kapitál nižší než CFA 2,5 miliardy (5 milionů dolarů), existuje burzovní daň za registraci akcií, ve výši šesti desetin procentního podílu hodnoty akcií společnosti. U korporací s kapitálem nad hodnotou CFA 2,5 miliardy (5 milionů dolarů) se sníží sazba registrační daně.

5.3. Marketing a komunikace

K marketingovému průzkumu je možno využít např:iích: Ocean Ogilvy – Abidjan https://www.oceanogilvy.com/ Pro reklamní služby je možno využít např.: Voodoo Communications http://voodoo-communication.com/

Nejdůležitější deníky pro reklamu: Fraternité MatinLe Patriote

Nejvýznamnější TV kanály Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)- NB:RTI, vládní TV stanice

Rozhlasové stanice Radio Côte d’IvoireFréquence 2

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Hlávní právní předpisy upravují autorská a vlastnická práva v Pobřeží slonoviny: Law No. 2016-555 of July 26, 2016, on Copyright and Related Rights (2016)Law No. 2013-865 of December 23, 2013, on Combatting Counterfeiting and Piracy, and the Protection of Intellectual Property Rights in Export and Import Operations and Commercialization of Goods and Services (2013)Související legislativa: Law No. 2004-644 z 9. prosince 2004, tvořící právní režim pro audiovizuální komunikaci (2004)Celní kodex  západoafrické ekonomické a měnové unie (WEAMU) (2001)zákon č. 1981-640 z 31.7.1981, kterým se stanoví trestní zákon (novelizovaný zákonem č. 1995-522 ze dne 6. července 1995) (1981)celní kodex (1964)

5.5. Trh veřejných zakázek

V prosinci 2019 přijala vláda nový zákon o veřejných zakázkách. Tento zákon se vztahuje na postupy při zadávání, výkonu, kontrole a regulaci veřejných zakázek. Veřejné zakázky zadává stát, veřejné instituce, místní úřady, organizace, agentury nebo jiná právnická osoba podléhající veřejnému právu. veřejné zakázky také zadávají osoby soukromého práva, které dostávají pomoc nebo záruky od státu. Mezinárodní tendry Kodex pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje zveřejnění všech projektů v národní publikaci „Bulletin oficiální veřejnosti z Pobřeží slonoviny“ a pro mezinárodní přihlášku formou oznámení v mezinárodních novinách. Výzva k podávání nabídek musí být zveřejněna v národní a / nebo mezinárodní a / nebo elektronické podobě; nebo v Úředním věstníku veřejných zakázek Republiky Pobřeží slonoviny.   Pokud není uvedeno jinak, neexistují žádná obecná omezení. Musí být respektovány následující obecné zásady: volný přístup k veřejnému zakázce, Rovné zacházení s kandidáty, Transparentní postupy, zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti kandidátů. Národní tendry Kodex pro zadávání veřejných zakázek upravuje zveřejnění všech projektů v národní publikaci „Bulletin officiel des Marchés Publics de la république de Côte d’Ivoire“. Účast v národním tendru má stejné podmínky jako účast v mezinárodním tendru.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Ústava Pobřeží slonoviny zakládá zemi jako republiku, která provozuje jednotný systém vlády, s legislativou, výkonnou mocí a nezávislým soudnictvím. Právní systém je založen na tradici občanského zákoníku. Soudní systém se skládá ze tří částí: Ústavní soud, který má výlučnou příslušnost k ústavním otázkám, včetně výkladu ústavy a řešení sporů prezidentských voleb, civilní soudy, které se zabývají oblastmi, jako jsou trestní věci, pracovní a pracovní spory, rodinné právo a pozemkové spory, Obchodní soudy – Obchodní soud byl zřízen v roce 2012, aby se zabýval obchodními případy a byl v následujícím roce aktualizován, aby se stal obchodní komorou odvolacího soudu. Místní soudní systém trpí celou řadou nedostatků, vymáhání práv je nejen velmi zdlouhavé (kauzy jsou někdy i po desítky let přesouvány ze soudu na soud), drahé a s otevřeným koncem. Většina soudců je spol.-pol. i finančně ovlivnitelná, většina případů, do nichž je zapojen zahr. investor, končí proti jeho zájmům. Soudy většinou ani nerespektují rozsudky zahr. tribunálů).   Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem, místním arbitrážím soudem). Do kontraktu se v každém případě doporučuje zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi či mez. obch. arbitráží, při řešení sporů dát přednost mimosoudnímu jednání.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke vstupu do země je vyžadován (min. 6 měsíců) platný cestovní pas a vízum. O vízum je možné požádat na: Velvyslanectví Pobřeží slonoviny v Berlíně Schinkelstraße 10 14193 Berlin Německo Tel.: +49 (0)30 890 69 60        +49 (0) 8 906 96 103/104 Fax: +49 (0)30 257 58 993 E-Mail: contact@ambaci.de

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

www.lemoci.com (Moniteur de commerce international) hhttp://www.cepici.gouv.ci/

Nábor cizích státních příslušníků musí být zdůvodněn nedostupností požadovaných dovedností na místní úrovni. Cizinci mají nárok na dvakrát nebo třikrát vyšší plat. Minimální mzda se však na ně nevztahuje. Pracovní smlouvu cizího státního příslušníka musí podepsat Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE). Po potvrzení pracovní smlouvy musí budoucí zaměstnanec do tří měsíců požádat o pracovní kartu. Chcete-li požádat o pracovní vízum, musíte předložit následující: kopii diplomů, osvědčení nebo odborných svědectví, kopii výpisu rejstříku trestů,životopislékařský certifikát. Chcete-li požádat o pracovní kartu, budoucí zaměstnanec bude potřebovat: řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti kopii orazítkované pracovní smlouvy AGEP,Edvě fotky pasové velikosti kopii povolení k pobytu. Zahr. pracovníci dle odhadů tvoří až 1/3 prac. síly. Dle zákona z 2004 musí být prac. pozice na trhu min. 2 měsíce, než-li je, neobsazená, zaplněna cizím st. příslušníkem (a to za předpokladu, že po 2 letech bude zaplněna Ivoirijcem).   Ústava a zákoník práce udělují všem občanům, s výjimkou příslušníků policie a armády, právo vytvářet nebo sdružovat odborové svazy a vyjednávat kolektivně a pracovníci uplatňují tato práva. Neexistují žádná omezení pro zaměstnavatele, kteří upravují zaměstnání na kolísavé tržní podmínky. Pracovní zákony se neuplatňují, aby přilákaly nebo udržely investice. Odbory (Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire) sdružují 42 % práce-schopných obyv. (87 % ve veř. sektoru), jejich vliv je však rel. slabý (min. měsíční mzda 60.000 FCFA = 100 USD, nástup do důchodu 55 let, prac. doba 40h týdně). Zaměstnanci, kterým byl ukončen pracovní poměr z jiných důvodů než krádež nebo zjevně zanedbané povinnosti, mají nárok na dávky při ukončení pracovního poměru.

5.9. Veletrhy a akce

nejdůležitější události v kalendářním roce – veletrhy, výstavy, přehlídky atd. :

https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_ivory-coast.html

https://10times.com/company/cote-d-ivoire

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic

Kanda Hilla Limann Highway No. 2, House No. C 260/5, POB 5226, Accra – North

Tel: +233/302.225.540 (247.282) Fax: +233/302.225.337

Mobil: (diplom. služba: +233/247.011.428) e-mail: accra@embassy.mzv.cz

Honorární konzulát ČR – Abidjan, Pobřeží slonoviny

Cocogy II Plateaux ENA, Rue J5, Villa No. 269, 08 BP 3121 Abidjan

tel: +225/ 22 41 89 80 fax: +225 22 41 40 62 e-mail: abidjan@honorary.mzv.cz , consul@consulateczechci.com

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 9.00 – 16.00

Vedoucí úřadu: Mory DIANÉ – honorární konzul Konzulární působnost: Pobřeží slonoviny

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Kód země: 225

policie: 110/111/170 (20 22 20 30)

záchranná služba: 185 (22 44 34 45)Ambulance: 185

Hasiči: 180CIE (elektřina):

179SODECI (voda): 175dotazy na tel. čísla (Télécom): 120přesný čas: 129 modří andělé: 179/175/190letiště: 21 75 79 01 (02) 

Pro kontakty na jakoukoli veřejnou instituci klikněte na níže uvedený odkaz www.annuaire.gouv.ci

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Government of Cote d’Ivoire – www.gouv.ci – gouv.ci

The Investment Promotion Center in Cote d’Ivoire – cepici.gouv.ci

Ministry of Economics And Finance- finances.gouv.ciDepartment of the Ministry of Finance and the Economy – https://finances.gouv.ci//

Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes – http://jeunesse.gouv.ci/

The Chamber of Commerce in Cote d’Ivoire – cci.ciThe National Social Security Fund – cnps.ci

The Central Bank of West African States (BCEAO) – bceao.intElectricity Company of Cote D’Ivoire- cie.ciIndependent

National Regulatory Authority for Public Procurement – ppp.gouv.ci

The Chamber of Commerce and Industry – chamco-ci.orgWater Distribution Company (SODECI) – sodeci.ciTourism Agency in Cote d’Ivoire – cotedivoiretourisme.ci

The National Board for Standardization and Certification – codinorm.ci

The Ivory Coast Directorate General of Customs – douanes.ciNational Institute of Statistics – ins.ci/Port of Abidjan – portabidjan.ci/enThe Ruling Centre – webbfontaine.ci

The Directorate General for Taxation – dgi.gouv.ciThe Coffee and Cocoa Board of Cote d’Ivoire – conseilcafecacao.ciFratmat Newspaper – fratmat.infoAbidjan – abidjan.net

Agence Ivoirienne de Presse – aip.ciRTI (Radio Television Ivoirienne) – www.rti.ci