Pobřeží slonoviny: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Pobřeží slonoviny je země nacházející se v západní Africe. Je členem hospodářského společenství  západoafrických států (ECOWAS), Africké Unie (AU), Světové obchodní organizace (WHO) a je signatářem dohody o africké kontinentální zóně volného obchodu (AfCFTA). Ekonomika je řízena trhem silně závislým na zemědělském sektoru. Od roku 2008 ekonomika roste v průměru 8%ročně, díky čemuž je Pobřeží slonoviny jednou z nejrychleji rostoucích zemí světa. Růst reálného HDP v letech 2018 a 2019 činil 7,4% a byl předpoklad, že v letech 2020 a 2021 zůstane nad 7%. Podle aktualizovaných odhadů MMF však v důsledku pandemie COVID -19 růst HDP zpomalí na 2,7%. Pobřeží slonoviny je největším světovým vývozcem a výrobcem kakaových bobů a kešu ořechů. Dále vyváží kávu, dřevo, surovou ropu, bavlnu, banány, ananas, palmový olej a ryby. Naopak nejvíce dováží rafinovanou ropu, rýži a léčiva.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Oficiální název státu: Republika Pobřeží slonoviny (République de Côte d’Ivoire)
 • Prezident: Alassane Dramane Ouattara
 • Vice-president: Daniel Kablan Duncan
 • Ministr zahraničí: Marcel Amon-Tanoh
 • Složení vlády: viz následující link – složení vlády

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 26,39 mil. (2020)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,57 %

Složení obyvatelstva podle věkových skupin: 

 • 0-14 let: 39,59 %
 • 15-24 let: 19,91 %
 • 25-54 let: 34,25 % 
 • 55-64 let: 3,47 %
 • 65 a více: 2,78 %

Průměrný věk: 19,9 let

Národnostní složení:

Pobřeží slonoviny je velmi slož. kmenovou mozaikou (60 skupin). Hlavní etnické proudy (dle lingv. příbuznosti):

 • Akan (32,1 %)
 • Gur nebo Voltaique (15 %)
 • severní Mande (12,4 %)
 • Krou (9,8%)
 • jižní Mande (9 %)
 • nespecifikované (0,5%)
 • jiné národnosti (21,2%)

Početně zanedbatelná, ale ek. akt. je libanonská (130.000) a francouzská, belgická a německá (20.000) menšina. V posl. době rychle roste čínská migrace. Clk. počet cizinců není znám, odhaduje se až na 5 mil. (rarita – tj. téměř 1/3 obyv.), zj. Burkinabci (3 mil.), Ghanci (500.000), Liberijci (100.000), Evropané (do mil.), další (Američané a Syřané 100.000).

Náboženské složení: 

 • muslimové 42,9 %
 • křesťané 33,9 %
 • animisté 3,6%
 • dalsí vyznání 0,5 %
 • tradiční náboženství: 19,1 %

Většina zahraničních pracovních migrantů jsou muslimové (72,7%) a křesťané (17,2%).

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2015

2016

2017

2018

2019

1381

1463

1617

1680

1691

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2015

2016

2017

2018

2019

8,9

8,3

7,8

7,4

7,4

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2015

2016

2017

2018

2019

1,2

0,7

0,8

0,3

2,0

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2015

2016

2017

2018

2019

9,3

9,3

9,2

2,6

9,3

podle údajů WB, World Development Indicators 

(číslo v letech 2014-2017 reprezentuje nezaměstnanost mezi populací mladší 26 let)

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

20,8

20,6

20,6

19,3

20,1

Výdaje

24,0

24,0

24,6

23,0

23,1

Saldo

-3,5 

-3,4

-4,0

-3,7

-3,0

Údaje jsou v % HDP

Zdroj: African Economic Outlook 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,51

0,32

-0,77

-0,49

-1,27

2,20

   Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

 

Veřejný dluh (v % HDP)

2015

2016

2017

2018

2019

47,8

48,8

48,68

48,20

48,40

podle údajů IMF

 

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil. USD)

2015

2016

2017

2018

2019

4 716

3 820

4 590

4 688

6 300

podle údajů IMF, EIU

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Vláda podporuje volný pohyb kapitálu. Bankovní systém je rel. rozvinutý, diverzifikovaný, s dostatečným krytím. Centrální banka států západní Afriky (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, BCEAO) řídí bankovní systém v Pobřeží slonoviny. Jednou z nejvýznamějších regulačních změn v posledních letech bylo zvýšení kapitálových požadavků. Centrální banka států západní Afriky nařídila, aby banky v regionu do konce června 2017 byly kapitalizovány na minimum 10 miliard CFA (15 mil Eur). Opatření mělo zajistit solventnost systému.Centrální banka států západni Afriky (BCEAO) je společnou emisní bankou pro členské státy WAEMU, zejména pověřenou správou společné měny tj. frankem afrického finačního společenství, jejich devizovými rezervami a prováděním společné měnové politiky.

 

V současnosti mají v zemi aktiva následující komerční banky, v mnoha případech se zahr. majetkovou účastí:

 • Bridge Bank Group – Côte d’Ivoire
 • Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI)
 • Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI)
 • Bank of Africa – Côte d’Ivoire
 • Banque Régionale de Solidarité – Côte d’Ivoire
 • Banque pour le Financement de l’Agriculture
 • Societe Generale de Banques en Côte d’Ivoire
 • Export-Import Bank of Korea Côte d’Ivoire
 • Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire
 • Stanbic Bank Côte d’Ivoire
 • COFIPA Investment Bank – Côte d’Ivoire
 • Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire
 • Société Ivoirienne de Banque
 • Banque Nationale d’Investissement
 • Compagnie Bancaire de l’Atlantique-Côte d’Ivoire
 • Ecobank Côte d’Ivoire
 • Omnifinance Bank – A member of Access Bank Group
 • Versus Banque S.A.
 • Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale

Postupně se obnovuje i síť poboček na severu území.

 

S sebou se nicméně doporučuje vézt kreditní kartu či dostatek EUR. Výběr FCFA v místě je nákladný a mnohdy časově náročný – na mnoha místech (býv. rebelský sever) dokonce nemožný (bankomaty jsou k dispozici v zásadě pouze v abidjanských, san-pedroských a yamassoukroských bankách SGBCI a BICICI). Výměna peněz na neformálním trhu se zásadně nedoporučuje – v zemi koluje množství padělaného oběživa.

Další informace zde.

 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Pobřeží slonoviny daní své obyvatele specifickou přímou daní z příjmu, která je závislá od dosaženého příjmu a všeobecnou daní z příjmu.

 

Občané s trvalým místem pobytu v PS

 • daň z příjmu: mezi 9.5% a 37.5%
 • z příjmu z podnikání: 20%
 • z ostatních příjmů: 20%
 • z kapitálových příjmů:  část osobního příjmu
 • z dividend: 2%, 10%, 15%
 • z úroků: 1%, 10%, 1 3,5%,16,5%, 18%
 • národní příspěvek: mezi 1,5% a 10%

Podniky se sídlem v PS

 • korporátní daň:  25% (Podniky jsou povinny platit minimální paušální daň i v případě negativního hospodářského výsledku.)
 • telekomunikační společnosti: 30%*
 • z neobchodních příjmů: 25%
 • z kapitálových zisků: část obchodních příjmů
 • z dividend: 2%, 10%, 12%, 15%
 • z úroků: mezi 1% a 18%
 • z licenčních poplatků: 20%
 • manažerské poplatky: 20%
 • daň srážená ze mzdy: 7,5%
 • daň z platu zaměstnanců: 2,8%
 • dań z platu cizincům: 12%

Více informací o daňovém systému naleznete na: daně v Pobřeží slonoviny

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 28.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem