Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“.Shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, skladování, úprava, využívání a  odstraňování nebezpečných odpadů. Provozování zařízení k úpravě, využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu nebezpečných odpadů.  Přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů.

V rámci živnosti lze provozovat činnosti spojené se shromažďováním, soustřeďováním, sběrem, výkupem, tříděním, přepravou, skladováním, úpravou, využíváním a  odstraňováním  ostatního odpadu. Dále lze provozovat přepravu fekálií fekálními vozy.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme