Podnikatelské soutěže mohou pomáhat ke zvyšování kvality produktů a služeb

Každoročně jsou v různých soutěžích vyhodnocováni různí tvůrci a podnikatelé z celé řady oblastí výroby nebo služeb. Vyhlašován je například Nápad roku, Exportér roku, Podnikatel roku, Živnostník roku, Firma roku apod. Jaký užitek z pořádání těchto soutěží mají sami jejich účastníci a jaký spotřebitelé, to se dozvíte uvnitř článku.

Soutěžní vyhodnocování kvality služeb či výrobků patří neodmyslitelně k jednomu ze základních prvků moderní propagace a marketingu. Soutěže mohou být založeny na různých formách hodnocení. Pokud jsou však připravovány poctivě a kvalitně, mohou posilovat motivaci podnikatelů či jiných tvůrců. Tím samozřejmě pomáhají udržovat podnikatelské prostředí atraktivní a na vysoké úrovni.

Z propagace kvalitní podnikatelské soutěže mají bezpochyby profit úspěšní podnikatelé. Prostřednictvím soutěží se zviditelní, najdou nové partnery, investory nebo zákazníky. Sledování podnikatelských soutěží může být také zajímavou inspirací pro méně úspěšné konkurenty vítězů. Mají se s kým poměřovat, mohou se z příkladů úspěšnějších inspirovat a dostávají šanci se na jejich příkladech učit.

Užitek z organizace soutěží však mají i spotřebitelé, kterým mohou výsledky soutěží zjednodušovat orientaci v daném segmentu produktů či služeb. Soutěže roku rovněž usnadňují orientaci. I díky soutěžím je totiž snazší vidět, co se v určitém odvětví děje nového, jaké probíhají trendy a podobně.

Přínos a limity různých soutěží roku

Ideální samozřejmě je, pokud se do organizace nebo propagace soutěže podaří zapojit výrazného partnera. Praxe však ukazuje, že pro to úspěch kvalitně promyšlených a kvalifikovaně zorganizovaných soutěží není nezbytně nutné. Co je pro organizátory naopak klíčové, je pečlivě naplánovat průběh každého ročníku soutěže.

Že to není samozřejmé ukazuje například historie dnes již zavedené soutěže Nápad roku. Poučení si z toho mohou vzít všichni, kdo uvažují o založení vlastní oborové soutěže i ti, kteří chtějí přihlásit do soutěže teprve vznikající. Původním iniciátorem soutěže, která při své startu v roce 2007 nesla označení Soutěž o milion, byl Podnikatelský inkubátor při Vysoké škole ekonomické v Praze. První ročník však pro inkubátor namísto zkušeného pořadatele organizovala firma, která se v praxi věnuje pronajmu virtuální kanceláře. Výsledkem byla téměř nulová propagace a nepříliš profesionální průběh soutěže. Aby se projekt zbavil pověsti ne zcela dobrého startu, vedle organizátora prošlo změnou i označení celého projektu. Druhý ročník proběhl pod názvem Milionový nápad a teprve v dalším roce jako Nápad roku. Samozřejmě že i díky novému strategickému partnerovi se z Nápadu roku nakonec přeci jen stala jedna z nejvýraznějších soutěží zaměřených na podnikatelské projekty.

Vzdělávací rozměr podnikatelských soutěží

V posledních letech je na území České republiky každoročně organizováno několik desítek podnikatelských soutěží z různých oborů. Některé jsou určeny podnikatelským nápadům nebo začínajícím podnikatelům, další naopak zkušeným a dlouholetým profesionálům z různých oborů.

Vedle marketingové propagace mohou mít soutěže roku i zajímavý edukativní rozměr. Když sledujete průběh nebo výsledky soutěží z oblasti, která vás zajímá, udržujete si přehled o aktuálním vývoji, máte k dispozici inspirační projekty nebo nové zdroje pro dodavatelsko-odběratelské vztahy. V následujícím seznamu jsme se do několika oborových kategorií pokusili roztřídit alespoň nejvýraznější podnikatelské soutěže roku. Díky tomu můžete snadněji objevit soutěže blízké vašim záměrům či zájmům a sledovat je.

Vyjma soutěže Exportní cena DHL není portál BusinessInfo.cz organizátorem ani partnerem žádné ze soutěží uvedených v tomto článku. Žádným způsobem rovněž nemůže garantovat úroveň a korektnost jednotlivých ročníků těchto či jiných podobných soutěží. Pokud do některé ze soutěží chcete sebe či jinou osobu nominovat a zúčastnit se jí, pečlivě si pročtěte podmínky soutěže a požadavky, které na soutěžící mají pořadatelé. Tím se vyhnete nechtěným nedorozuměním nebo střetům zájmů.

Výsledky podnikání a úroveň podnikatelského prostředí

 • CSR Awards
 • Exportér roku
 • Exportní cena DHL
 • Firma roku
 • Lektor / lektorka roku
 • Manažer roku
 • Nejlepší spolupráce roku
 • Český patron
 • Štiky českého byznysu
 • Podnikatel roku
 • Zaměstnavatel roku
 • Živnostník roku

Marketing a finančnictví

 • Broker roku
 • Finanční poradce roku
 • Marketér roku
 • Mladý ekonom roku
 • Obal roku
 • Shop roku
 • Trafika roku
 • Výrobek roku

Inovace, nápady a podnikatelské start-upy

 • Česká inovace
 • European Business Awards
 • Evropský vynálezce roku
 • Nápad roku
 • Rozjezdy roku
 • Startup roku

Stavebnictví, nemovitosti a interiér

 • Fasáda roku
 • Nábytek roku
 • Nejlepší sanační dílo roku
 • Park a zahrada roku
 • Podnikatelská nemovitost roku
 • Stavba roku

Stravování a ubytování

 • Cukrář roku
 • Česká biopotravina roku
 • Kuchař roku
 • Pekař roku
 • Potravinář roku
 • Penzion roku
 • Vinař roku
 • Vinařství roku

Regiony a místní samospráva

 • Město pro byznys
 • Úřad roku
 • Vesnice roku

Regenerace a zdraví

 • Bezpečný podnik roku
 • Masér roku
 • Podnik podporující zdraví roku
 • Profesionál BOZP
 • Sestra roku

Soutěže z jiných oborů

 • Časopis roku
 • Fotograf roku
 • IT projekt roku
 • a jiné

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme