Podpora jakosti – Česká společnost pro jakost

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří buď pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. V současné době má více než 1800 individuálních členů a 98 členů kolektivních. Založení ČSJ v roce 1990 umožnilo sjednotit a soustředit názory a myšlenky ovlivňující vývoj pohledů na jakost v České republice.Profil České společnosti pro jakost

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří buď pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. V současné době má více než 1800 individuálních členů a 98 členů kolektivních. Založení ČSJ v roce 1990 umožnilo sjednotit a soustředit názory a myšlenky ovlivňující vývoj pohledů na jakost v České republice. Vznikla na tehdejší dobu ojedinělá, silná a akceschopná organizace, která dokázala ihned převzít mezinárodní aktivity dosud řízené a zajišťované státem.

ČSJ je nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací.

Vize

Česká společnost pro jakost – uznávané vzdělávací centrum pro získávání poznatků a šíření znalostí o managementu jakosti.

Poslání

Posláním České společnosti pro jakost je:

  • podpora podnikatelské úspěšnosti českých organizací a rozvoje státní správy v oblasti jakosti
  • sdružování a uspokojování profesních zájmů a potřeb členů společnosti, občanů a organizací v oblasti managementu jakosti a souvisejícíh oblastech.

Česká společnost pro jakost je členem Sdružení pro Cenu České republiky za jakost, je iniciátorem a tvůrcem projektů Czech Made a Národní ceny České republiky za jakost. Na poli zahraničních aktivit je ČSJ plnoprávným členem Evropské organizace pro jakost (European Organization for Quality – EOQ). Je jediným zástupcem ČR v této nevládní organizaci a aktivně se podílí na její činnosti. Dále je členem Americké společnosti pro jakost (American Society for Quality – ASQ), přidruženým členem britského Institutu pro zajišťování kvality (The Chartered Quality Institute) a Národní partnerskou organizací Evropské nadace pro management kvality (European Foundation for Quality Management – EFQM).

ČSJ zajišťuje v ČR v rámci Evropské politiky podpory jakosti, vyhlášené Evropskou komisí v roce 1994, Evropský týden jakosti a spolupodílí se na Evropské ceně za jakost. Evropský týden jakosti je celoevropskou aktivitou organizovanou Evropskou platformou (platformu vytvořily EOQ a EFQM s cílem sjednotit postupy na podporu rozvoje evropské jakosti). Jeho cílem je soustředit akce na podporu zájmu o jakost ve všech oblastech života evropské společnosti a působit na všechny vrstvy obyvatelstva, podnikatelskou sféru i na správní a jiné organizace ve smyslu zvyšování jakosti a konkurenceschopnosti produkce, zlepšování životního prostředí a zlepšování kvality života lidí.

ČSJ velmi úzce spolupracuje se Sdružením pro Cenu ČR za jakost při realizaci programu Národní ceny ČR za jakost. V současné době se ČSJ podílí na realizaci programu Evropské ceny za jakost pro malé a střední podniky, který byl vyhlášen na konci roku 1996 a který umožňuje českým podnikům zcela nediskriminační přístup. Udílení Ceny za jakost však není cílem ČSJ. Cílem je přesvědčit podnikovou sféru, že Evropský model TQM (komplexního managementu jakosti) a jeho využití při zlepšování všech činností organizace vede ke zvyšování výkonnosti a k podnikatelské úspěšnosti (Business Excellence).

ČSJ zpracovala pro vládu České republiky zásady národní politiky podpory jakosti, materiál, jehož cílem je přispět k bezproblémovému vstupu českých organizací do vnitřního trhu EU, zlepšení kvality života občanů a lepšímu uspokojování jejich potřeb. Ovocem tohoto úsilí bylo pověření ČSJ zabezpečit fungování Národního informačního střediska pro podporu jakosti. Národní politiku jakosti naleznete na www.npj.cz.

Česká společnost pro jakost je členem České asociace manažerských vzdělávacích a výcvikových organizací CAMETIN .

Kontakt

Česká společnost pro jakost, z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

e-mail: sekretariat@csq.cz
telefon: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229

Ing. Miroslav Jedlička
předseda České společnosti pro jakost

Ing. Petr Koten
výkonný ředitel

Internet: www.csq.cz

Zpracováno z internových stránek České společnosti pro jakost

Doporučujeme